Zondeprobleem 7

Weten Is De Basis

Romeinen 6: 3 Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?

Weten: Een Zaak Van Het Verstand
De vraag, die Paulus hier stelt: ‘weten jullie niet…’, moeten we helaas nog vaak stellen. We weten dan misschien nog wel dat de Heer voor de mens gestorven is, maar dat dit inhoudt dat er een eind is gekomen aan mijn eigen ik en dat daarom de zonde dus niet meer als een macht kan heersen over mijn leven, dat weten we vaak niet. Weten we het? Weten is een zaak van het verstand. Het begint in het denken.

Het Begint Met Weten
Romeinen 6: 6 dit weten wij immers, dat onze oude mens mee gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn;
Hier zien we precies hetzelfde principe. ‘Dit weten we immers’. Daar begint het. We moeten in de eerste plaats kennis hebben van wat er wezenlijk op het kruis is gebeurd. Onze oude mens is mee gekruisigd. Dat is een radicaal ingrijpen van God. Dat houdt in dat mijn ik daar op het kruis definitief tot zijn eind gekomen is. Jouw ik is daar ook tot zijn eind gekomen. Weet jij dat?

Geloven Gebaseerd Op Weten
Het belangrijkste is toch dat we geloven. Jazeker! Maar we moeten goed doorhebben dat ‘geloof’ op zich, als kreet, helemaal niks inhoudt. Als je zegt dat je in de Heer Jezus gelooft en iemand vraagt je wat dat geloof inhoudt, kan je dan aangeven wat dat concreet inhoudt? Vaak als je iemand vraagt wat hij gelooft, krijg je het antwoord dat hij of zij christen is of evangelisch. Als Paulus over geloven begint, is dat gebaseerd op deze kennis.
Romeinen 6: 8 Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven,

Leven Uit Genade
De basis is de wetenschap dat we met Christus gestorven zijn. Aangezien we dat weten geloven we dat we ook met Hem zullen leven. Er is dus alleen leven daar waar de mens gestorven is met Christus. Dat is echt leven uit genade, want er is geen verwachting meer dan we vanuit ons eigen ik iets voor God moeten betekenen. We weten namelijk dat dit eigen ik al met Christus gestorven is.

Met Christus Begraven
Romeinen 6: 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.
Wij zijn met Christus begraven. We zijn dus met Christus in het graf gelegd. We zijn dus met Christus gestorven. We zijn dus dood. Wat doen wij als mensen gestorven zijn en het is voor ons overduidelijk dat die persoon ook echt dood is? Dan houd je een begrafenis. Dat doe je echt niet bij mensen die nog een beetje ziek zijn. Je gaat echt geen begrafenis regelen voor mensen die er wel ernstig aan toe zijn, maar toch nog de levensadem in zich hebben. Pas wanneer je definitief, absoluut, 100 % zeker weet dat die persoon gestorven is, dan bel je de begrafenisonderneming. Dan ga je dat regelen. Dan ga je hem begraven.
God is er dus absoluut 100 % zeker van dat jij met Christus gestorven bent. Het logische gevolg is hier in vers 4 dat we dus ook met Hem begraven zijn. God zou echt geen begrafenis voor je regelen als Hij er niet echt absoluut zeker van was dat je gestorven was. Maar gaan wij er absoluut 100 % vanuit dat we gestorven zijn? Dat is de basis om genade in je leven te kunnen ervaren. Het geloof is dus gebaseerd op het weten van wat er op het kruis heeft plaats gevonden.


Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken