Zondeprobleem 2

Verkocht Onder De Zonde

Romeinen 7: 22 want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods,
Paulus verblijdt zich in de wet van God. Iemand die geen persoonlijke relatie met God heeft verheugt zich ook helemaal niet in de wet Gods om zich daarin te verdiepen. Zo’n persoon heeft geen plezier in het onderzoek van de Bijbel.

Depressieve Boodschap
Romeinen 7: 14 Wij weten immers, dat de wet geestelijk is; ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde.
Toch moet diezelfde Paulus nog altijd zeggen: ‘ik ben vlees, verkocht onder de zonde’. Dan krijg je na deze kernuitspraak dat hele depressieve refrein dat ondubbelzinnig het grote probleem van de zonde weergeeft.
Romeinen 7: 15 – 20 Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe, dat de wet goed is. Doch dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet. Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont.

Geknecht Onder Mijn Baas
Heel in het kort komt dit refrein hierop neer: ‘Ik wil het wel, maar het lukt niet’. Ik wil absoluut niets te maken hebben met de zonde, maar ik wordt er als het ware naar toe gezogen. Het is toch een verschrikkelijke constatering om te moeten zeggen dat ik nou juist datgene doe waar ik een afkeer van heb? De oorzaak ligt in die kernuitspraak: ‘ik ben vlees, verkocht onder de zonde’. Laten we het nu maar heel gewoon erkennen: ‘Mijn persoontje, ik, Hein, dat is gewoonweg vlees’. Als dat vlees leeft dan is daar een meester, die als een heer, als een baas, boven dat vlees staat. Die baas kan krachtig heerschappij voeren over dat levende vlees.
Die baas kan dan tegen me zeggen: ‘Hein, moet je eens kijken! Dat moet je doen joh!’ Ik kan dan wel tegensputteren en aangeven dat ik dat helemaal niet wil omdat ik van mijn Heer Jezus houd. Dat heeft helemaal geen zin. Ik ga geheid voor de bijl. Mijn vlees is namelijk verkocht onder de heerschappij van die baas.

Welke Baas Is Dat?
Verkocht onder de zonde. De zonde wordt hier getekend als een macht die heerschappij voert over mijn vlees. Wat is nu de oplossing hiervoor? Moet ik nu maar accepteren dat ik nu eenmaal zondig? Helaas komen sommige christelijke leraars tot die conclusie. Zij zeggen dat Romeinen 7 het normale christelijke leven beschrijft. Dat zou betekenen dat het christenleven een leven is van voortdurend aantobben met als eindresultaat nederlaag op nederlaag.

Is Dit Het Normale Christenleven?
O ja, we zijn vlees. Paulus zegt dit nadat hij tot een persoonlijke relatie met de Heer is gekomen. Is het christenleven dan niet beter dan deze deprimerende tekening? Moeten we dit dan zomaar accepteren?

Er is wel degelijk een duidelijk Bijbels antwoord. Dat Bijbels antwoord staat garant voor een goed normaal christenleven tot eer van God. Maar daarvoor moeten we opnieuw bij de genade alleen zijn. Hoe God dit in jou en mij wil werken zullen we in de volgende artikelen gaan bekijken.


Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken