Vertaling 'Fairview Drama Ministry'

Ontmoet Billy. Hij is een doorsnee Amerikaanse jongen die nu graag een grote stap in zijn leven wil zetten. Hij wil weten hoe je christen wordt. Laten we meeluisteren nu hij zijn vader een heel belangrijke vraag wilt stellen.

Billy
Pa, ik heb een vraag. Het ligt nogal persoonlijk.

Pa
Waar zit je mee, Billy?

Billy
Ik vroeg me af of u me wat advies kunt geven om christen te worden.

Pa
Hm, hm. Nou, misschien moet ik je wat dingen uitleggen hoe christenen zich behoren te gedragen.

Billy
Ik was al bang dat u daar mee zou aankomen.

Pa
In de eerste plaats horen christenen zich niet bezig te houden met gekibbel en geruzie. God wil dat we in vrede met elkaar omgaan. We moeten elkaar de fouten vergeven. Jazeker, dat is ook van toepassing op volwassenen. Onthoudt goed wat Jezus gezegd heeft:
Mattheus 5: 9 Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Dan heb je ook de tien geboden nog, Billy. Christenen worden ervoor gewaarschuwd dat ze niet het bezit van een ander zouden begeren. Het kan nog erger: Dat ze het stelen. Je moet ook goed begrijpen dat geweld tegen een medemens nooit het juiste antwoord is. We zouden eerder onze broeders en zusters moeten bemoedigen en opbouwen.
Tenslotte, we moeten er ook op verdacht zijn om onze tong in bedwang te houden. Het is niet liefdevol, en het heeft ook geen enkele zin, om anderen te bekritiseren als ze toch niet in de buurt zijn. Dat geldt zelfs als de persoon in kwestie een zeer twijfelachtige staat van dienst heeft of moeilijk in de omgang is. Het is zeker niet de gezindheid van Christus om roddel en achterklap te verspreiden. (Miauw, miauw)

Billy
Dus, als ik al die aardige en goede dingen doe, dan ben ik….

Pa
Je bedoelt …christen? Nog niet helemaal. Dat zijn zaken die christenen horen te doen in hun dagelijks leven. Maar een bepaald gedrag maakt je nog niet gelijk een christen.

Billy
Wat moet ik dan wel doen om uiteindelijk toch in het Koninkrijk der hemelen te belanden?

Pa
Nou, je zult in geloof moeten vertrouwen dat Jezus Christus de Zoon van God was, dat Hij naar de aarde was gestuurd om als mens te leven en dat Hij stierf als het verzoenend offer voor jouw zonden opdat jij eens een keer de eeuwigheid in de hemel zult kunnen doorbrengen.
Tenslotte moet je belijden dat je een zondaar bent.

Billy
Dus als ik dat doe hoef in verder niet meer na te denken over al dat aardige en goedbedoelde vuilnis?

Ma
Bill, het leven naar het voorbeeld van Christus is een belangrijk onderdeel van ons geloof. Zo laten we God zien hoeveel we van Hem houden en hoezeer we Zijn geschenk van redding waarderen.

Billy
Tjonge, betekent dat nou dat we nu allemaal onze tienden kunnen gaan geven?

Pa
Hé, wacht eens even…..


Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken