U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2
Terug naar: Startpagina
Algemeen: Mijn spreekbeurten Gedichten Overzicht geopende bestanden 2 Bijbelverwijzingen 3 Bijbelverwijzingen 2 Bijbelverwijzingen Alle Onderwerpen Overzicht geopende bestanden Contact

Zoeken naar:

Vraag 90

Heeft God jouw kant gekozen?

O, weer typisch een titel voor Hein, hè? Alsof God partij kiest in een geschil tussen ons, mensjes! Nou, kijk dan eens eerlijk naar de volgende Bijbeltekst en zeg dan eens hoe je die leest.
Romeinen 12:19 Wreekt jezelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn; want er staat geschreven: ‘Aan Mij de wraak. Ik zal vergelden, zegt de Heer,’

Eigenlijk had ik een veel groter stuk leeg willen laten. Ik had niet direct weer iets moeten opschrijven. Denk er nog maar eens over na hoe of je deze uitspraak van Paulus opvat.

Een voorbeeldje:
Je bent razend! Je bent woedend! Je knalt helemaal uit je vel van verontwaardiging en je kan die ander wel wat aandoen. Dan, voordat er echt erge brokken gemaakt worden, spring ik voor je en zeg heel kalmerend: “Hé Hulkie (zo heet je toevallig), doe nou maar eventjes niks waar je later spijt van krijgt. God heeft het allemaal gezien en Hij gaat op Zijn tijd die krielkip wel helemaal tot moes slaan! Jij helemaal blij met die grote Hulk.

Het klinkt allemaal opeens een heel stuk minder aannemelijk. Maar toch wordt meestal nou juist deze schrale troost uit zo’n Bijbeltekst gehaald. Het is schrale troost want een aantal jaren later kijk je allang niet meer zo tegen precies diezelfde persoon aan. Al veel eerder is je verontwaardiging geluwd en de woede is ook gaan liggen. Eigenlijk zoals je dan tegen die (inmiddels) vriend aankijkt is veel genuanceerder en liefdevoller dan die zogenaamde troost, waar je nu mee opgescheept zit, een neptroost van een God, die onvermurwbaar en haatdragend lijkt.
Romeinen 12:19 Wreekt jezelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn; want er staat geschreven: ‘Aan Mij de wraak. Ik zal vergelden, zegt de Heer,’

Is het inderdaad zo dat God op een bepaald moment partij gekozen heeft? Is er een punt in jouw leven waarop God plotseling jouw kant gekozen heeft en zich dus vanaf dat tijdstip tegen elke opponent in jouw leven heeft opgesteld? Is het echt mogelijk dat God voor jou de genadige God is terwijl Hij (No Mercy For The Soldier) onbarmhartig en hartvochtig uithaalt naar jouw belagers.

Mocht er inderdaad in onze levens zo’n moment bestaan waarop God plotseling zich voor de ene en tegen de andere opstelde, welke ure mag dat dan wel wezen? Nee, ik vrees dat we deze uitspraak van Paulus met een blinddoek op lezen. De verschrikkelijke consequentie zou namelijk zijn dat we in ons eigen uiteindelijk oordeel over onze tegenspeler veel genadiger blijken te zijn dan God zelf wanneer deze tekst inderdaad zou spreken over de bevrediging van onze woede door God.
Romeinen 12:19 Wreekt jezelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn; want er staat geschreven: ‘Aan Mij de wraak. Ik zal vergelden, zegt de Heer,’

Als deze tekst inderdaad een standpuntbepaling van God voor mij alleen zou inhouden tegenover mijn tegenpartij, dan zou tevens het eerlijke recht, waarbij ikzelf wel eens degene zou kunnen zijn die in een bepaalde situatie helemaal fout zat, absoluut niet zegenvieren, ja, het zou zelfs totaal buiten werking staan. Dat heb je als iemand van wie je recht verwacht partijdig is.

Laten we deze tekst eens even in zijn verband bekijken:
Romeinen 12:19-13:7 Wreekt jezelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn; want er staat geschreven: ‘Aan Mij de wraak. Ik zal vergelden, zegt de Heer,’ ………………..Elke ziel zij aan de overheden, over haar gesteld, onderdanig; want er is geen overheid dan van God, en die er zijn, zijn door God ingesteld. ……….De overheid is Gods dienares, jullie ten goede. ………. zij is Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die kwaad doet.

Hier zien we dat er twee instanties zijn waar we ons onrecht kunnen melden. In de complete tekst zie je ook dat deze twee hier aan elkaar verbonden vermeld worden. De eerste en daarbij ook nog eens de hoogste instantie is God zelf. Die instantie (als ik het zo mag noemen) komen we in onze uitgangstekst tegen. De tweede instantie en daarmee de afgeleide instantie is de overheid als Gods dienares. Onrecht kunnen we overlaten aan de Heer. Onrecht hoeft ons leven niet te beheersen. Maar het is volgens hoofdstuk 13 ook mogelijk om het over te dragen aan de overheid (de rechterlijke instantie). Die is daar aards toe aangesteld door God. Je kan voor één van beiden kiezen. Je kan ook voor beiden kiezen. Let wel, je kiest nooit fout.

Wat Paulus in dit twaalfde hoofdstuk van de brief aan de Romeinen vooral kwijt wil is wat genade in het leven van ons ieder persoonlijk uitwerkt: We nemen dan het recht niet in eigen hand, met name omdat we weten wie alles in Zijn hand heeft. Hoe dat in de praktijk functioneert heb ik onder de titel “Een Warme Gemeenschap” al een keer een uitgebreide studie aan besteed.
een warme gemeenschap

Een heel mooie uitwerking van het beginsel in deze Bijbeltekst heb ik verwoord in de overdenking “Wereldproblematiek”.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende

Ga naar: Jesaja 45, de Pottenbakker & het kwaad 7 Vraag 89