U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2
Terug naar: Startpagina
Algemeen: Mijn spreekbeurten Gedichten Overzicht geopende bestanden 2 Bijbelverwijzingen 3 Bijbelverwijzingen 2 Bijbelverwijzingen Alle Onderwerpen Overzicht geopende bestanden Contact

Zoeken naar:

Romeinenbrief 15

Samen vertroost worden

Romeinen 1: 11-12 Ik verlang ernaar om jullie te zien zodat ik een enkele geestelijke genadegave met jullie kan delen tot in jullie vaststaan; dat is, SAMEN VERTROOST TE WORDEN (rustend) in jullie dwars door het onderling geloof, niet alleen van jullie, maar ook van mij.

We zagen al dat daar waar dit blijde nieuws met elkaar gedeeld wordt, we als resultaat een vaste solide basis vinden. Die solide vastheid was er natuurlijk altijd al in Christus, maar nu ontdekken we het ook door dit delen van dat blijde nieuws. Nu gaat Paulus in vers 12 nog even verder uitweiden over wat die solide basis nou in ons concrete geloofsleven feitelijk wil zeggen: “dat is, samen vertroost te worden”.

Wil je geloven dat ik dit vers 12 altijd een beetje als zoete koek op de koop toe genomen heb? Eigenlijk denk ik dat ik altijd in dit eerste hoofdstuk van Romeinen gelijk door gestoomd heb naar vers 16: Mijn niet schamen voor het evangelie. En dan blijkt na al die jaren in die immens populaire tekst niet mijn schamen voor het evangelie centraal te hebben staan, maar dat dit goede bericht mij nooit beschaamd heeft, zoals ik in het vorige hoofdstuk al aangaf. Altijd weer genade! Dat kan soms knap irritant worden! Waarom? Omdat mijn inzet voor de boodschap dus blijkbaar niet centraal staat. Irritant hoor! Dit was nou juist zo´n heerlijke tekst over mijn toewijding.

In mijn studie over de Romeinenbrief ging ik dus telkens in vliegende vaart aan deze tekst voorbij. De vertroosting proefde ik dus niet in die mooie woorden van Paulus, laat staan dat de extra´s over die vertroosting in deze uitdrukking mij nog zouden opvallen. Wat dan? Wat zijn die extra´s dan? Nou, laten we eens rustig gaan kijken.

Romeinen 1: 11-12 Dat is, SAMEN VERTROOST TE WORDEN (rustend) in jullie.
Oppervlakkig bekeken moeten we al tot de conclusie komen dat Paulus er niet zomaar op uit was om hen te vertroosten. Hij schreef niet: “Dat jullie vertroost worden”. Nee, hij schreef over een vertroosting, die een gezamenlijke beleving was van Paulus samen met al die gelovigen in Rome. Daar plakt hij dan ook nog eens achter waar die vertroosting plaatsvindt, namelijk in jullie!

Je kan hier al zondermeer uit opmaken dat Paulus zichzelf dus totaal niet als de superieure supergelovige tekent, die deze gelovigen in Rome vanuit zijn verheven toren een boodschap komt brengen, waar zij enige troost in kunnen vinden. Nee, die boodschap, het evangelie, heeft een rustplekje gecreëerd in deze gelovigen in Rome, waar Paulus samen met hen vertroosting vindt. “Dat is, SAMEN VERTROOST TE WORDEN (rustend) in jullie.”
Paulus staat hier dus overduidelijk op gelijke voet met deze gelovigen in Rome. Zij hebben troost nodig en hij ook.

Romeinen 1: 11-12 Dat is,
Je kan inderdaad de start van deze tekst niet anders opvatten dan een verklaring van wat eraan vooraf gaat. Vanwege het hele simpele Griekse woordje “δε” kunnen we niet anders dan dit als de start van een uitleg zien. Je kan het dus ook vertalen met “Dat wil zeggen” of “Dat houdt in”. We zagen in de vorige studie dat Paulus zowel als deze gelovigen in Rome (en daar kunnen wij ons ook best bij voegen) een hele bijzondere genadegave van God ontvangen hebben. Dat is de blijde boodschap van het evangelie, dat we nu delen mogen. Daar waar dit gedeeld wordt komt zicht op dat rustplekje, waar je samen vertroosting vindt.

Eén Grieks woord voor “SAMEN VERTROOST TE WORDEN”.
Ik zal eens even overnemen hoe het ene Griekse werkwoord, dat hier door vier Nederlandse woorden is weergegeven, in het ISA Bijbelcomputerprogramma is neergeschreven: “sumparakiethenai”.
Ik weet niet of je het zo gelijk al ziet, maar je kan dit Griekse woord in drie onderdelen verdelen.
Sun=tezamen met
Para=vlakbij, naast
Kaleo=roepen

Laat ik maar gelijk verklappen dat dit woord in het nieuwe testament puur uniek is. Het is slechts één keer dat dit samenspel van drie verschillende woorden in het Grieks op deze manier in de Schrift naar voren komt en dat is nou juist hier in dit vers. Daar zit dat extra, waar ik al over schreef, dan ook in.

Op zich hebben we allemaal wel een bepaalde gedachte bij vertroosting. Als je loopt te tobben of je voelt je ongelukkig, dan is het fijn als een vriend/vriendin zijn/haar arm om je schouder legt en je mag alles eruit gooien wat je dwars zit en hij of zij hoeft dan niet persé met oplossingen te komen, maar hij/zij weet je oog over de huidige onmogelijke situatie naar een betere toekomst te leiden. Jouw ervaring van vertroosting. Dat is “parakaleo”.

In zo´n moeilijke periode kan het ook zijn dat je een boek aangereikt krijgt, dat je met zijn vertroostende woorden door die lastige periode weet heen te leiden. Er is wellicht geen schouder om op uit te huilen, geen arm om je helemaal in te verliezen, geen borstkas om je boosheid op uit te trommelen, maar die troostrijke woorden dragen je naar een betere periode in het leven. Dat is “parakaleo”.

Het Griekse woord “parakaleo” is, zoals je boven al kon zien, heel letterlijk het “naast roepen”. Het is naast of vlakbij. Dus hier heb je geen veraf relatie, die je allerlei wijsheden toeschreeuwt, die je dan maar moet toepassen. Nee, het is iemand die naast je komt staan, die vlakbij is in je moeite, in je strijd. Hij komt jouw pijn, jouw verdriet, jouw lijden, meedragen. Hij spreekt je troostrijke woorden toe. Duidelijke, niet mis te verstane woorden, vandaar het roepen.

Een paar voorbeelden van hoe die troost werkt:
2 Corinthiërs 1:4 God VERTROOST ons in al onze verdrukking, opdat wij hen kunnen VERTROOSTEN die in allerlei verdrukking zijn, door DE VERTROOSTING, waarmee wijzelf door God VERTROOST worden,
2 Corinthiërs 1:6 Hetzij wij dan verdrukt worden, het is tot
UW VERTROOSTING en redding,
2 Corinthiërs 2:7 Zodat jullie integendeel vergeven en
VERTROOSTEN, opdat hij niet door al te grote droefheid verslonden wordt.
2 Corinthiërs 7:6-7 God, die de nederigen
TROOST, heeft ons GETROOST door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door DE TROOST waarmee hij over jullie VERTROOST werd,
2 Corinthiërs 7:13 Wij zijn
VERTROOST geworden over JULLIE VERTROOSTING;
1 Thessalonicenzen 3:7 Wij zijn in al onze nood en verdrukking over jullie
VERTROOST geworden door jullie geloof;
1 Thessalonicenzen 4:18
VERTROOST elkaar met deze woorden.

Het bijzondere is dus heel duidelijk dat wij in onze druk gewoon een portie vertroosting nodig hebben. God verzekert ons hier niet dat Hij ons dan uit die druk haalt, maar wel geeft Hij hier via Paulus aan dat Hij ons dan in die druk vertroost. Ook dat is genade want God gaat nou juist die vertroostingservaring bij ons gebruiken om ons daarna weer als vertroosters voor anderen in te zetten. Paulus tekent zelfs dat God Paulus eigen ondervinding van druk gebruikt tot troost voor de gelovigen in Corinthe. Daar zie je hoe anders Gods aanpak van de praktijk vaak is dan dat onze verwachting is.

Nu hebben we enigszins geproefd van de vertroosting, die God ook in ons leven werkt. God staat naast ons in onze druk. Hij slaat Zijn arm om ons heen en Hij troost ons. Helemaal geborgen bij Hem, verborgen in Christus in de rechterzij van Vader God zitten we ondanks onze druk veilig in ons verstopplekje bij God. Niets en niemand kan ons raken! En Pa tekent waar het allemaal op uit draait en we weten ons getroost.

Romeinen 1: 11-12 Dat is, SAMEN VERTROOST TE WORDEN (rustend) in jullie.
Hier staat echter niet dat Griekse werkwoord “parakaleo”. Het zit er wel in, maar er staat nog een voorvoegsel voor. Wat hadden we namelijk in ons ISA bijbelcomputerprogramma gevonden? “sumparakiethenai”.

Nu zijn we echt bij het extra aanbeland. Paulus gebruikt puur enkel en alleen hier dit uitgebreide werkwoord. Wanneer je bekend bent met een beetje Bijbelstudie en je hebt je al enigszins verdiept in de eenwording van de opgestane Heer Christus Jezus samen met ons, dan heb je ook al een belangrijk punt te pakken om dit voorvoegsel “sun” goed te begrijpen. Ik ga eens even kortweg op de rit zetten wat we in andere studies al heel vaak zijn tegengekomen.
Romeinen 6: 4 Wij zijn TEZAMEN MET HEM begraven,
Romeinen 6: 6 Dit weten we, dat onze oude mens
TEZAMEN MET HEM gekruisigd is,
Romeinen 6: 8 Aangezien wij
TEZAMEN MET CHRISTUS gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook TEZAMEN MET HEM zullen leven,
Efeze 2: 5 Wij zijn
TEZAMEN MET CHRISTUS levend gemaakt,
Efeze 2: 6 God heeft ons
TEZAMEN MEE opgewekt en ons TEZAMEN MEE een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,

Wat is er concreet gebeurd bij het volbrachte werk van de Heer? Natuurlijk is dit slechts een facet van wat Christus tot stand heeft gebracht. Er is veel meer. Maar toen Christus gekruisigd is, toen zijn wij allemaal met Hem mee gekruisigd. Een totale verbondenheid/eenheid tussen alle gelovigen (of ze het nou weten of niet). Toen Christus door Vader God levend gemaakt is, ja toen Hij Hem opwekte uit de dood en Hem een plaats gaf in de hemelse gewesten, toen zijn wij allemaal mee opgewekt en mee geplaatst in die positie van Christus. Opnieuw een totale verbondenheid/eenheid tussen alle gelovigen (of ze het nou weten of niet).

Romeinen 1: 11-12 Dat is, SAMEN VERTROOST TE WORDEN (rustend) in jullie.
Daar heb je die positie van eenheid of verbondenheid. Er is namelijk niet alleen maar sprake van troost op zich los van alles en nog wat. Nee, dat vertroost worden heeft zijn rustplekje in jullie, oftewel in die gelovigen daar in Rome. Maar daar vonden niet alleen die Romeinse gelovigen hun rustplekje. Daar had Paulus ook zijn verbondenheid/eenheid. En wezenlijk, als we dit doordenken, daar hebben wij dan ook ons rustplekje.

Het draait niet om Rome als een rustplekje. Het draait om die eenheid en verbondenheid, die een realiteit is dankzij onze eenwording met Christus op het kruis, onze eenwording met Christus in Zijn opstanding en onze eenwording met Christus in Zijn positie in de hemelse gewesten in de rechterzij van Vader God. Dat geeft nou juist dat sublieme voorvoegsel “sun” hier in dit woord weer. Er is namelijk niet zomaar sprake van een vertroosting, maar van een tezamen vertroosting. In de verbondenheid met de opgestane en verheerlijkte Heer zijn we ook verbonden in de heerlijke resultaten van het samen vertroosting vinden voor al die onrust, al die pijn, al dat lijden, wat we hier op deze aarde ook allen meemaken. In al onze druk vertroost God ons.

Paulus deelt hier met ons het blijde nieuws van het evangelie en als resultaat staan we vast in die solide basis. Daar in ons vaste rustplekje ondergaan we onze gezamenlijke troost. Vader neemt ons in Zijn armen en we weten: “Alles komt goed!”

Romeinen 1: 12 Dwars door
HET ONDERLING GELOOF, niet alleen van jullie, maar ook van mij.
Hoe werkt nou al het bovenstaande? Niet alleen door mijn geloof. Niet alleen door jouw geloof. Niet alleen door het geloof van een sterke geloofsheld. Alles wat we hierboven ontvangen hebben verliep dwars door het onderling geloof, niet alleen van jullie, maar ook van mij. Het is allemaal tot stand gebracht door het geloof, dat we allemaal gezamenlijk bezitten. Het geloof dat dit alles bewerkt heeft. Het geloof van onze opgestane en verheerlijkte Heer.

Romeinen 3:22  Gerechtigheid van God door GELOOF VAN Jezus Christus tot allen, en over allen die geloven; want er is geen onderscheid.
Romeinen 3:26  opdat Hij rechtvaardig is, en hem rechtvaardigt, die uit
het GELOOF VAN Jezus is.
Galaten 3:22  De Schrift heeft alles onder de zonde besloten, opdat de belofte op grond van het
GELOOF VAN Jezus Christus zou gegeven worden aan hen die geloven.
Filippenzen 3:9   Niet mijn gerechtigheid, die uit de wet is, maar van die, welke door het
GELOOF VAN Christus is,
Jakobus 2:1   Mijn broeders, hebt het
GELOOF VAN onze Heer Jezus Christus, de Heer der heerlijkheid, niet met aanzien des persoons.
Openbaring 14:12  Hier is de volharding van de heiligen, die de geboden van God en het
GELOOF VAN Jezus bewaren.
 
Dwars door dat geloof delen we nu in dat goede nieuws, dat ons vast doet staan en dat ons samen vertroost. Dwars door dat geloof hebben wij nu ook het geloof ontvangen en geloven we dus in die opgestane en verheerlijkte Heer, Christus Jezus.
Galaten 2:16  Wij die weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt op grond van werken van de wet, maar alleen door het GELOOF VAN Jezus Christus, hebben ook wij IN CHRISTUS JEZUS GELOOFD, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden op grond van GELOOF VAN Christus en niet op grond van werken van de wet,

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende

Ga naar: Genade Knipoogjes 658 Romeinenbrief 14