U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2
Terug naar: Startpagina
Algemeen: Mijn spreekbeurten Gedichten Overzicht geopende bestanden 2 Bijbelverwijzingen 3 Bijbelverwijzingen 2 Bijbelverwijzingen Alle Onderwerpen Overzicht geopende bestanden Contact

Zoeken naar:

Genade Knipoogjes 660

Wie gelooft in alverzoening?Er geloven meer mensen in alverzoening dan wie belijdt in alverzoening te geloven.

Colosse 1: 19 Het behaagde de hele Volheid in Christus Jezus te wonen en dwars door Hem alle dingen tot Zichzelf te verzoenen,

Als ik je op de man af vraag of je gelooft dat God dwars door Zijn Zoon Christus Jezus echt alles tot Zichzelf verzoent zoals Paulus dat hier zegt, dan zeg je vanzelfsprekend “Ja”. Dus je gelooft in alverzoening. Maar je hebt meeste kans nog iets achter de hand om er toch op tegen te zijn.

2 Corinthe 5: 19 God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende,

Als ik je op de man af vraag of je gelooft dat God concreet in Zijn Zoon Christus Jezus de wereld met zichzelf verzoenende was, dan zeg je uiteraard “Ja”. Dus je gelooft in alverzoening. Maar je hebt meeste kans nog iets achter de hand om er toch op tegen te zijn.

1 Johannes 2: 2 Hij [Christus] is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze [sprekend over de gelovigen], maar ook voor die van de hele wereld.

Als ik je op de man af vraag of je gelooft dat Christus Jezus, de Zoon van God, een verzoening voor onze zonden is en niet alleen voor onze zonden, maar ook voor de zonden van de hele wereld, dan zeg je onweerlegbaar “Ja”. Dus je gelooft in alverzoening. Maar je hebt meeste kans nog iets achter de hand om er toch op tegen te zijn.

Johannes 1: 29 Zie, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.

Als ik je op de man af vraag of je gelooft dat Johannes hier Christus Jezus aanwijst als het Lam van God dat echt helemaal de zonde van de wereld wegneemt, dan zeg je zeker “Ja”. Als ik je dan vraag of jij gelooft dat deze Johannes het bij het rechte eind had, dan zal je ook ontegenzeggelijk “Ja” zeggen. Dus je gelooft in alverzoening. Maar je hebt meeste kans nog iets achter de hand om er toch op tegen te zijn.

1 Timotheus 2: 6 die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen;

Als ik je op de man af vraag of je gelooft dat Christus Jezus als de unieke Middelaar Zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor echt iedereen, dan zeg je onomstotelijk “Ja”. Dus je gelooft in alverzoening. Maar je hebt meeste kans nog iets achter de hand om er toch op tegen te zijn.

Hebreeën 2:9 Door de genade van God heeft Hij [Christus] voor een ieder de dood gesmaakt,

Als ik je op de man af vraag of je gelooft dat Christus Jezus vor elk mens de dood heeft gesmaakt, dan zeg je onbetwistbaar “Ja”. Dus je gelooft in alverzoening. Maar je hebt meeste kans nog iets achter de hand om er toch op tegen te zijn.

Romeinen 5: 18 Zoals het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.

Als ik jou op de man af vraag of je gelooft dat het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, dan zeg je zonder enige vrees “Ja”. Waarom zonder enige vrees? Omdat eigenlijk elke gelovige dit Paulus gewoon na spreekt. Maar dan……..
Als ik jou dan op de man af vraag of je ook gelooft dat op precies dezelfde manier het ook echt weer voor alle mensen door één daad van gerechtigheid tot rechtvaardiging ten leven is gekomen, dan kijk je misschien wel eventjes angstig om je heen, maar dan zeg je uiteraard “Ja’. Je wilt toch Paulus niet tegenspreken. Dus je gelooft in alverzoening. Maar je hebt meeste kans nog iets achter de hand om er toch op tegen te zijn.

Johannes 12: 47 Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden.

Als ik jou op de man af vraag of je gelooft dat Christus Jezus dit plan ook ten uitvoer heeft gebracht, dan zeg je uiteraard “Ja”. Dus je gelooft in alverzoening. Maar wanneer je in je geloofsleven al ingestemd hebt met wat de Schrift zegt, wat kan je dan nog ertegen achter de hand houden?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende

Ga naar: Romeinenbrief 11 Genade Knipoogjes 658