U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2
Terug naar: Startpagina
Algemeen: Mijn spreekbeurten Gedichten Overzicht geopende bestanden 2 Bijbelverwijzingen 3 Bijbelverwijzingen 2 Bijbelverwijzingen Alle Onderwerpen Overzicht geopende bestanden Contact

Zoeken naar:

1 Corinthe 5 8e studie

Het geslachte en geofferde Lam

In deze studie kom je een paar keer een zoektocht van mij tegen, die niet de door mij beoogde eindstreep haalt. Simpelweg omdat de conclusie, die ik vermoedde gewoonweg niet te trekken viel. Toch heb ik het laten staan omdat ik weet dat ik niet helemaal alleen sta in die lijnen van denken. Als je dan leest dat het bij mij door de Schrift zelf in elk geval onderuit gehaald is sluit het bij jou wellicht ook die lijn van denken.

De voorgaande studies binnen deze reeks zijn met name gevuld met hetgeen totaal niet kenmerkend voor ons is, namelijk het zuurdeeg. De meeste leraren gaan er echter nou juist vanuit dat het zuurdeeg ons nog volledig aankleeft. Maar wat zegt Paulus:
1 Corinthe 5: 7 Jullie zijn ongezuurd.

Er kleeft geen enkel stukje zuurdeeg meer aan ons. Wij zijn namelijk ongezuurd. Dat is het radicale getuigenis van Paulus. In de Bijbelse beschrijving van het feest van het Pascha en de ongezuurde broden zien we de feestgangers echter behoorlijk uitpakken met een gigantische grote schoonmaak om dit resultaat van het werk van Christus in beeld ook daadwerkelijk uit te drukken. Dat verwoordt Paulus heel duidelijk in de volgende woorden:
1 Corinthe 5: 7 Jullie zijn ongezuurd. Want ons pascha, Christus, is geslacht.
Het prachtige woordje “want” geeft hier onherroepelijk de prachtige oorzaak aan waardoor wij dan wel ongezuurd zijn. Om dat in dit grote feest mooi in beeld te brengen oftewel zichtbaar te maken gold daarom:
1 Corinthe 5: 7 Zuivert het oude zuurdeeg uit,

Wij zijn dus ongezuurd! Laat dat vaststaan! De reden dat wij ongezuurd zijn is ook niet onze eigen boenbeurt, het feit dat wij ons huis gekuist hebben, wij alles spic en span opgepoetst hebben, ons hele leven uitgebaggerd hebben, geklopt, gewassen en gezogen. Nee! Paulus is daar kraakhelder over:
1 Corinthe 5: 7 Want ons pascha, Christus, is geslacht.
Dat is de enig ware oorzaak!

Hier volgt eventjes die zoektocht, die op niets uitliep!: Er is hier iets bijzonders in de manier van aanspreken. Ik zal het er even groot gedrukt uit laten komen.
1 Corinthe 5: 7 JULLIE zijn ongezuurd. Want ONS pascha, Christus, is geslacht.
Is hier, net zoals we wel vaker in de geschriften van Paulus ontdekt hebben, sprake van een onderscheid tussen ons en jullie? Spreekt Paulus ook in deze brieven aan de Corinthiërs over de Joden als “ons” en over de niet joden, oftewel de heidenen, als “jullie”? Om dat te ontdekken zetten we even al de “onzen” en de “jullies” hier in de Corinthe-brieven overzichtelijk naast elkaar.

Wie zijn JULLIE in Corinthe?
1 Corinthiërs 12:2 Jullie weten dat jullie HEIDENEN waren,

Wie zijn ONS in Corinthe?

Onder beide koppen had ik heel uitgebreide reeksen Bijbelteksten kunnen plaatsen, maar er valt geen enkele tegenstelling uit te destilleren. Dat dan wel hier aanbrengen zou enorm eigenzinnig van mij zijn. Soms schrijft Paulus inderdaad over “JULLIE”, waarbij hij dan zoals hierboven echt de heidenen bedoelt, maar meestal is dat onderscheid er nou juist helemaal niet. Paulus schuift soms van een soort onderscheid tussen “JULLIE” en “ONS”, waarbij hij met “ONS” niet de joden op zich maar de apostelen bedoelt, zo heel geluidloos over naar “ONS”, waarbij de “JULLIE”, die dan net daarvoor aangesproken werden, bij die “ONS” inbegrepen zitten. Het zou dus volkomen onjuist zijn als ik hier nu toch een dergelijke conclusie zou trekken.

Paulus wijst op een bepaald facet van het werk van Christus.
1 Corinthe 5: 7 Christus is geslacht.
Nu eventjes een pauze. Laat het goed tot je doordringen wat hier nou feitelijk staat. Wij zijn als gelovigen vertrouwd geraakt met Bijbels taalgebruik en dit kan heel makkelijk aan ons voorbij gaan: “Christus is geslacht.” Wij hebben soms de neiging om dit uit te juichen, maar zijn we ons bewust wat we hier eigenlijk zeggen? Zijn we ons bewust hoe gruwelijk ons enthousiasme over dit feit bij andere mensen overkomt? Degene, die wij het hoogst hebben staan en die voor ons de belangrijkste plaats in de hele mensengeschiedenis inneemt, Die is afgeslacht en wij spreken erover als een blij gebeuren. Een bloedstollende reactie van ons voor elk ander weldenkend mens, huiveringwekkend! Vandaar dat het goed is om een keer niet te blijven hangen in eigen gruwelijk jargon, maar om de inhoud ervan uit te pluizen.

1 Corinthe 5: 7 Ons pascha, Christus, is geslacht.
Dit past binnen het Griekse woordenpakket, dat wijst op het geslachte Lam:
2378 “thusia”
2380 “thuo”
4967 “sphage”
4969 “sphazo”

Zoals jullie wellicht al van mij gewend zijn verwijs ik hier weer naar de Griekse grondtekst van het Nieuwe Testament om dit zelf na te kunnen lopen. Dat nachecken is namelijk een belangrijk punt voor je eigen geestelijk leven. Je hebt er namelijk niks aan als je deze studiereeks gewoon als waarheid slikt van mij omdat ik (bijvoorbeeld) ervoor geleerd zou hebben. Dan heb je er misschien voor een dagje plezier aan om daarna te merken dat die gedachtes weer naar de achtergrond verhuizen. Je hebt het je dan namelijk niet eigen gemaakt. Bovendien ga je dan zomaar ongemerkt met de eventuele missers van Hein mee. Daar heb je niks aan.

Ik noem bewust de Griekse woorden met hun Strongnummers erbij waardoor je het in je interlineair en de Strong Concordant zelf kan natrekken. Lees het dus, maar ga het zelf dan ook na zodat het jouw geestelijk eigendom wordt.

Er is in de Schrift naast deze Griekse woordengroep nog een stel woorden, die van belang zijn. Christus is niet alleen het Lam dat geslacht is, Hij is ook het offer, dat aan God aangeboden is. Hier komt dat duo Griekse woorden:
4376 “prosphora
4374 “prosphero

Binnen het reddingswerk van Christus Jezus heb je dus het feit dat Hij het geslachte Lam is en het feit dat Hij het offer aan God is. We beginnen bij het geslachte Lam.
Handelingen 8:32 Hij is als een schaap ter SLACHTING geleid;
Hebreeën 9:26 Christus is nu eenmaal in de voleinding van de aionen geopenbaard tot in het teniet doen van de zonde dwars door
DE SLACHTING van zichzelf.
Openbaring 5:6 In het midden van de troon, van de vier dieren en van de oudsten zag ik een Lammetje staan als
GESLACHT;
Openbaring 5:9 U bent
GESLACHT en U hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie,
Openbaring 5:12 Het Lam dat
GESLACHT is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en lof.
Openbaring 13:8 Het Lam, Dat
GESLACHT is vanaf de grondlegging van de wereld.

Er wordt in de Schrift niet alleen gesproken over het geslachte Lam, maar ook over het offer dat God aangeboden wordt. Ook die tekstplaatsen zetten we op de rit:
Hebreeën 9:14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die dwars door de Geest van de aioon zichzelf vlekkeloos aan de God heeft GEOFFERD, jullie geweten reinigen van dode werken, tot in de geestelijke dienst van de levende God?
Hebreeën 9:28 Christus, Die eenmaal
GEOFFERD is tot in het wegdragen van de zonden van velen,
Hebreeën 10:10 Door die wil
(Ik kom om Uw wil te doen) zijn wij geheiligd dwars door HET OFFER van het lichaam van Jezus Christus, eens voor altijd.
Hebreeën 10:14 Door één
OFFER heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.

Er zijn ook nog een tweetal Bijbelteksten met beide kenmerken van het werk van Christus:
Efeziërs 5:2 Christus heeft ons lief en geeft zichzelf voor ons als OFFER en SLACHTING, tot in een welriekende reuk voor de God.
Hebreeën 10:12 Christus is, nadat Hij één
SLACHTING voor de zonden GEOFFERD heeft, voor altijd gaan zitten in de rechterzij van God,

1 Corinthe 5: 7 Ons pascha, Christus, is geslacht.
Ons Pesach is geslacht. Nou ja, nu gooi ik er zo maar opeens nog eens een extra vreemde uitdrukking tussendoor. Ja, het is nou eenmaal het Pesachfeest dat het Joodse volk ieder jaar opnieuw maar weer viert. Daar hebben ze ook best wel goede reden voor want met het Paasfeest, oftewel met Pesach denken ze terug hoe zo omstreeks 3.500 jaar geleden God via de hand van Mozes en Aäron hen uit het land van slavernij, uit Egypte, geleid heeft. De band van slavernij is dus gebroken en ze vieren elk jaar heerlijk hun eigen vrijheid.

1 Corinthe 5: 7 Ons pascha is geslacht.
Okay, leuk voor dat volk Israël, maar wat hadden die mensen in Corinthe daar nou mee te maken? De gelovigen in die kring bestonden vooral uit heidenen, dus uit niet joden.
1 Corinthiërs 12:2 Jullie weten dat jullie HEIDENEN waren,

In Handelingen 15 was al in zekere zin overeen gekomen dat er buiten een kleine samenvatting van de wet onder het nieuwe verbond de heidenen geen extra lasten zouden worden opgelegd. De hele joodse feestkalender was dus niet automatisch in deze kring van heidenen gedumpt. Binnen het nieuwe verbond bestond al een duidelijke vrijheid op dit gebied.
Romeinen 14:5 De één stelt de ene dag boven de andere dag, maar de ander stelt alle dagen gelijk. Laat iedereen maar zeker zijn in zijn eigen overtuiging.

1 Corinthe 5: 7-8 Ons pascha, Christus, is geslacht. Laten wij daarom feestvieren,
Kijk eens eventjes! Hier staat er nu bij waarom het zo actueel was voor deze heidenen. Christus maakte het zo actueel en ze waren best wel in voor een feestje met een diepgaande oorzaak. Zij waren namelijk ook bevrijd! Waarvan?
Hebreeën 9:28 Christus, Die eenmaal geofferd is tot in het WEGDRAGEN VAN DE ZONDEN van velen,
Hebreeën 10:14 Door één offer heeft Hij voor altijd hen
VOLMAAKT, DIE GEHEILIGD WORDEN.
Openbaring 5:9 U bent geslacht en U hebt ons
VOOR GOD GEKOCHT MET UW BLOED uit elk geslacht en taal en volk en natie,

Johannes de doper riep het al:
Johannes 1:29 Zie het Lam van God Dat de zonde van de wereld wegneemt!
We zijn volledig bevrijd!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende

Ga naar: Jesaja 45, de Pottenbakker & het kwaad 6 1 Corinthe 5 7e studie