U bevindt zich hier: Israel

Vrijdagmiddag & Avond 13 Juni 2008

Het volgende agendapunt was een zeer ruim uitzicht over Syrië. Het was de eerste trieste confrontatie met de hele oorlogssituatie. Aan onze kant had je de nederzetting van de Israëlische Druzen, die een tekort hadden aan meisjes. Vreemd genoeg werden daar veel meer jongens geboren. Daarachter had je de VN post, waar ook de grens liep. Daarachter bevonden zich de Druzen in Syrië, die een tekort hadden aan jongens. Vreemd genoeg werden daar veel meer meisjes geboren. Om met elkaar te trouwen werden de meisjes door hun familie naar de grens gebracht. Daar moesten ze afscheid nemen van hun familie en werden als het ware overgedragen aan de familie van de jongen. Dat was voor deze Druzen de enige mogelijkheid om met elkaar te huwen. De oorlogssituatie veroorzaakt dat de families elkaar nooit leren kennen.

We hebben zelf zo’n huwelijksuitwisseling niet meegemaakt. De bijgeplaatste foto is uit een film ‘The Syrian Bride’, die deze problematische situatie heel goed weergeeft. De film draait om de bruid Mona die uitgehuwelijkt is aan een Syrische TV persoonlijkheid in Damascus. De werkelijke gebeurtenissen rondom bruid Arwad Abushahen stonden model voor het verhaal van de film. De vreugde om te trouwen met haar geliefde werd zwaar overschaduwd door het hartverscheurend afscheid van haar familie die ze nooit meer zou zien.
Dit zijn de enige grensoverschrijdingen die tussen Syrië en Israël plaatsvinden. Het lijkt me een goede zaak dat die VN post er tussen ligt, zodat er geen grote escalaties plaatsvinden, maar het is uitermate triest. Als we ons omdraaiden zagen we op de berg een grote uitkijkpost van het Israëlische leger. Je voelde hier de oorlog wel heel direct aan den lijve. Toen we weer in de bus stapten zagen we plotseling soldaten met geweer heen en weer lopen op de plek waar we net gestaan hadden.
De laatste plek die we deze dag bezichtigden was op een andere manier minstens zo triest. Op een hoogte van Dan kwamen we bij het altaar waar Koning Jerobeam één van de twee altaren had opgericht voor Yahweh.

Het was niet de plaats die God had aangewezen om aanbeden te worden, maar tevens had men een voorstelling van Yahweh gemaakt als een gouden kalf. Ineke vertelde de geschiedenis vanuit historisch perspectief. Zij maakte duidelijk dat het voor de tien stammen een te zware belasting was om helemaal naar Jeruzalem te trekken en omdat ze daarvoor geen verlichting van de opgelegde belastingen kregen hebben ze dit altaar als alternatief opgericht. Daarna toonde Dick vanuit de Bijbel aan waarom dit een gruwel was in de ogen van Yahweh. Dit getuigenis dat er dankzij opgravingen nog altijd ligt is toch wel een triest getuigenis van waar je door eigenwillige godsdienst terecht komt.
1 Koningen 12: 26 – 30 En Jerobeam zei bij zichzelf: Nu zal het koningschap tot het huis van David terugkeren. Indien dit volk optrekt om slachtoffers te brengen in de tempel van Yahweh te Jeruzalem, zal het hart van dit volk terugkeren tot hun heer, tot Rechabeam, de koning van Juda; dan zullen zij mij doden en terugkeren tot Rechabeam, de koning van Juda. Toen overlegde de koning en maakte twee gouden kalveren, en zei tot het volk: Het is te veel voor u om op te trekken naar Jeruzalem. Dit zijn uw goden, o Israel, die u uit het land Egypte hebben geleid. Hij stelde het ene op te Betel en het andere plaatste hij te Dan.

We hadden vanwege de voet van Machtelt nog niet zelfstandig gewandeld in Tiberias. Deze laatste dag op die plek was haar voet gelukkig dankzij de goede zorg van Helga weer helemaal hersteld. Helga had zelfs nog een heerlijke voetmassage gegeven waardoor Machtelt nu weer alles aankon. Die avond zijn we dus voor het eerst op eigen initiatief erop uit getrokken. Dat was zeker niet vergeefs. Wat is het heerlijk om zelf dat prachtige uitzicht op het meer van Galilea te kunnen bewonderen. Bovendien hebben we daar een prachtige houten bouwplaat van de Ark des Verbonds aan overgehouden. Een mooi exemplaar waar je zeker enorm veel handvaten aan hebt om het evangelie aanschouwelijk helder voor te stellen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende