U bevindt zich hier: Israel

Donderdagochtend 12 Juni 2008

Dit was de derde dag van onze reis. Ineke vertelde ons dat de derde dag in Israël beschouwd werd als een goede dag om te trouwen. Dan moeten we natuurlijk wel aan de derde dag in hun weektelling denken en dan kom je op de dinsdag uit. De joden geven de dagen geen namen, zoals wij dat doen. Zij hebben het gewoon over dag 1, dag 2, enzovoort. Zij zien de derde dag als een goede dag voor een bruiloft omdat Yahweh van die dag tweemaal zegt dat het goed was. Ook de bruiloft te Kana was op de derde dag.
He Turned The Water Into Wine door Johnny Cash [1.331 KB]
Mijn gedachte is dat die dag ook spreekt van de opstanding en ook Israël zal op de derde dag opstaan volgens de profetie.
Rise & Shine door Randy Travis [2.891 KB]

We zagen in Tiberias veel zwarte huizen tussen witte huizen staan. Die zwarte huizen zijn de oude huizen, die opgetrokken waren uit basaltsteen. Dat is de steensoort die je daar plaatselijk aantreft. Veel oude huizen zijn door een aardbeving getroffen en daar zijn toen die nieuwe, witte, huizen tussendoor geplaatst.
Op de plek waar Maria de boodschap van de engel kreeg dat ze zwanger was is natuurlijk weer een kerk opgericht. Daar zijn we naartoe gewandeld. Onderweg zagen we veel leuke winkeltjes en daar heeft Machtelt natuurlijk weer veel foto’s van gemaakt.

We kwamen aan bij de kerk waar Maria (natuurlijk weer volgens overlevering) de boodschap van de engel ontving. Er staat nu dus een oude Byzantijnse kloosterkerk op die plek. Het is pijnlijk om te zien hoe de rijkdom er vanaf druipt.
Would Jesus Be Welcome door Dell Way [1.867 KB]
Deze kerk in Nazareth, waar Maria bezocht werd door de engel Gabriël met de aankondiging van de komst van haar kind (Lukas 1: 26-38), wordt de kerk van de annunciatie genoemd. Deze kerk is in 1969 gebouwd op de resten van de oorspronkelijke Byzantijnse kerk en de daarop volgende kruisvaarderskerk. De grote koepel van de moderne kerk domineert de hele stad. In de crypte van de kerk vind je de Grot van de Annunciatie, waar de engel Gabriël aan Maria zou zijn verschenen.
Maar snel maken dat je wegkwam bij die pracht en praal. In het plaatsje zelf hebben we koffie gedronken in een gelegenheid waar ze Nederlands spraken. Eén van de weinige plekken waar je goede koffie kon drinken. Net op de valreep kregen we een leuk gesprek met een jongen die daar werkt en eigenlijk in Amsterdam woont. Hij kiest ervoor om in Nederland te wonen en te werken vanwege de armoede in Israël. Hij waarschuwde ons om niet in het meer van Galilea te zwemmen. Door de gevaarlijke stroming zijn al meerdere mensen verdronken.

Schuin tegenover die gelegenheid zagen we een bijna Moskee. Ze hadden het niet af kunnen maken omdat ze niet meer mochten bouwen. Hadden ze verder gebouwd dan was de minaret boven de kerk uit gekomen en dat mocht niet van de plaatselijke overheid. Door die heisa is deze Moskee meer een openlucht Moskee geworden, waar wel gewoon de Islamitische samenkomsten gehouden worden. Natuurlijk heeft Machtelt deze bijna Moskee weer op de foto vereeuwigd.
Onderweg vertelde Ineke dat onze Nederlandse begonia’s feitelijk als stekjes uit haar Kibboets afkomstig zijn. Zo Nederlands zijn ze dus eigenlijk niet.

We zijn verder gegaan naar de berg Megiddo, of zoals zij het noemen Har Megiddo of Tel Megiddo. Dat is het voor ons Bijbels bekende Armageddon. Daar troffen we de opgravingen van de rijkdommen van koning Salomo aan. We troffen daar de ingenieuze waterleidingen van Salomo aan en de plek waar de stallen voor zijn paarden waren.
Bovenaan heeft Dick gelezen over de eindstrijd die hier zal plaatsvinden.
Elvis Has Left The Building door Mercy River [1.782 KB]
Hierna daalden we af in een gigantisch diepe punt die loodrecht naar beneden gegraven was naar de bron van water.
Ineke vertelde ons dat hier de allereerste veldslag geleverd was uit opstand vanwege de belastingen van Kanaän. Dat moet zo’n 1500 jaar voor Christus hebben plaatsgevonden. Dat moeten we niet verwarren met de eerste beschrijving van oorlog in Genesis, waar het om een onderlinge strijd tussen Kanaänitische volkeren ging. Deze veldslag is van dag tot dag beschreven en wordt nog altijd gebruikt als voorbeeld op alle militaire academies.

De plek waar dus de allereerste veldslag heeft plaatsgevonden wordt dus ook de plek waar de allerlaatste veldslag zal plaatsvinden.
Megiddo is een oude stad aan het begin van de Jezreelvallei. De Bijbelse naam ‘Armageddon’ komt van ‘Har Megedon’, wat ‘Berg van Meggido’ betekent. Deze nederzetting was al 3000 jaar voor Christus een versterkte stad en controleerde de belangrijkste routes tussen het Oosten en het Middellandse Zeegebied. Het Kanaänitisch fort werd in 1468 voor Christus verwoest door de troepen van Farao Toetmosis III, waarna het in een Egyptisch bolwerk veranderde.
Later werd Megiddo opnieuw veroverd en versterkt door koning Salomo. In de achtste eeuw voor Christus kwam het onder Assyrisch bewind. Daarna raakte het langzaam in verval.

Uitgebreide opgravingen op de heuvel (of ‘tel’) hebben door de jaren heen 20 nederzettingen blootgelegd, ieder gebouwd op de vorige. Tot de zichtbare resten behoren verdedigingsmuren, een versterkte poort, een tempel, een enorme graanschuur en de fundamenten van talloze gebouwen. Aan de oostkant van de ‘tel’ ligt een oud reservoir, waarvan een 60 meter lange tunnel naar een bron buiten de stadsmuren voert. Hier zijn wij doorheen geklauterd. Vanaf het eind van de tunnel liepen we zo naar de hoofdingang, waar onze bus weer op ons stond te wachten.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende