U bevindt zich hier: Israel

Dinsdagochtend 17 Juni 2008

Orthodoxe rituele wassingen

Deze dag reden we met de bus naar de Olijfberg, vanwaar we naar beneden zouden lopen naar de oude stad. Onderweg vertelde onze gids Ineke ons nog van alles en nog wat.
De kleding van de orthodoxe jood stamt uit de 16de eeuw. Het is in die tijd blijven steken omdat het Rabbinaat, dat alle belangrijke beslissingen neemt, sinds die tijd is opgeheven. Er kunnen nog wel minder belangrijke beslissingen genomen worden, maar de structuur van de orthodoxie is sindsdien feitelijk onveranderd gebleven. Men heeft nog wel pogingen gedaan om hervormingen door te voeren, maar die zijn mislukt.
Er zijn kleine verschillen in kleding waarin je het verschil van de Rabbi, die gevolgd wordt, kan terugvinden.

Al lopende lezen in de Thora

Je kan de orthodoxe jood gelijk herkennen aan zijn kleding, maar ook aan het snelwandelen, wat hen zo kenmerkt. Ze hebben altijd haast omdat ze alle tijd willen gebruiken voor de studie van de Torah.
Keep Your Head In The Word door Buddy Greene [1.694 KB]
Er zijn er die een baan hebben, maar velen zijn ook vrijgesteld voor de studie en ontvangen een kleine bijdrage van de overheid. Daar valt niet van te leven. De vrouwen zorgen dan ook meestal voor de belangrijkste bijdrage van het gezinsinkomen. Meestal zijn het grote gezinnen omdat ze de opdracht om heen te gaan en zich te vermenigvuldigen letterlijk op zichzelf toepassen. Hoe meer de vrouw haar man vrijstelt voor de studie hoe hoger zij in aanzien is. Voor de opvang van het gezin worden ook de kinderen zelf ingeschakeld. De oudste kinderen zorgen voor de jongere.
We staan op de Olijfberg ten oosten van Jeruzalem.

Kedrondal met de Gouden Poort

We hebben een prachtig uitzicht over het Kedrondal. Dit is de bakermat van alle monotheïstisch stromingen: Het Jodendom, het Christendom en de Islam. Hier ontmoette Abraham Melchizedek en offerde hij zijn zoon Izaäk. We kijken zo op de Gouden Koepel, de El Aksa Moskee. Dit wordt wel de koepel van de rots genoemd. Op die rots is Izaäk geofferd. Achter de Gouden Koepel zien we nog twee grijze koepels. De eerste grote grijze koepel is de grafkerk. De kleine grijze koepel zou de plaats zijn waar Jezus stierf.
Vanaf de Olijfberg is de Heer opgenomen in de hemel. Op dezelfde wijze zal Hij ook terugkomen. Dan zal de Olijfberg in tweeën splijten.
I Hope He's Coming Back Soon door Dell Way [1.419 KB]
Als we naar beneden kijken zien we de Gouden Poort. Dat is zijn naam omdat de Messias hierdoor Jeruzalem zal binnengaan. Hij ziet er niet uit als van goud.

El Aksa Moskee

Aan weerskanten naast de poort ligt een Joodse begraafplaats, die al meer dan 2000 jaar oud is. Ze liggen met de voeten naar de oude stad Jeruzalem gekeerd om op de dag van de opstanding direct bij de Messias bij de Gouden Poort te zijn. De Messias zal door de Gouden Poort de stad binnengaan.
The Lord Himself door Mike Payne [2.042 KB]
De Islam heeft de Gouden Poort dichtgemetseld en er een begraafplaats voor gelegd. Een jood mag zich niet verontreinigen door het geraamte van onbesnedenen aan te raken. Hierdoor denkt de Islam de joodse Messias tegen te kunnen houden.
We liepen vanaf de Olijfberg naar beneden. Een auto probeerde ook dat nauwe kronkelweggetje naar beneden te nemen, maar werd geconfronteerd door een tegenligger.

Nu moest de afdaler weer een hele weg in zijn achteruit omhoog klimmen om ruimte voor de tegenligger te maken. Dergelijke onmogelijke verkeerssituaties kom je veel tegen in Jeruzalem.
In een inham van de weg stond een Arabier met een ezeltje. Iedereen wilde een foto van hem maken en hij riep doorlopend ‘één Euro, één Euro’. Iedereen dacht dat hij geld vroeg voor het maken van foto’s, terwijl hij alleen maar een ritje op zijn ezel aanbood. Ook het babytje Björn werd veel op de foto gezet. Louis en Ella, zijn ouders, riepen toen ook uiteindelijk maar: ‘één Euro, één Euro’. Björn is de kleinzoon en trots van onze reisleiders, Dick en Mary.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende