U bevindt zich hier: Israel

Eerste Vervolg Maandag 16 Juni 2008

Met de hele groep zijn we die dag door de oude stad naar de Klaagmuur gelopen. Ons stond een totaal andere ervaring te wachten als de voorgaande dag. In plaats van vertwijfeling en wanhoop troffen we nu een blijde juichende menigte aan. Er werd Bar Mitswah gevierd.
Being Happy door Russ Taff [2.005 KB]
Voordat we bij de Klaagmuur waren moesten we in een gang wachten totdat de hele groep door de beveiliging was. Daar stond van alles te drinken uitgestald en ik dacht dat dit te koop stond. Toen ik vroeg hoe duur het was legde een joodse jongeman me uit dat dit voor het grote feest klaar stond. Machtelt heeft nog een leuk gesprek met hem gehad en het bleek dat ze onze voetbalwedstrijden op de voet volgen. Voor hen is een wedstrijd tussen Duitsland en Nederland alsof ze de oorlog nog eens herleven.

Dat ze dan aan de kant van Nederland staan is zonder enige twijfel. Hieruit blijkt hoe schrijnend dit leed nog altijd leeft onder dit volk.

We waren er getuige van hoe de wetsrol die het twaalfjarig jongetje geleerd had werd opgezocht en uit de kast werd gehaald. Het jongetje mocht zijn gedeelte lezen en dan brak de hele menigte in juichen uit. De jongen mocht met de grote Torah in zijn armen over het plein lopen en juichend en zingend werd de rol naar de kast teruggebracht. De vrouwen stonden vanaf hun eigen gedeelte joelend over de balustrade geleund terwijl ze snoepgoed naar de voorthossende mannen wierpen.
God's Radar door Dan Smith [3.218 KB]

Aan het vrouwengedeelte probeerde een klein meisje onder de balustrade door nog wat van het snoepgoed te bemachtigen. Was de wetsrol terug in de kast dan werd de jongen juichend op de schouders genomen om nog een ererondje te maken.
I'm Having A Party door Mark Briggs [1.242 KB]
Hij had zijn eerste taak als volwassen man volbracht. Hij had uit de Torah voorgelezen. Het eerste priesterlijk optreden in zijn volwassen leven.

Bar Mitswah Feest

Wat zal het zijn als deze mannen hun levende Messias mogen kennen. Dan zal hun priesterdienst juichend over de volkeren gaan, waarbij hele volkeren discipelen van die levende Heer zullen worden. Iets van die grote komende opwekking proefde je al in deze viering. Helaas worden ook deze feestvierende jongetjes weer mannen die met wanhoop in hun gelaat voor die Klaagmuur zullen staan om met gebalde vuisten tot God te smeken. De echte reden tot feestvieren is tot op heden hen onbekend. Als Hij verschijnt op de Olijfberg zullen ze Hem zien die ze doorstoken hebben. Dan zal de ware bekering van het hele volk plaatsvinden. Dan zal het feest pas echt beginnen.
God's Been Good To Me door Michael Anderson [1.512 KB]
Na ons bezoek aan de Klaagmuur gingen we eten in een hotel met een schitterend uitzicht op Jeruzalem. Op datzelfde moment werd er juist feest gevierd door jongelui die zelf ook voor hun eigen beveiliging zorgde. Voortdurend liep er een jongen met geweer de groep rond om een oogje in het zijl te houden. Het verliep allemaal heel ontspannen. Ook de beveiliger vierde het feest gewoon mee. Toch is het schrijnend om te zien hoe zelfs bij zo’n simpel feest er voortdurend rekening werd gehouden met een dreigend gevaar.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende