U bevindt zich hier: Israel

Maandag 16 Juni 2008

Jeruzalem is compleet anders dan de andere grote steden. In alle grote steden is het zeven dagen druk. Jeruzalem is zes dagen extreem druk, maar heeft één stille dag, maar dan ook echt doodstil. Alles wat buiten de oude stad gebouwd is dateert van na 1860, waarvan het grootste deel zelfs van na 1968. Vandaar dat ik ook heel veel niet meer herken van mijn vorig bezoek van veertig jaar terug.
Jeruzalem heeft wel beelden in de stad staan, maar geen afbeeldingen. Alles is abstract. Dit is in verband met het gebod dat men geen gesneden beelden mag maken. Men vergeet daarbij dat er in dat gebod bij staat dat dit is om te aanbidden. Men heeft een aanbod van Italië om een replica van de David van Michel Angelo te sturen afgewezen. Een bijkomend argument was dat deze David volkomen naakt was. Dat paste niet in het straatbeeld.

De hele stad ligt ook nog eens opengebroken omdat men een soort tram aan het aanleggen is dat moet lopen vanaf Yad Vashem over de Herzlberg tot de Scopiusberg. Dat loopt ook door de Jaffastraat waar ons hotel aan lag. De Shovel die Machtelt in de Jaffastraat op de foto nam kan zeer wel dezelfde zijn als die een paar weken later door een terrorist gebruikt werd om een aantal andere weggebruikers te doden. We hadden geen idee toen we er liepen dat we er zo dichtbij zaten.

Eén van de mooiste herinneringen, die ik had aan mijn vorige reis naar Israël veertig jaar terug, was de graftuin. Ik denk nu achteraf dat dit kwam omdat we destijds dit niet als groep hebben aangedaan. Ik ben daar toen een paar keer in mijn eentje naar toe gegaan en heb in alle rust het heerlijke feit bedacht dat wij geen dode Heer hebben omdat Hij is opgestaan.
Death Couldn't Keep My Jesus Down door Bruce Herring [2.345 KB]
Nu zaten wij als grote groep samen met nog een andere groep eerst een toespraak van Feike Ten Velde te beluisteren.

Hij sprak hele ware woorden over de opstanding, maar het had niet die impact op me als destijds. Ik denk dat de allerbelangrijkste woorden betreffende de hele reis de woorden van de engel waren.
Mattheus 28: 5 – 6 Ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was. Hij is hier niet; want Hij is opgestaan,
He's Not Here door Charlie Daniels [2.571 KB]
Als we in deze reis de Jezus zoeken die ooit op aarde heeft rondgelopen, dan vinden we Hem niet. De Christus, die ons Leven is, is de Opgestane. Voor mij is in deze reis heel helder als een soort zegel op alles gedrukt dat we een opgestane Heer hebben.
The Tomb Is Empty door Wendy Bagwell & The Sunliters [1.436 KB]

2 Corinthe 5: 16 Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer.
Vrijwel alles in Israël getuigt van Christus naar het vlees. Zo kennen we Hem niet meer. Dat veroorzaakt, denk ik, ook de vervreemding die ik ervaar bij al die vreemde zogenaamde heilige plaatsen. Ze zijn heilig omdat ze zogenaamd iets hebben met de Christus naar het vlees. Dat is niet de manier waarop we Christus kennen. Hier botst godsdienst en een levende relatie met een opgestane Heer.
Een prachtige spreuk staat er op de deur van dit graf. ‘He’s not here, He is risen’. Zoeken we tegenwoordig de Heer in Israël, dan zoeken we tevergeefs. Hij is er niet. Hij is nu daar waar ons leven is, in de hemelse, aan de rechterhand van God.
My God's Not Dead door Jerry Lee Lewis [920 KB]

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende