U bevindt zich hier: Enkel Genade

2 Samuel 12: 22 En hij zei: Zolang het kind nog leefde, heb ik gevast en geweend, omdat ik dacht: misschien is Yahweh mij genadig, zodat het kind in leven blijft.
Het Hebreeuwse werkwoord ‘chanan’, dat genade of een gunst bewijzen, betonen, vragen betekent.

David had Gods genade weer mogen leren kennen. Hij had gezondigd, maar alles was vergeven. God had echt alles weggedaan. Er lag geen enkele schuld meer. Wat wel degelijk nog zeer concreet aanwezig was, was de vrucht van dit overspel die negen maanden lang groeide in de buik van Batseba. De gevolgen in de praktijk van het leven blijven.

Toen de jongen geboren werd was het opnieuw Natan, die David een moeilijke boodschap van Yahweh moest brengen.
2 Samuel 12: 14 de zoon echter, die u geboren is, zal sterven.
God had Zich nadrukkelijk door de mond van Zijn profeet Natan uitgesproken. Natan, wiens naam zo nadrukkelijk de betekenis draagt van ‘uit genade geschonken’ had deze zware boodschap voor David en Batseba. Laten we wel wezen, soms begrijpen we de genade van God in ons leven niet. Soms is die genade alleen maar de kracht om ons door de moeilijke ervaringen van het leven heen te dragen.

David legt zich er niet bij neer en pleit op de genade van Yahweh om het kind in leven te laten. We kleuren de genade van God soms in naar de voorkeur die wij hebben hoe het leven moet verlopen. David vraagt Yahweh om Zijn genade, maar geeft daarbij gelijk aan waar die genade uit moet bestaan.

God komt ook met genade. Het is alleen nogal eens niet het plaatje zoals wij het getekend hadden. Zeven dagen heeft die jongen geleefd. Toen stierf het (2 Samuel 12: 18). Vlak voor de achtste dag, waarop de jongen het teken van het verbond van Yahweh zou ontvangen. Wat maar fout kon gaan, liep ook inderdaad mis, zou je menselijkerwijs denken.

Toen David zijn dienaren onder elkaar zag fluisteren, vroeg hij op de man af of de jongen dood was. Toen konden ze het niet meer voor hem verzwijgen. Ze hadden verwacht dat David nu helemaal in elkaar zou klappen.

David stond echter op, waste zich en trok nieuwe kleren aan en ging naar de Tempel om Yahweh te vereren. Ja, Yahweh kwam met genade. Genade om de moeiten van het leven te kunnen dragen en het leven ook echt uit Zijn hand aan te nemen. Hoe weten we dat David zelf die genade ook zo heeft ervaren?

We mogen naar de geslachtslijn van Christus Jezus zelf kijken, zoals we die in Lukas 3: 31 lezen. Daar zien we dat Christus afstamt van Natan, de zoon van David. O ja, we lezen in 2 Samuel 12: 24 dat hij nadat hij Yahweh had aanbeden zijn vrouw Batseba troostte en gemeenschap met haar had. De grote vorst Salomo is daaruit geboren. Later dacht hij echter terug aan deze misstap in zijn leven en hoe Natan de boodschapper van de genade van Yahweh mocht zijn.

De naam van zijn zoon Natan, die hij van Batseba kreeg, wees voor altijd terug op de grote zonde in zijn leven, die God met genade beantwoordde. Het was een krachtig getuigenis van David dat hij God kende als de God van alle genade. Natan, uit genade geschonken. David had vergeving ontvangen uit genade, daar sprak de naam van zijn zoon uit Batseba van. Alle schuld was weggedaan, daar sprak die naam Natan van. Via die Natan zou zijn geslachtslijn uitlopen op Christus Jezus zelf, die de schuld van de wereld voor altijd weggedragen heeft. Is dat geen geweldige genade in het leven van David?

God antwoordt dan misschien niet altijd naar genade, zoals wij die inkleuren. God antwoordt met veel en veel grotere genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende