U bevindt zich hier: Enkel Genade

1 Koningen 3: 6 Toen zei Salomo: U heeft uw knecht, mijn vader David, grote genade bewezen, evenals hij voor uw aangezicht in trouw en rechtvaardigheid en oprechtheid van hart jegens U gewandeld heeft; en U heeft aan hem deze grote genade bevestigd door hem een zoon te geven, die op zijn troon zit, zoals heden het geval is.
Tweemaal het Hebreeuwse zelfstandig naamwoord checed, dat genade, goedheid, vriendelijkheid, getrouwheid betekent.

Salomo dacht terug aan het leven van zijn vader David. Salomo proeft dat dit een leven was geweest dat vol was van de genade van Yahweh. Het moment waarop Salomo deze herinnering aan zijn vader ophaalt is op zich al doordrenkt van genade.

1 Koningen 3: 4 – 5 Zo ging de koning naar Gibeon om daar te offeren, omdat dit de voornaamste hoogte was; duizend brandoffers bracht Salomo op dat altaar. Te Gibeon verscheen Yahweh aan Salomo des nachts in een droom,
De herinnering van Salomo over de werkende genade van God in het leven van zijn vader David ontstond in een nachtelijke droom. Het brengen van die duizend brandoffers op de hoogte van Gibeon had waarschijnlijk zoveel voeten in de aarde dat Salomo daar maar moest overnachten.

De plek Gibeon, die Salomo had uitgekozen om zijn offers te brengen, mocht dan wel de meest populaire hoogte in het land Israël zijn. Die hoogte was niet de plek die Yahweh had uitgekozen om gediend te worden. In de wetgeving had Yahweh Zich helder hierover uitgesproken.
Deuteronomium 12: 13 – 14 Neem je ervoor in acht, dat je jouw brandoffers niet brengt op elke willekeurige plaats; maar op de plaats die Yahweh in het gebied van een je stammen verkiezen zal, daar zal jij jouw brandoffers brengen, en daar zal jij doen alles wat ik je gebied.

Deze hoogte was nou juist wel een willekeurige plaats. Die plaats was niet door Yahweh uitgekozen, maar door Salomo zelf. De offerhoogten zijn in Israël een voortdurend teken van Israëls afwijken van Gods weg. Toch verschijnt Yahweh daar in een droom aan Salomo. Alleen hierin al mocht Salomo iets van de genade van Yahweh proeven.

Was Salomo onbekend met de plek waar Yahweh gediend wenste te worden? In elk geval was hij dat later niet toen hij op die plek de Tempel bouwde. Op dit moment was alleen de ark van het verbond verborgen in de stad van David. Wellicht zouden wij verwachten dat als Yahweh Zich dan op dit onterechte terrein aan Salomo vertoont, dat dan wel in toorn en oordeel zou moeten zijn. Nee, Hij komt in genade.

1 Koningen 3: 5 Te Gibeon verscheen Yahweh aan Salomo des nachts in een droom, en God zei: Vraag; wat zal Ik u geven?
Geen toorn. Geen oordeel. Puur genade. Yahweh geeft aan Salomo de vrije hand om maar de vragen wat hij wil. Dat zal Yahweh hem schenken. Het is logisch dat de gedachten van Salomo dan teruggaan naar zijn vader David. Ook die heeft telkens opnieuw genade ontvangen in zijn leven.

We vragen ons soms af hoe we een goed voorbeeld voor onze kinderen kunnen zijn. Zo graag wensen we dat ze de weg met de Heer mogen gaan. Daar voeden we ze voor op. Hier zie je dat voor Salomo het meest opvallende aan het leven van zijn vader is dat daar telkens opnieuw die genade van God was die hem leidde en droeg. Die herinnering wordt getriggerd in het brein van Salomo als hijzelf wordt geconfronteerd met de genade van God.

Dat is toch eigenlijk het allermooiste wat je je kinderen kan meegeven. ‘Jongens, het zijn niet mijn inspanningen. Het is niet mijn doorzettingsvermogen. Het is niet mijn inzet. Het is genade en genade alleen’. Juist bij een koning verwacht je dat inzet en doorzettingsvermogen op de eerste plaats staan. Nee, Salomo hoorde de stem van Yahweh en dacht: ‘Ik mag net zo uit genade leven als mijn vader David’. Wat kan je meer wensen van je opvoeding?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende