U bevindt zich hier: Enkel Genade

2 Samuel 15: 25 Toen zei de koning tot Sadok: Breng de ark Gods weer naar de stad; indien ik genade vind in de ogen van Yahweh, dan zal Hij mij doen terugkeren en mij haar en haar plaats doen weerzien.
Hier weer het zelfstandig naamwoord chen, dat genade, gunst, genegenheid, bekoorlijkheid, aanvaarding betekent.

Midden in een tijd van rebellie blijft Gods genade als de enige vaste basis in een ontwrichte maatschappij staan.

We vallen met onze tekst midden in een periode van Davids leven waarin hij gigantisch in de problemen zit. Gezinsproblemen kunnen soms een enorme impact hebben op alles wat er om je heen gebeurt. Daar kon David over meepraten.

David was hier al 56 jaar oud. Zijn zoon Absalom van 24 jaar had de macht gegrepen in het land. De beloofde vredevorst Salomo was nog maar zes jaar oud. Het was een tijd van grote beproeving. Daar wijst de tijdsduur van veertig jaar in vers 7 ook op.
2 Samuel 15: 7 Na vier jaren vroeg Absalom de koning: Laat mij toch gaan, opdat ik te Hebron de gelofte zal betalen, die ik Yahweh gedaan heb.

Onterecht is het Hebreeuwse woord ‘arbaim’ hier met ‘vier’ weergegeven. De vertalers durfden de letterlijke ‘veertig’ niet aan omdat dit niet paste binnen de leeftijd van Absalom. ‘Veertig’ wijst altijd op een tijd van zware beproeving. Zo’n tijd was nu wel degelijk aangebroken voor het land en voor David. Het was precies veertig jaar nadat David op 16 jarige leeftijd tot koning gezalfd was.

In een tijd van zware beproeving is het enige houvast, wat er nog te vinden is, in de ogen van Yahweh. Altijd is daar genade te vinden. Genade die ons leidt wil niet zeggen dat er geen beproeving komt. Genade die ons draagt voorkomt geen gezinsproblemen. Genade voor ons leven bespaart ons geen rebellie. Genade is de enige rust die we bij Yahweh kunnen vinden midden in moeilijke tijden.

In 2 Samuel 15: 2 t/m 6 wordt ons een heldere karakterschets getekend van de populist Absalom. Absalom deed niet aan die oude politiek van zijn vader. Dat stond zo ver af van het volk. Dat had toch zeker helemaal geen antenne waardoor het kon weten wat er leefde onder het volk? Nee, Absalom was recht door zee. Absalom zou knopen doorhakken. Absalom was de stem van het volk.
Zo misleidde de zoon het volk.
2 Timotheus 3: 13 Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden en worden verleid.

In 2 Samuel 15: 7 & 8 wordt ons de gladde, vrome praat van de godsdienstige Absalom getekend. Hij diende Yahweh. Hij had een belofte gedaan aan Yahweh en die moest hij nu inlossen. O, hij had nog zoveel vrome verplichtingen.
Zo misleidde hij zijn vader.
2 Timotheus 3: 13 Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden en worden verleid.

Wat is het ware godsdienstig gehalte van rebellie eigenlijk simpel door te prikken. Altijd staat het bol van verplichtingen naar God toe. Altijd moeten we zelf zoveel doen voor God. Had David dit niet kunnen doorprikken? Vaak zijn we helaas snel onder de indruk van de plichtsgetrouwheid van rebellerende godsdienst. Gelukkig zoekt David, als de rebellie op zijn kookpunt is, de genade weer op die alleen te vinden is in de ogen van Yahweh.

David moet vluchten en aan de andere kant van de Jordaan had hij alleen nog zo’n 600 mensen bij zich die hem trouw waren. Allemaal mensen van buiten het volk. Het hele volk was misleid. Geen rust meer in je eigen vertrouwde land. Geen rust meer onder je eigen volk. Er is rust, ja, in de genade van God. Die genade is te vinden in de ogen van Yahweh.

Wat is het wat het hart van David dan nog vult? Geen plek voor hem in het land. Geen rust voor hem onder het volk. Wat vult dan het verlangen van zijn hart? Dat de ark Gods op zijn eigen rechtmatige plaats mag staan. De ark, die spreekt van Christus zelf. Midden in die zware beproeving was dat zijn grootste verlangen.

Als we genade vinden in de ogen van Yahweh worden we gedrongen door de liefde van Christus. Het verlangen is dan dat Hij Zijn rechtmatige plaats mag innemen midden tussen die rebellie. Dat is het enige antwoord wat overblijft als we zelf rusten in die genade die we mogen vinden in de ogen van Yahweh.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende