U bevindt zich hier: Enkel Genade

Exodus 15:13 Gij leiddet in uw genade het volk dat Gij verlost hebt; Gij leiddet het door uw kracht naar uw heilige woonstede.
Het woord dat hier gebruikt wordt is checed, zn in de betekenis van genade, goedheid, vriendelijkheid, getrouwheid

Verlost!
Dit is het eerste fundament van genade voor het volk Israël. Juichend stonden ze aan de andere kant van de Rode Zee. ‘Verlost! Verlost!’ schalde het volk nadat ze met droge voeten naar de andere kant van de zee waren gelopen. Verlossing, bevrijding, het fundament van Gods genade waar nu een heel bouwwerk van genade op opgetrokken zou worden. Het bouwwerk van een verlost volk op weg naar de heilige woonplaats.
Verlost! Verlost!’, juichen ook wij nu we bevrijd zijn van de macht van de zonde uit genade alleen. Laten we goed beseffen dat dit ook voor ons slechts het fundament van genade is. God heeft zoveel meer te geven.

De Weg En Woonplaats Van Genade
Het volk Israël had nog een lange weg te gaan tot ze bij hun woonplaats waren. Die weg zou een weg van genade zijn. Ook hun woonplaats zou een plaats van genade zijn. Voor hen was en is die genade een zeer letterlijke wandel in genade en een zeer letterlijke woonplaats. Voor hen houdt dat letterlijke ook materiële zaken in.
Wij hebben reeds een woonplaats uit genade ontvangen. Ook die plek is zeer letterlijk, alleen niet materieel. Ons leven is met Christus geborgen in God. Onze zegeningen zijn geestelijk in de hemelse schrijft Paulus in Efeze 1: 3.

Verkeringstijd
Yahweh had het volk Israël uit Egypte gevoerd om een speciaal verbond met hen aan te gaan. Bij al de voorgaande keren dat we op genade gestuit waren hadden we ook al gezien dat God een verbond aanging. Onvoorwaardelijke verbonden waarbij de mens kon terugvallen op de beloften van Yahweh. Nu zou God een apart verbond met een speciaal volk aangaan, het volk Israël. Hij zou haar ten huwelijk nemen, wat bezegeld zou worden met het trouwboekje, de wet. Deze tijd van verlossing was hun verkeringstijd.
Jeremia 2:2 Zo zegt Yahweh: Ik denk terug aan de weldadigheid van uw jeugd, aan de liefde van uw ondertrouw, toen jullie Mij nawandelden in de woestijn, in onbezaaid land.
Wow, wat brandde hun liefde! Is het niet logisch als je net de genade zo aan den lijve ondervonden hebt? Hij had hen van slaven tot vrije mensen gemaakt.

Twee Wegen Van Genade
Ook wij zijn bevrijd van moeten en niet mogen. Elk principe van wet is in Christus gebroken. Dat wat als trouwboekje gold voor dit volk Israël, de wet, was voor ons een bewijsstuk dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde (Colosse 2: 14). Christus heeft het voor ons uitgewist en weggedaan door het aan het kruis te nagelen (Colosse 2: 14). Wat voor Israël een teken van de verbondsrelatie met Yahweh is, geldt voor ons als een bedreiging.
Is het niet eigenlijk vreemd dat waar mensen de vrijheid in Christus zouden mogen kennen, zij zich nu juist onder het juk van de wet buigen?
Er wordt in de Bijbel een concreet onderscheid aangebracht tussen het aardse volk Israël en het hemelse Lichaam, de Gemeente. Laten we weer opnieuw onder de indruk komen van de bevrijdende genade zoals het volk dat hier in hun verkeringstijd kende en zoals wij dat in Christus mogen kennen.

Opnieuw Bevrijding Door Gods Genade
Ook het volk Israël heeft het trouwboekje niet als het bewijs van Gods genade ervaren. Ze vonden er niet meer Zijn verbondsbelofte aan hen in terug. Ze namen het als een juk, die ze nog meer verzwaarden om daarna logischerwijs van Hem te wijken. Maar ze zullen het verlossingslied van genade opnieuw juichen. Ze zullen weer door diezelfde genade gevonden worden.
Jesaja 12:2 Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm is Yahweh, Yahweh, en Hij is mij tot heil geweest.
Hosea 2:15 En Ik zal haar geven haar wijngaarden van daar af, en het dal Achor, tot een deur der hoop; en aldaar zal zij zingen, als in de dagen van haar jeugd, en als op de dag, toen zij optoog uit Egypteland.

De vraag blijft: Kunnen wij ook nog steeds zo zingen van genade, zoals we dat deden toen we verlost werden?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende