U bevindt zich hier: Enkel Genade

Ge 39:21 En Yahweh was met Jozef; Hij bewees hem genade en deed hem de genegenheid van de overste der gevangenis winnen.
Het woord wat hier gebruikt wordt is checed, zn in de betekenis van genade, goedheid, vriendelijkheid, getrouwheid

Genade In De Gevangenis
We zijn weer een generatie verder en treffen Jozef, de zoon van Jakob, aan in de gevangenis in Egypte. Dat is niet bepaald de plek waar je genade verwacht. De gevangenis. Een plek waar Jozef nou niet echt de meest comfortabele tijd van zijn leven beleefde.
Psalm 105: 18 - 19 men knelde zijn voeten in boeien, hij kwam in de ijzers tot de tijd, dat zijn woord uitkwam, de uitspraak van Yahweh hem in het gelijk stelde.
Het was meeste kans de staatsgevangenis waar de zwaarste misdadigers, die het op het leven van de Farao voorzien hadden, geplaatst werden. De strengste gevangenis die je in die tijd kon vinden. Dat zou je kunnen afleiden uit de medegevangenen die in het volgende gedeelte genoemd worden.

Traumatische Omstandigheden
Jozef was in omstandigheden terecht gekomen die zijn verwachtingen wel heel sterk weerspraken. In dromen en visioenen had hij zijn heerschappij gezien en in plaats daarvan waren zijn voeten geboeid en zat hij in de ijzers. Wat moet Jozef gevoeld hebben? Welke emoties moeten door hem heengegaan zijn? Het waren zijn broers geweest die hem aan Egyptenaren verkocht hadden. Het was de vrouw van Potifar die hem daarna onterecht van seksuele intimiteiten beschuldigd had, waardoor hij in deze gevangenis terecht was gekomen. Hij had genoeg meegemaakt om enorme trauma’s te hebben opgelopen.

Overladen Met Genade
Hier, in deze ellende was Yahweh met Jozef. Juist hier overlaadde Yahweh Jozef met Zijn genade. Letterlijk staat er dat Yahweh Zijn genade over hem uitspreidde of hem overlaadde met Zijn genade.

De Voorwaarde Voor Genade
Deze uitspraak heeft echter een zeer belangrijke start. ‘Yahweh was met Jozef’ Dat is de grootste zegen. De Heer is er. Hij is erbij in elke omstandigheid van ons leven. Paulus zegt dat ook zo simpel in Filippi 4: 5: ‘de Heer is nabij’. Hij is er. Hij is erbij als onze broers ons onrecht aandoen. Hij is erbij als we onterecht beschuldigd worden. Hij is erbij als we in de meest beroerde omstandigheden zitten. Dit is de basis waarop God Zijn genade over ons uitspreidt. Paulus zegt dan ook in Filippi 4: 6 er direct achter: ‘Weest in geen ding bezorgd’. We kunnen ons zo makkelijk bezorgd maken. Dat zal zonder meer ook wel bij Jozef het geval geweest zijn. Maar Yahweh was met Jozef. Een heerlijke grondslag om Jozef met Zijn genade te overladen.

Gods Genade Werkt In De Gevangenbewaarder
Uit de reactie van de overste van de gevangenis blijkt wel degelijk dat Jozef hier het voorwerp van de genade van God was. Jozef won de gunst van deze man. Ook daar staat een woord dat je met genade zou kunnen weergeven. Letterlijk staat er zelfs dat Yahweh hem genade in de ogen van de overste van de gevangenis gaf.
Ook hier is het dus weer het werk van Gods genade zelf die doorwerkte in die gevangenbewaarder. Bijzonder toch hoe de genade van Yahweh kan doorwerken in personen die Yahweh zelf niet eens kennen. Dat deze reden tot genade bij die gevangenbewaarder niet uit Jozef zelf voortkwam maar uit Yahweh wordt nogmaals bevestigd. In vers 23 lees je dat die gevangenbewaarder zag dat Yahweh met Jozef was. Dat bracht die man ertoe om feitelijk alles aan de handen van Jozef toe te vertrouwen. Niet bepaald een handeling die je in de gevangenis snel zal tegenkomen. Yahweh had echter bij deze man de ogen geopend voor de genade die Hij in Jozef werkte.

Het Nieuwe Testament Over Deze Genade
Ook Stephanus verklaarde dat Jozef genade van de Heer ontving.
Handelingen 7:10 En verloste hem uit al zijn verdrukkingen, en gaf hem genade en wijsheid voor Farao, den koning van Egypteland; en hij stelde hem tot een overste over Egypte, en zijn gehele huis.
Hier zien we dat de genade waarmee Yahweh Jozef overlaadde een wijsheid aan Jozef gaf waardoor al zijn verdere werkzaamheden gekenmerkt zouden worden. De genade waarmee Yahweh Jozef had overladen werkte door in zijn doen en laten.

Genade Werkt Overal
Yahweh overlaadde Jozef niet met Zijn genade op de meest ideale plek op aarde. Die plek was het duistere Egypte. Egypte wordt door de Bijbel veelvuldig als meest afgodische plek op aarde afgetekend. Duisterder kon niet. Juist hier was het dat Yahweh Zijn genade in het leven van Josef zo krachtig liet doorwerken. Hij werd hierdoor niet alleen de redder van zijn familie maar van de hele toenmalige wereld. Yahweh had met Zijn genade machtig gewerkt in het leven van Jozef en Jozef kon dan ook net als Paulus zeggen:.
1 Corinthe 15: 10 Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende