U bevindt zich hier: Enkel Genade

Genesis 32: 9 - 10 Toen zeide Jakob: O God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Izaäk, Yahweh, die tot mij gezegd hebt: keer terug naar uw land en naar uw maagschap en Ik zal u weldoen, ik ben te gering voor al de genadebewijzen en voor al de trouw, die Gij aan uw knecht gewerkt hebt, want met mijn staf trok ik over de Jordaan hier en nu ben ik tot twee legers geworden.
Opnieuw gaat hem om het woord checed, zn, met de betekenis van genade, goedheid, vriendelijkheid, getrouwheid

Terughoudendheid Tot Genade
Het is nu de kleinzoon van Abraham die hier in gebed is. Jakob spreekt Yahweh bij name aan maar heeft evenmin als de knecht van Abraham, Eliëzer, de moed Hem zijn God te noemen.
Voortdurend is er die terughoudendheid bij Jakob naar Yahweh. Met name komt dat helder aan het licht als Yahweh in Genesis 28: 13 – 15 onvoorwaardelijk Zijn verbond aan Jakob bevestigd met de woorden ‘Ik zal je behouden overal waar je gaat’. Onvoorwaardelijk, er wordt niets van de kant van Jakob gevraagd en een absolute belofte door Yahweh aan Jakob gedaan. Maar Jakob antwoordt in vers 20 van datzelfde hoofdstuk met de woorden: ‘Als God met me zal zijn en mij behouden zal’. Twijfel en een voorwaarde scheppen.

Twijfel Over Genade
Altijd die twijfel bij Jakob. Jakob was het eerstgeboorterecht beloofd in Genesis 25: 23. Hij neemt die genade niet zomaar onvoorwaardelijk in ontvangst maar denkt er zelf voor te moeten werken, ja bedriegen. Telkens twijfel bij Jakob. Hij verwerft zijn vrouwen door intense eigen inspanningen in Genesis 29. Hij verwerft eveneens zijn bezit door eigen inspanning in Genesis 30. Hij is doodsbang om zijn broer weer te ontmoeten en God toont hem een machtig leger van engelen in Genesis 32: 1. Toch trekt hij in de verdere verzen weer zijn eigen plan.

De Vele Bewijzen Van Genade
In de verzen bovenaan ons artikel richt hij zijn ogen op tot God. Hij spreekt Hem aan met Yahweh, maar heeft niet de moed Hem zijn God te noemen. Op dat moment erkent hij dat het feitelijk alles de genade van God was. Het woord staat zelfs in het meervoud waardoor de NBG komt met de vertaling ‘gunstbewijzen’ en ik het voor de helderheid maar weergeef met ‘genadebewijzen’. Feitelijk is het ‘genade’ in het meervoud. Een woord wat we in het Nederlands niet kennen. Ik zou zeggen: die ‘overvloeiende genade’ die zijn hele leven kenmerkt.

Zelf Doen Totdat
Soms modderen we een eind voort zoals deze Jakob. We vechten onze weg door dit leven en denken dat het ook heel hard nodig is. Totdat we stilstaan en opzien naar God en erkennen: ‘het is eigenlijk alleen maar: genade alleen’.

Hoezo: Onwaardig?
Doordat we nog steeds niet goed door hebben wat genade feitelijk is voelen we ons onwaardig voor die genade. Genade is juist dat we het helemaal niet verdienen hoeven. Het is zelfs totaal niet te verdienen. Genade zelf maakt ons waardig, onverdiend. God acht ons waardig om ons die genade te schenken. Jakob moest dat leren. Ik moet dat zo vaak nog leren. Jij misschien ook.

Overwinning En Een Nieuwe Naam Op Grond Van Genade
Op die plek gaat God een strijd met Jakob aan en slaat hem op zijn heupgewricht in Genesis 32: 25. De plek waar de hele kracht van het lichaam op rust. Onmachtig ligt Jakob voor God. Juist dan zegt God in vers 28: ‘Je hebt gewonnen’. Nergens toe in staat zijn en dan winnen, dat is: ‘proeven wat genade is’. Dan krijgt Jakob, wat ‘hielenlichter’ betekent een nieuwe naam: Israël, wat ‘strijder van God’ betekent. Dit was voor Jakob het moment dat hij God echt in de ogen zag. Hij noemt die plek dan ook ‘Pniël’, het 'aangezicht van God'.

God Onderwijst Genade
Het begint met te erkennen dat alles genade is, ook al begrijp je net als Jakob nog niet wat dat betekent. God zal het dan zelf wel duidelijk maken en laat Zich in Zijn ogen zien. Net als Noach, Abraham en nu ook Jakob mogen ook wij in die ogen genade vinden.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende