U bevindt zich hier: Enkel Genade

Wanneer Gods overvloeiende genade eenmaal een vaste basis voor je leven is geworden kan je er absoluut verzekerd van zijn dat die genade ook gaat doorwerken in al je activiteiten en contacten. Dat ervoer Abraham ook in zijn leven. Lees deze teksten maar eens:
Genesis 24: 12- 14 Toen zei hij: Yahweh Elohim van mijn heer Abraham, laat mij toch heden slagen en bewijs genade aan mijn heer Abraham. Ik sta hier bij de waterbron, en de dochters van de mannen der stad gaan uit om water te putten. Laat het nu zo zijn, dat het meisje, tot wie ik zeg: Neig toch uw kruik, opdat ik drink, en dat zegt: Drink, en ook uw kamelen zal ik drenken; dat Gij haar hebt bestemd voor uw knecht Izaäk; dan zal ik daaraan weten, dat Gij genade bewezen hebt aan mijn heer.
Genesis 24: 27 en zei: Geprezen zij Yahweh Elohim van mijn heer Abraham, die zijn
genade en trouw niet onttrokken heeft aan mijn heer; wat mij aangaat, Yahweh heeft mij geleid op de weg naar het huis der broeders van mijn heer.
Alle drie de keren gaat hem om het woord checed, zn, met de betekenis van genade, goedheid, vriendelijkheid, getrouwheid

De Voortzetting Van Genade Aan Abraham
De laatste keer dat we iets over Abraham vernamen i.v.m. God overvloeiende rijkdom van genade was toen hem een zoon beloofd werd. Die zoon was een product van genade alleen. Abraham en Sara waren beide onvruchtbaar geworden. God geeft leven uit de dood. Dat doet Hij onvoorwaardelijk. Dat is genade.
Nu is hun zoon Izaäk oud genoeg om te trouwen en Eliëzer, de knecht van Abraham, werd erop uit gestuurd. Hij had de opdracht om een vrouw te zoeken op de geboortegrond van Abraham en haar dan mee te nemen. Hij was nu in de stad Nachor aangekomen en was daar bij de waterput gaan zitten. Daar zou hij de vrouwen aantreffen om te putten.

Bidden Voor Succes?
Vanzelfsprekend verwacht je dat het hele denken van Eliëzer gericht zou zijn op de jonge meisjes, die hier kwamen. Maar zijn gedachten zijn op iets heel anders gericht. Dat herken je helaas niet als de vertaling zijn gebed weergeeft met: ‘Laat me vandaag toch slagen’.
Op zich was het al bijzonder dat hij bad tot Yahweh Elohim. De genade, die Abraham en Sara hadden leren kennen, had dus zijn uitwerking. Ook de knechten in het huis van Abraham waren tot geloof gekomen. Maar dan nog! Als je dan met je opdracht bezig bent en je gaat in gebed, dan verwacht je, net als de vertalers blijkbaar, dat hij alleen oog had voor zijn opdracht. Je zou inderdaad denken: ‘hij wil zo goed mogelijk slagen en gaat daar nu voor bidden’.

Contact Met Yahweh Zoeken
De Lutherse vertaling komt dit keer het dichtst in de buurt van wat hier werkelijk staat: Hij vraagt: ‘Yahweh Elohim van mijn heer Abraham, kom mij vandaag tegemoet’.
Eliëzer kende blijkbaar de verhalen van hoe Yahweh meerdere keren aan Abraham verscheen en hem Zijn genade bewees. Nu was het de tijd bij uitstek dat hij het nodig had zo’n ontmoeting te hebben. Dat zo’n ontmoeting zou uitmonden in het bewijzen van Gods onvoorwaardelijke genade was hij zeker van want direct erop volgt: ‘en bewijs genade aan mijn heer Abraham’.
Hij was zich er blijkbaar terdege van bewust dat hij niet kon terugvallen op zijn eigen inzichten en wijsheden over jonge meisjes. Eigenlijk getuigde zijn eigen naam hier al van. De betekenis van zijn naam is: ‘God is een Helper’. Hij had op dit moment een ontmoeting nodig met Yahweh, de God die genade bewijst.

Genade Werkt Overal
Genade is aan het werk in Nachor. Is het niet apart dat genade niet alleen zoekt in het goede, het voortreffelijke, het moreel hoogstaande? De plaatsnaam ‘Nachor’ betekent ‘snoeven’ of ‘briesen’. Het was ook de plek waar Yahweh Abraham vandaan gehaald had. De plek waar hij nog Abram was, de ‘vader van de hoogten’. De plek van de afgodendienst. Juist daar wordt Eliëzer naartoe gestuurd. Daar werkt genade.
Juist daar weet Eliëzer ook dat God zijn Helper is. Op die plek zoekt hij de tegenwoordigheid van Yahweh. Eliëzer wist dat hier alles afhing van de genade die Yahweh zou bewijzen.

Waar We Rusten In Genade Gebeurt Er Pas Wat
Om aan te geven hoezeer hij van de genade van Yahweh afhankelijk is sluit hij zijn gebed ook weer af met de zekerheid dat Yahweh Zijn genade zal bewijzen. In de geschiedenis die dan volgt zie je hoe genade werkt en Eliëzer mocht rusten. Gebeurt er dan niets meer als je alleen nog een genadig God kent? Er gebeurt bijzonder veel, maar het is de genade die werkt en een Rebecca die gevonden wordt. Eliëzer klopt zich niet op de borst. Hij zegt niet: ‘dat heb ik hem toch maar even geflikt!’ Nee, hij juicht het uit: ‘Geprezen zij Yahweh Elohim van mijn heer Abraham, die zijn genade en trouw niet onttrokken heeft’.
Als we genade kennen hebben we alle reden tot juichen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende