U bevindt zich hier: Enkel Genade

Ge 19:19 Zie toch, uw knecht heeft genade gevonden in uw ogen, en gij hebt mij een grote weldaad bewezen door mij in het leven te behouden, maar ik zal niet naar het gebergte kunnen ontkomen, zonder dat het onheil mij achterhaalt en ik sterf.
Het eerste woord ‘genade’ hier is opnieuw het Hebreeuwse woord ‘chen’, zn, dat genade, gunst en genegenheid betekent.
Het tweede woord ‘weldaad’ is een nieuw Hebreeuws woord ‘checed’, zn, dat genade, goedheid, vriendelijkheid en getrouwheid betekent. Je zou kunnen zeggen: ‘chesed’ is genade in het willen doen van het goede.

Genade Bij De Boodschappers
Lot sprak hier niet Yahweh aan, zoals Noach en Abraham dat deden. Lot had hier contact met de boodschappers die ook met Yahweh bij Abraham waren. Lot had inderdaad ook wel genade gevonden voor zijn redding. Hij had echter geen persoonlijke omgang met Yahweh.

Lot: De Bedekking
Op zich spreekt zijn naam daar al van. De naam ‘Lot’ betekent ‘sluier’ of ‘bedekking’. Hierin zien we eigenlijk al de bedekking, die tot nu toe op Israël rust omdat ze voor hun redding nog altijd op eigen werken blijven rekenen. Die bedekking wordt direct in Christus zelf weggenomen.
2Corinthe 3:13 – 18 geheel anders dan Mozes, die een bedekking voor zijn gelaat deed, opdat de kinderen Israëls geen blik zouden slaan op het einde van hetgeen moest verdwijnen. Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt. Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart, maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen……En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

Redding Alleen Zien Als Grote Genade
Misschien nemen we net als Lot er genoegen mee iets van Gods genade gevonden te hebben bij de brengers van de boodschap. Zij brachten inderdaad aan Lot de boodschap van genade. Hij vond die terug in hun ogen. Hij zegt zelfs ‘jullie hebben mij een grote weldaad bewezen door mij in het leven te behouden’. Dat is tamelijk zwak vertaald hier. Letterlijk zegt hij: ‘jullie hebben de genade aan mij groot gemaakt’. Hij had het blijkbaar niet eens verwacht gered te worden. Maar in dit voorbeeld zien we al dat die genade, die hij via via ontving, niet als overvloeiend rijk wordt ervaren. Er is zelfs in dit vers twijfel bij Lot over zijn eigen redding.

Gods Schuilplaats Ingeruild
Yahweh had een schuilplaats uitgekozen voor Lot, de bergen. Lot vraagt om een andere plek ‘Zoar’, wat ‘klein’ of ‘onbetekenend’ betekent. Overvloeiende rijkdom van genade wordt ingeruild voor iets onbetekenends.

Redding, Meer Niet
Ja, Lot is gered met zijn dochters. Maar waar we bij Noach en Abraham een actief werkende genade in hun verdere leven zagen ontbreekt bij Lot elk spoor daarvan. De genade die hij bij de boodschappers van Yahweh zag had Hem ertoe kunnen brengen om die Yahweh beter te leren kennen. Het zien in die ogen bleef echter bedekt. Wat Lot zag waren eigen mogelijkheden, eigen inspanningen, eigen oplossingen wat hem iets kleins opleverde. De redding van zijn eigen hachje.

Genade Is Zoveel Meer
Wat zijn we soms blij met redding alleen en vinden dat God daarin alleen al Zijn genade ontzaglijk groot heeft gemaakt. . We bezingen die redding als ‘amazing grace’, waar die verbazingwekkende genade van Yahweh zo onnoemelijk veel rijker is.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende