U bevindt zich hier: Enkel Genade

2 Samuel 12: 1 – 15 Yahweh zond Natan tot David. Deze kwam bij hem en zei tot hem: ….Toen ontbrandde de toorn van David zeer tegen die man en hij zei tot Natan: ……Daarop sprak Natan tot David: U bent die man! …….Toen sprak David tot Natan: Ik heb tegen Yahweh gezondigd. …..Daarop ging Natan naar zijn huis. En Yahweh sloeg het kind.
De naam ‘Natan’ betekent ‘geschenk’ of ‘cadeau’.

Genade. Geen Zachte Aanpak
Eén van de meest kenmerkende eigenschappen van genade is dat je ontvangt zonder iets verdiend te hebben. Zo’n geschenk zien we dan het liefst in zacht fluweel verpakt. Dat dit niet altijd opgaat blijkt wel overduidelijk wanneer dit geschenk door Yahweh tot David gezonden wordt.

David, Iemand Als Jij En Ik
We zijn er inmiddels al zeer vertrouwd mee geraakt dat genade telkens opnieuw opduikt in het leven van David. Misschien dat dit ons zicht op de persoon ‘David’ wel wat vertroebeld heeft. We hebben hem wellicht moreel al op zeer eenzame hoogte, verheven boven het gewone volk, geplaatst. Dat geeft dan wel een behoorlijke klap als blijkt dat hij net zo verdorven is als jij en ik.

Het Drama Van Vlees
David was geliefd door God. Zijn naam spreekt daarvan. Een leven doordrenkt van genade. Een man naar Gods hart. In 2 Samuel 11 & 12 wordt ons een drama voor de ogen geschilderd. Een groot man, die wist hoe je genade kan laten werken, laat zich meesleuren door de seksuele driften van zijn vlees. Waar is genade nu? Genade is er in de priemende vinger van het geschenk van God, ‘Natan’.

Batseba
We kennen inmiddels twee spelers in dit non fiction drama: ‘David’ en ‘Natan’. Laat me de andere spelers ook voorstellen. Centraal in dit ellendige schouwspel staat de vrouw ‘Batseba’. Een bloedmooie vrouw, die ook nog eens poedelnaakt voor het oog van David verscheen. Genade had toch kunnen werken dat Davids ogen afgewend werden? Misschien dacht David wel net zo onverantwoord als wij. ‘Als God het gewild had, had Hij toch kunnen voorkomen dat ik die seksreclame ’s nachts op TV zag?’ Hij wist wel beter.
Psalm 119: 37 Wend mijn ogen af, dat zij geen ijdelheid zien;
Genade had hem dat geleerd. Hij kende het voorbeeld van Jozef die wegvluchtte voor de vrouw van Potifar. Nee, hij dacht: ‘vluchten kan niet meer. Ik ben daar nu te opgewonden voor’. De naam Batseba betekent ‘dochter van de rust’. Het was echter de verkeerde rust die David dreef. Het was niet de rust van genade, die hem tot die grote held gemaakt had. Het was de rust van luiheid, die hem tijdens een zware oorlog tegen de Amelekieten midden op de dag op zijn rustbed deed hangen om er pas tegen de avond van op te staan.
Grote wonden heeft David geslagen in het leven van deze vrouw van Uria.

Uria
De volgende speler in dit drama is de echtgenoot van Batseba, Uria. Zijn naam is één grote bazuinstoot van genade: ‘Yahweh is licht’. Wat kan je denken zich in bochten wringen als je geconfronteerd wordt met de consequenties van je eigen daden! David wist: ‘Ik heb een kind verwekt’. Nou moet er iets gebeuren’. Open komen met je zonden lijkt gek genoeg nooit de oplossing. Je kent de genade. Je weet dat genade je altijd onvoorwaardelijk zal accepteren. Dat moest David toch inmiddels wel ontdekt hebben. Maar nee, open kaart spelen lijkt geen optie voor hem. Eerst doet David er alles aan om Uria met zijn vrouw in bed te krijgen, zodat de gevolgen van zijn daad verdoezeld zouden worden. Dan betrekt hij iemand anders in zijn vuile spelletje om Uria om te brengen. Het getuigenis ‘Yahweh is licht’ wordt omgelegd. Duisternis in het hart van David.
Nog grotere wonden in het leven van Batseba en het bloed van een onschuldig getuige van Gods genade kleeft aan Davids handen.

Joab
Nog een speler in dit grote drama is Joab. De naam van deze generaal in het leger van Israël betekent: ‘Yahweh is Vader’. Onwetend van de hele strijd dat zich afspeelt in het hoofd van David wordt hij betrokken in de regelrechte moord op Uria.
Joab. ‘Yahweh is Vader’. Wat een getuigenis om ieder bekend te maken met de Vader van alle barmhartigheden, de God van alle genade. Dat getuigenis raakt besmeurd door het niet voor de draad komen met de waarheid door David. Het stormt in het hoofd van David. Alle emoties botsen. Hij weet geen uitweg! Kent hij dan de genade niet?
Zover kan het gaan met iemand die het voorwerp van Gods genade is. Zover dat het getuigenis van een God die Vader is voor allen besmeurd wordt.
Wonden, die David slaat in het leven van Joab.

Genade In Natan
Je vraagt je af of er genade is te vinden in dit drama. David potte zijn ongerechtigheid op in het binnenste van zijn hart. Er werd niet over gesproken. Dat verwoestte al zijn emoties.
Psalm 32: 3 – 4 Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag; want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn merg verdroogde als in zomerse hitte.
Dan komt er genade van God. Die genade werkt als een breekijzer.
2 Samuel 12: 7 – 9 Daarop sprak Natan tot David: U bent die man! Zo zegt Yahweh, de Elohim van Israël: Ik heb u gezalfd tot koning over Israël en u gered uit de macht van Saul. Ik heb u gegeven het huis van uw heer, en de vrouwen van uw heer in uw schoot. Ik heb u gegeven het huis van Israël en Juda. En indien dat te weinig geweest was, dan had Ik u nog wel meer gegeven. Waarom heeft u het woord van Yahweh veracht, en gedaan wat kwaad is in zijn ogen? De Hethiet Uria heeft u door het zwaard verslagen; zijn vrouw heeft u zich tot vrouw genomen, hemzelf heeft u door het zwaard der Ammonieten gedood.
Natan was het geschenk van God. Genade van God breekt alles open. De grote verwondingen die aangebracht zijn liggen nu op straat. Genade keert alles binnenstebuiten. Helder en duidelijk straalt het licht van Gods genade weer op al het duister dat zolang weggestopt lag in de diepste diepten van het hart.

Het Einde?
Betekent dit het einde van het geliefd zijn voor David? Betekent dit het slot van de dienst van deze man naar Gods hart? Kan Gods genade iemand die zo gezondigd heeft niet meer gebruiken? In de evangelische wereld wordt vaak zo afgerekend met een dienstknecht van God die zo gezondigd heeft. Is dat ook wat genade doet?

Genade. Een Nieuw Begin
Psalm 51: 1 – 6. Een psalm van David, toen de profeet Natan bij hem gekomen was, nadat hij tot Batseba was gekomen. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid, delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid; was mij geheel van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat bestendig voor mij. Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat Gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, zuiver in uw gericht.
David had gezondigd tegen Batseba. Hij had gezondigd tegen Uria. Hij had gezondigd tegen Joab. De wonden waren geslagen. De moord was gepleegd. De pijn lag er.
Voorop staat de belangrijkste erkenning dat hij tegen Yahweh zelf gezondigd had. David wierp zich volkomen in de armen van een genadig God: ‘Wees mij genadig’. David was weer terug aan het hart van God. Had hij dat verdiend? Absoluut niet! Het was genade!

Genade. De basis waarop wonden geheeld kunnen worden.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende