U bevindt zich hier: Enkel Genade

2 Samuel 2: 5 – 6 zond hij boden naar de mannen van Jabes in Gilead en liet hun zeggen: Weest gezegend door Yahweh, omdat gij aan uw heer, aan Saul, deze genade bewezen en hem begraven hebt. En nu, Yahweh bewijze u genade en trouw. Ook ik zal u gelijke weldaad bewijzen, omdat gij dit gedaan hebt.
In beide gevallen is dit het woord checed, zn, dat genade, goedheid, vriendelijkheid, getrouwheid betekent.

We kennen David inmiddels als een man die de genade van Yahweh heel persoonlijk kende. Die genade werkte ook door in zijn relatie met Jonathan.

Rusten In Genade
Hier treffen we hem weer aan terwijl hij net daarvoor door de mannen van Juda tot koning was gezalfd. Hij had die plek niet veroverd door machtig krijgsgeweld. Hij had gewacht. Hij wist wat rusten in genade inhield. Alles liet hij afhangen van genade alleen.

Van Ziklag Naar Hebron
In het eerste vers had Yahweh hem opgedragen van Ziklag naar Hebron te verhuizen. De betekenis van die twee plaatsnamen is op zich al veelzeggend. Ziklag kan je weergeven als ‘eigen wil’, terwijl Hebron ‘gemeenschap’ betekent. David had rustig gewacht op de genade die hem verder zou leiden. Genade bracht hem over van eigen wil naar gemeenschap.
Genade leer ons om te vertrekken uit ‘eigen wil’. Genade leert ons onszelf over te geven aan de wil van God en brengt ons in een diepere gemeenschap met God.

Rusten In Genade
Gods plan was om David koning van heel Israël te maken, maar daar was het nu nog niet de tijd voor. David zou nog zeven-en-een-half rustig wachten. Hij kende de rust waar genade hem in bracht.

Nieuws Van Het Overlijden Van Saul
Er waren een aantal boodschappers uit Juda die aan David doorvertelden dat de mannen van Jabes in Gilead genade hadden bewezen aan Saul door hem te begraven. Wellicht dat zij verwacht hadden dat David blij zou zijn met de boodschap van het overlijden van Saul en dat hij nu wel krachtig zou optreden tegen deze mannen van Jabes. Die kenden dus blijkbaar niet die genade zoals David die kende.

Genade Op Een Plek Van Droogte
David was blij met de genade die bewezen was aan zijn vijand Saul door hem eervol te begraven. Opnieuw zien we hier hoe Gods genade werkt in het leven van David. David bidt deze mannen de genade van Yahweh toe. Jabes was de streek waar deze mannen vertoefden en Gilead was het gebergte waar deze streek in lag. Opnieuw wordt ons een bijzondere les gegeven in die twee namen. Jabes betekent ‘droogte’, terwijl Gilead ‘hard’ of ‘ruw’ betekent. Een harde droge streek. Armoedje troef. Nou juist daar wordt genade bewezen. Juist zij mogen de genade van Yahweh leren kennen.

Kennis Van Genade
Saul was de man van het vlees, waar David de man van de Geest was. Saul verdiende dan toch geen genade? Nee, verdienen niet. Het belangrijkste kenmerk van genade is nou juist dat je het onverdiend toch ontvangt. Deze ruwe mannen van de droogte hadden dit kenmerk van genade beter geproefd dan die boodschappers die uit Juda kwamen. Juda betekent ‘Godlover’. Daar waar kennis van Gods genade verwacht mag worden is het soms niet, terwijl daar waar droogte heerst de genade wel gekend wordt.

Rusten In Genade
Als dan een zoon van Saul, Isboset, koning wordt over de rest van Israël is het opnieuw genade die David leidt. Ook de naam Isboset heeft toch wel een zeer opvallende betekenis: de ‘mens van schande’. Een betere typering van het vlees kan je niet tekenen. Ook in de eindtijd zal er weer een mens van schande zeven jaren heersen voordat de ware Vredevorst Zijn plaats zal innemen. Gods wachten om in te grijpen in het hele wereldgebeuren is evenals het wachten van David hier een aanwijzing dat Hij handelt in genade met deze wereld. God wacht. David wacht. Hij laat zich leiden door zijn gemeenschap met Yahweh, door genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende