U bevindt zich hier: Enkel Genade

1 Samuel 20: 3 David echter verzekerde het nog eens met een eed: Je vader weet heel goed, dat ik genade vind in jouw ogen. Daarom denkt hij: Jonathan moet dit niet weten, anders wordt hij maar verdrietig. Nochtans, zo waar Yahweh leeft en zo waar jij leeft, er is slechts een schrede tussen mij en de dood.
1 Samuel 20: 8 Betoon dan
genade aan je knecht, want je hebt met je knecht bij Yahweh een verbond gesloten. Maar indien er bij mij ongerechtigheid is, breng mij dan zelf ter dood. Waarom zou je mij aan je vader overleveren?
1 Samuel 20: 14 – 15 Zal jij mij niet, indien ik dan nog in leven ben, de
genade van Yahweh betonen, zodat ik niet sterf? Je zal mijn huis ook nimmer je genade onttrekken, ook dan niet, als Yahweh alle vijanden van David van de aardbodem uitroeit.
Dit is alle vier de keren het woord checed, zn, dat genade, goedheid, vriendelijkheid, getrouwheid betekent.

Jonathan & David – Verbonden Door Genade
Twee personen, Jonathan en David, die verbonden waren door de genade van Yahweh. Telkens als we over genade lezen, wordt er een verbond vermeld. Verbonden zijn ook heel sterk aan de naam Yahweh verbonden. God verbindt Zich aan ons, mensen, door genade.

Jonathan Ziet Werkende Genade Bij David
Alleen al in zijn naam spreekt Jonathan van Gods genade. Jonathan betekent: ‘Yahweh heeft geschonken’. Wat troonsopvolging betreft had Jonathan alle rechten op de troon van zijn vader Saul. Wat verdiensten betreft kon hij ook alle recht daarvoor opeisen. Hij was een grote held, die bij Mikmas een geweldige overwinning had behaald op de Filistijnen.
Hij had echter zicht op de plannen van God in tegenstelling tot zijn vader, koning Saul.
Hij had gezien hoe David Goliath had overwonnen. Daarin had hij de genade van God al geproefd. Hijzelf had dit nooit gekund of gedurfd.

Genade Werkt Verschillend
Saul en Jonathan zagen beiden dat David niet alleen ‘geliefde’ betekende, maar dat Hij ook daadwerkelijk door God bemind was. Ze zagen beiden de genade die God werkte in het leven van David. Bij Saul werkte die genade van God wrevel en haat op. Bij Jonathan bewerkte het de hierboven beschreven gezindheid van genade tussen hem en David. Hij wist: Yahweh Elohim staat David bij met Zijn genade.

Kwaad Voor Goed
 David had Saul zo vaak genade bewezen. Zo vaak had hij Saul weten te kalmeren. Het loon dat David daarvoor ontving was echter een voortdurende aanslag op zijn leven.

Jonathan, Beeld Van Christus Sterven
Jonathan was bereid voor David zijn leven te wagen. In vers 33 dreigt hij ook inderdaad het leven te laten voor zijn vriend.
Johannes 15: 13 Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.
Door zijn leven in de waagschaal te leggen voor David is Jonathan een mooi beeld van wat de Heer Jezus voor ons deed. De Heer heeft dit helemaal waargemaakt. Er is tenslotte maar Eén geweest Die Zijn leven echt heeft gegeven. Hij deed het niet alleen voor vrienden, maar voor vijanden, voor jou en mij.

Op De Derde Dag
Jonathan stak zijn nek uit voor zijn vriend David. Hij informeerde bij zijn vader. David moest wachten tot de derde dag. Op die derde dag zal Jonathan uit dat doodshol komen en David komt dan uit zijn schuilplaats te voorschijn.
Genade is altijd gebaseerd op de derde dag. De dag van de opstanding.

Genade Wint Wat Je Uit Handen Geeft
Saul verwachtte alles van zijn eigen inspanningen en hij verloor alles. Jonathan verwachtte alles van de genade van God. Hij wist: Alles wat ik kan en waar ik goed in ben heb ik van Yahweh ontvangen. Hij won samen met zijn nageslacht alles wat hijzelf uit handen gaf. Zo sprak ook het leven van Jonathan ervan dat Yahweh heeft geschonken, zoals zijn naam het aangaf.

Alles Uit Genade Ontvangen
Bij Saul was overduidelijk jaloezie ontstaan toen hij de vrouwen de heldendaden van David hoorde bezingen. Saul haatte David vanwege de genade van God die hij in David zag. Menselijkerwijs was David veel meer een concurrent voor Jonathan, wat troonsopvolging betreft, dan voor Saul. Er was echter geen jaloezie tussen David en Jonathan omdat ze beiden wisten dat ze samen alles uit genade ontvangen hadden. Dat versterkte hun band.

Genade Voor De Hele Familie
Genade is een band die ook over de dood heen ziet. Dat blijkt later in de gevolgen voor het nageslacht van Jonathan. De genade staat vast in het verbond, dat als David de troon betreedt hij voor de bescherming van de familieleden van Jonathan zal zorgen. Genade sluit geen mensen uit. Het gaat zelfs zo ver dat David dezelfde belofte later nog eens aan zijn vijand Saul herhaalt.
Bij de oosterse vorstenhuizen betekende een nieuwe vorst altijd de uitroeiing van de hele familielijn van de oude vorst. Zo gaat het niet bij genade. Integendeel verhoogt genade de positie van familieleden.
Dat zullen we later in de geschiedenis van Mefiboseth ontdekken.

Willen we ware vriendschap, dan is onbaatzuchtige genade de enige basis.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende