U bevindt zich hier: Enkel Genade

1 Samuel 1: 1 – 2 Daar was een man van Ramathaim–zofim, van het gebergte van Efraim, wiens naam was Elkana, een zoon van Jerocham, den zoon van Elihu, den zoon van Tochu, den zoon van Zuf, een Efrathiet. En hij had twee vrouwen; de naam van de ene was Hanna, en de naam van de andere was Peninna. Peninna nu had kinderen, maar Hanna had geen kinderen.

De Eigennaam ‘Hanna’ Betekent ‘Genade’.
1 Samuel 1: 18 Daarop zei zij [Hanna]: Uw dienstmaagd vindt genade in uw ogen. Toen ging de vrouw haar weg, zij at weer en haar gelaat toonde geen droefheid meer.
Dit keer is het weer het woord chen, zn – dat genade, gunst, genegenheid, bekoorlijkheid, aanvaarding betekent.

Hanna - Genade
We stappen een geschiedenis binnen van louter genade. De vrouw die in onze geschiedenis centraal staat draagt alleen al de naam die al de heerlijkheden van de Heer blootlegt. Ze stelt zich voor en zegt: ‘Genade’. Ja, dat is haar naam, oftewel Hanna.

Duisternis
Het was een tijd van vroomheid. Mensen gingen, zoals ze gewend waren, naar de Tempel om hun offers te brengen. Het was echter een lege vroomheid. De ark van het verbond, die op zo’n prachtige wijze sprak van al de genade en liefde van Christus Jezus, stond niet meer in de Tempel. De priesters, die op genadige wijze hoorden te bemiddelen tussen God en de mensen, waren gecorrumpeerd. Het was duister in het land.

Persoonlijke Relatie: Genade & Yahweh Zebaoth
Midden in dat duister flikkerde een licht. Genade liep naar de tempel. Bij de poort van de voorhof viel ze op haar knieën en huilde hardop. Daar weerklonk haar stem:
1 Samuel 1: 11 Yahweh Zebaoth, indien U werkelijk naar de ellende uwer dienstmaagd omziet en mij gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar aan uw dienstmaagd een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor zijn gehele leven aan U, Yahweh, geven en geen scheermes zal op zijn hoofd komen.
Waar in het hele land nauwelijks nog kennis was van de Heer, kent Genade Hem heel persoonlijk als Yahweh Zebaoth. De Heer, die boven alle aardse en geestelijke legermachten staat.

Hemelse Positie
Genade kent Yahweh van aangezicht tot aangezicht. Genade woont dan ook in Ramathaïm-sofim. Zij woont letterlijk in de dubbele hoogte van de uitkijk. Dat is de betekenis van die streeknaam. Genade woont met Christus in de hemelse. Ze is met Hem gezet in die hoge positie en heeft overzicht. Waar er vanuit het aardse blikveld alleen duisternis te vinden is, ziet Genade het licht van Gods plan.

Genade: Vruchtbaar Leven In Afhankelijkheid
Die streek is een gedeelte van het gebergte Efraïm, wat vruchtbaarheid betekent. Het leven van Genade in de hemelse is een vruchtbaar leven.
Als haar leven dan zo vruchtbaar is, waarom heeft Yahweh dan haar moederschoot gesloten? De enige plaats van Genade is hier aan de voeten van Yahweh Zebaoth, in volkomen afhankelijkheid aan Hem.

Een Dienstknecht Uit Genade
Genade stelt zich nu volkomen afhankelijk op van Yahweh Zebaoth. Welke betere plek is er om een Samuël te verkrijgen. Een dienstknecht die wist wat het betekende om genade volledig te laten werken. Een dienstknecht die wist wat afhankelijkheid aan Yahweh Zebaoth inhield. Een dienstknecht die door God gebruikt kom worden om Zijn licht in deze duisternis te laten schijnen.

Tegenstand
Is een leven van Genade nu altijd voorspoedig? Gaat het altijd voor de wind waar Genade werkt? Er is altijd een glittering, een schittering, die de aandacht van Genade africht. Juist die betekenis van ‘glittering’ of ‘schittering’ heeft de naam ‘Peninna’. De verleidingen van het eigen ik staan zo makkelijk de werking van Genade alleen in de weg. Het eigen ik lijkt in eerste instantie meer op te leveren dan eenvoudig terug te vallen op genade alleen.

Godsdienstig Oordeel
Begrijpt de vrome, lege godsdienst in een duistere wereld het als Genade werkt?
1 Samuel 1: 13 – 14 en omdat Hanna bij zichzelf sprak en slechts haar lippen zich bewogen, maar haar stem niet te horen was, dacht Eli, dat zij dronken was. En Eli zei tot haar: Hoelang zult gij u als een beschonkene gedragen? Zorg, dat gij uw roes kwijtraakt.
Nee. Als Genade werkt heeft de godsdienstige wereld zijn oordeel al klaar liggen en spreekt die ook uit. Genade oordeelt nooit terug. Het zoekt altijd de genade ook in die ander, zoals ze dat ook doet in onze uitgangstekst (1 Samuel 1: 18) hierboven.

Genade neemt haar plaats in op de dubbele hoogten. De dienstknecht Samuël wordt daar geboren.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende