U bevindt zich hier: Enkel Genade

Richteren 8: 35 Ze hadden geen genade voor het huis van Jerubbaäl [namelijk] gideon in verhouding tot al het goede, dat hij aan Israël gedaan had.
Dit is weer het woord checed, zn
dat genade, goedheid, vriendelijkheid, getrouwheid betekent.

Geen Genade Van Het Volk
God had Zijn genade bewezen aan Gideon. Na al het werk van de genade wat God bewerkt had in de daden van Gideon had het volk daar niets van opgepikt. Zij hadden geen genade voor het huis van Gideon. Paulus had de rijke bediening van de huishouding van genade, maar ook hij vond geen genade bij zijn medegelovigen in Asia en was uiteindelijk alleen gelaten.
2 Timitheus 1: 15 Dit weten jullie, dat allen in Asia zich van mij hebben afgekeerd,

Geen Erkenning Voor De Genade Van De Verandering
De genade van Yahweh riep Gideon uit de afgodendienst om zich slechts te laten leiden door genade alleen. De afgodendienst was hem van huis uit met de paplepel ingegoten, maar genade had hem daarvan vrij gemaakt. In het oog van het volk was hij echter nog steeds die onveranderde Gideon. Ze spraken hem dan ook aan bij zijn afgodsnaam ‘Jerubbaäl’.
Paulus werd als Farizeeër geroepen uit genade. Toch bleef ook bij hem voor het volk zijn farizeeërschap aan hem kleven. Men verklaarde hem zelfs daardoor knettergek.
Handelingen 26: 24 Gij spreekt wartaal, Paulus, uw vele studie brengt u in de war.
Geen genade van het volk voor Paulus.

Geen Erkenning Voor De Kracht Van Genade
Gideon vond genade in de ogen van Yahweh toen hij als een angstige man stiekem in de wijnpers de tarwe aan het uitkloppen was. Hij zag geen kracht in zichzelf. Genade wees hem op de kracht die hij in Yahweh mocht vinden. Zo ontdekte hij die blik van genade in de ogen van Yahweh. Voor het volk waren al zijn krachtige daden slechts het gevolg van zijn eigen inspanningen als afgodendienaar. Men bleef hem aanspreken als ‘Jerubbaäl’, oftewel de ‘strijder van Baäl’.
Zo bleef Paulus voor het volk de verkondiger van rare denkbeelden.

Alleen Genade Bij De Heer
Er was geen genade bij het volk voor Gideon.
Er was geen genade bij het volk voor Paulus.
Er is uitsluitend genade te vinden in de ogen van Yahweh.
Misschien kijken we toch wel te vaak om ons heen. We verwachten erkenning omdat die rijke boodschap van genade uiteindelijk toch een overvloed van rijke zegeningen voor een ieder betekent. Ook voor ons is er uitsluitend bij de Heer alleen genade te vinden.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende