U bevindt zich hier: Enkel Genade

Deuteronomium 3: 23 Ook zocht ik toen genade bij Yahweh:
2 Samuël 12: 22 En hij zei: Zolang het kind nog leefde, heb ik gevast en geweend, omdat ik dacht: misschien
is Yahweh mij genadig, zodat het kind in leven blijft.
Beide keren is dit het woord chanan, ww – dat genade of een gunst bewijzen, betonen, vragen betekent.

Onze Verklaring Hoe Genade Er Uit Moet Zien
Soms zien we iets als ‘DE’ genade van God. We weten dat we het niet verdiend hebben. Maar dat is toch juist het kenmerk van genade? Genade is ontvangen wat we niet verdiend hebben.
Wij hebben Gods genade echter al nader gespecificeerd. Dat zou genade van God zijn als hij dat deed. Toch doet Hij het niet.

Wat Niet In Gods Plan Stond
De aanleiding van dit onderwerp is Mozes. Hij is aan het eind van zijn dienst gekomen. Hij draagt de taken over aan Jozua. God had hem echter gezegd dat één ding niet zou gebeuren.
Numeri 20: 12 Maar Yahweh zei tot Mozes en Aaron: Aangezien gij op Mij niet vertrouwd hebt en Mij ten aanschouwen van de Israëlieten niet geheiligd hebt, daarom zult gij deze gemeente niet brengen in het land, dat Ik hun geef.
Mozes zou niet met het volk Israël het beloofde land binnentrekken.

Juist Dat Als Genade Vragen
In Deuteronomium 3 staan we vlak voor het moment dat het volk het land zou binnentrekken. Op dat moment zoekt Mozes genade bij Yahweh. Mozes gaat echter nader aangeven hoe die genade er dan wel uit moet zien.
Deuteronomium 3: 25 Laat ik toch naar de overzijde mogen trekken en het goede land zien, dat aan de overkant van de Jordaan ligt,
Naar het oordeel van Mozes zou het een mooi staaltje van Gods genade zijn als hij toch het land in mocht trekken.

We Zoeken Gods Genade
O wat wenste Mozes graag de genade van Yahweh te proeven. Het moest echter wel naar zijn eigen wensen ingekleurd worden. Laten we hier niet te makkelijk over oordelen. Als wij aan het ziekbed van een geliefde zitten hebben ook wij vaak een bepaald beeld van hoe God op het mooist Zijn genade zou kunnen tonen. Naar ons oordeel zou het een mooi staaltje van Gods genade zijn als God die persoon weer helemaal zou herstellen. We zoeken Zijn genade. Vinden we die ook?

Koning David Zocht De Genade Van Yahweh
Vanwege de duidelijke overeenkomst met dit onderwerp heb ik al gelijk een sprong naar voren in de geschiedenis gemaakt. Ook koning David zocht de genade van Yahweh. Ook hij had die genade al helemaal ingekleurd: ‘zodat het kind in leven blijft’. Is het niet vanzelfsprekend om die zware last zo bij de Heer te brengen? Je kind moet maar op het sterfbed liggen. Daar worstel je mee. Je kent de genade van de Heer. Zou Hij hier die onverdiende gunst ook in willen tonen? Naar het oordeel van David zou het een mooi staaltje van Gods genade zijn als Hij zijn kind zou redden van de dood. Koning David zocht de genade van Yahweh. Vond hij die?
David sprak dit uit als een herinnering op het moment dat het kind al gestorven was. Heeft hij genade gevonden?

Mozes Zocht De Genade Van Yahweh
Ook Mozes erkent een hoofdstuk later dat hij niet zal overtrekken naar het beloofde land.
Deuteronomium 4: 22 Ik zal in dit land sterven, ik zal de Jordaan niet overtrekken; maar gij zult die overtrekken en dat goede land in bezit nemen.
Heeft hij toch genade gevonden?

Paulus Zocht De Genade Van De Heer
Ook Paulus had de Heer om genade gebeden. Hij had dat tot drie keer toe gedaan. Waarvoor? Hij had een doorn in het vlees. Ik waag me hier niet aan speculaties wat dit wel mocht zijn geweest. Dat het heftig was blijkt wel uit de omschrijving die hij het geeft: ‘een engel van de satan om mij met vuisten te slaan’. Het was niet niks. Ontving Paulus genade?

Ze Vonden De Genade Van De Heer
2 Corinthe 12: 8 – 9 Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone.
We mogen, evenals Mozes, als David, als Paulus, alles bij de Heer bekend maken en Hij belooft ons Zijn vrede te geven (Filippi 4: 6-7). We ontvangen genade. Niet die gespecificeerde genade die naar ons oordeel zo goed zou zijn. Maar wel degelijk Gods genade. Mozes ontving die genade. David ontving die genade. Paulus ontving die genade. Gods genade is mij genoeg. Gods kracht wordt in mijn zwakheid volbracht. Dat is genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende