U bevindt zich hier: Enkel Genade

Numeri 11: 11 Mozes zei tot Yahweh: Waarom heeft U uw knecht slecht behandeld en waarom heb ik geen genade gevonden in uw ogen, dat U de last van dit gehele volk op mij legt?
Numeri 11: 15 Wilt U zo met mij handelen, dood mij dan liever, indien ik
genade heb gevonden in uw ogen, opdat ik mijn ongeluk niet behoef aan te zien.
Dit keer is het in beide gevallen het woord chen, zn – dat genade, gunst, genegenheid, bekoorlijkheid, aanvaarding betekent.

Een Ontredderde Mozes
Hier staat een totaal ontredderde Mozes. Hij weet zich geen raad met het gemopper van het volk. De ene keer beweert hij geen enkele genade te vinden in de ogen van Yahweh om het volgende moment wel van de genade van Yahweh uit te gaan.

Een Depressieve Mozes
Dit soort tegenstrijdige uitspraken is kenmerkend voor een diep depressief persoon, die het echt niet meer ziet zitten. Mozes had zoveel duidelijke tekenen van de genade van Yahweh in zijn leven gezien! Hoe kan hij daar nu dan zo aan twijfelen?

Genade Kennen En Toch Niet Beleven
Kennen we dit niet heel persoonlijk aan den lijve? We weten dat genade ons gered heeft uit de macht van de boze. We weten dat het genade is dat al onze zonden vergeven zijn. We hebben ondervonden dat genade ons een compleet nieuw leven heeft gegeven. We hebben ook geproefd van het leven dat Christus door genade in ons wil uitwerken. En toch zijn we de dienst die de Heer uit genade in wil werken weer als een opgave in eigen kracht gaan oppakken.

Een Loden Last In Plaats Van Genade
Mozes kon het niet meer aan. Wij kunnen het soms ook niet meer aan. Ik weet uit mijn eigen leven hoe ik anderen haarfijn kon uitleggen hoe de genade werkt in een mensenleven terwijl ikzelf de blijde taak die de Heer me gegeven had als een loden last op mijn schouders voelde drukken. Ik keek niet omhoog. Ik keek naar het werk. Ik keek naar de opdracht. Ik keek naar de moeiten die het mij bracht.

Genade Vinden In Gods Ogen
Had ik omhoog gekeken dan had ik genade gevonden in die ogen waarmee de Heer nog altijd op me neerkeek. Had ik omhoog gekeken dan had de volle werking van Gods genade nog altijd kunnen werken in mijn leven. Had ik omhoog gekeken had ik ook Gods plannen kunnen begrijpen hoe Hij Zijn genade verder in mijn leven wilde uitwerken.

Genade Toont Gods Plannen
Mozes hoefde slechts omhoog te kijken. De genade had zonder meer gewerkt en Yahweh had Zijn plannen van die zeventig mannen uit de oudsten van het volk zo met Mozes kunnen delen.

Genade Kijkt Verder
Mozes kijkt niet omhoog. Hij ziet op het volk dat moppert en mort. De ene keer twijfelt hij volkomen aan de genade van Yahweh. De andere keer erkent hij in zekere zin die genade, maar denkt dat die genade dan maar een eind aan zijn leven moet maken. Waar de genade van Yahweh wegen ziet om te bewandelen ziet Mozes alleen maar een doodlopende weg en hij gaat er vanuit dat de genade ook niet verder kan kijken.

Vertrouwen Op Genade
Zover kan het komen als we wel de technische kennis over de genade bezitten maar het levend vertrouwen op die genade missen. Ik ben vaak op dat punt beland. Misschien jij ook wel.

Er Is Altijd Genade
De Heer zegt dan: ‘Kijk opnieuw omhoog. Kijk in Mijn ogen. Wat vind je daar?’ Ja, daar is nog altijd de genade. Gods genade is oneindig. We kunnen er altijd opnieuw op vertrouwen. Net als bij Mozes is daar niet die doodlopende weg, maar een nieuwe weg die God in genade met ons wil gaan. Gods genade had het plan van die zeventig helpers al klaarliggen.
Ook mijn en jouw weg met de Heer is niet doodlopend. Gods genade gaat niet in op onze wanhoopsoplossingen. Hij baant nieuwe wegen. Ook voor jou.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende