U bevindt zich hier: Enkel Genade

Numeri 6: 25 Yahweh doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
Dit keer hebben we hier het woord chanan, ww – genade of een gunst bewijzen, betonen, vragen

Na Reiniging De Zegen
Nadat in de hoofdstukken 5 en 6 van Numeri het hele kamp van Israël, ingedeeld in de 12 stammen, gereinigd was, komt de priester naar buiten uit de tabernakel, heft zijn handen op, spreidt zijn vingers en roept met luide stem deze zegen uit.
Yahweh zegent en behoedt u.
Ieder krijgt deel aan de geborgenheid bij Yahweh.
Yahweh doe zijn aangezicht over u lichten.
Yahweh kijkt het hele kamp over en het licht van de Zon van gerechtigheid straalt over dat hele kamp.
en zij u genadig.
In het gezicht van Yahweh, dat hier over het hele volk Israël straalt is genade voor ieder in dit volk. Opnieuw roept de priester het uit.
Yahweh verheft Zijn aangezicht over u.
Gods genade ziet op een ieder in het kamp en er komt innerlijke rust.
En geve u vrede.

De Genade Van Yahweh
Onder het Oude Verbond was het de priester, één van de zonen van Aäron, die het volk Israël mocht toespreken met deze zegen. Het was echter niet de priester van wie ze de zegen ontvingen. Het was niet de priester die hen behoede. Het was niet het gezicht van de priester die hen in het licht deed staan. Het was niet de priester die zijn genade uitgoot. Het was niet de priester die zo vol liefde op hen neerkeek. Het was niet de priester die hen innerlijke vrede gaf. Duidelijk en helder moest hij uitroepen wie deze genade zo rijkelijk over het volk uitgoot. Het was Yahweh.

Genade Is Gaan Stralen
De zon komt op en straalt over het oppervlak van de aarde. De duisternis verdwijnt en alles is helder licht. De kou is uit de lucht en we kunnen genieten van de warmte die de zon brengt. Het licht van de zon verkwikt en verfrist ons. De takken die dood leken komen tot nieuwe bloei. Zo is de zon van de gerechtigheid opgegaan in ons leven. Nadat we gereinigd waren van al onze zonden is de genade van Gods aangezicht gaan stralen in ons leven. De duisternis is geweken, het is alles licht geworden. We worden verkwikt door Zijn genade en het nieuwe opstandingleven wordt zichtbaar.

Pappa Is Trots
De trotse vader loopt voor de zoveelste keer naar het wiegje. Hij buigt zich over zijn pasgeboren baby en lacht. ‘Wat is het toch een prachtjoch!’, zegt hij vol trots en neemt hem nog eens voorzichtig in de armen. Zo verheft zich het gezicht van Yahweh over ons. Nee, hij ziet onze onvolkomenheden niet. Hij ziet nieuw leven en lacht. ‘Wat een prachtmens is dat toch’, zegt Hij en neemt ons voorzichtig in Zijn armen. Hij behoedt mij. Wat een geborgen plek. ‘Met Christus geborgen in God’. Wat een genade!

Genade Bij De Start
Nee, wij kennen geen priesterlijke klasse in de huishouding van genade. Voor ons is er niemand die zijn handen hoeft uit te spreiden. Niemand hoeft een zegen uit te spreken. Wij zijn gezegend met al de geestelijke zegeningen in de hemelse (Efeze 1: 3). Bij al die zegeningen is deze genade van Yahweh als een starterpakket inbegrepen. Gods genade geeft ons de grootste geborgenheid. Hij behoedt ons. Gods genade heeft ons in het volle licht gebracht. Hij doet Zijn aanschijn over ons lichten. Het is genade dat God vol trots op ons neerziet. Hij verheft Zijn aangezicht over ons. Het is Gods genade dat we Zijn vrede mogen kennen. Hij geeft ons vrede.

Zegenbede speciaal voor Israël
Het volk Israël mag ook telkens bij het beluisteren van deze zegen beseffen dat de genade van Yahweh hen behoedt.
Psalm 121: 4 Ziet, de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen.
Yahweh bevestigt ten slotte nog eens dat Hij zo in genade met Zijn volk zal omgaan.
Numeri 6: 27 Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen.
Een bijzondere genade voor dit volk.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende