U bevindt zich hier: Enkel Genade

Exodus 33: 12 – 19 Mozes zei tegen Yahweh: Zie, U zegt tegen mij: doe dit volk optrekken, maar U hebt mij niet doen weten, wie U met mij zult zenden, terwijl U toch gezegd hebt: Ik ken je bij name en ook hebt jij genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, omdat ik genade in uw ogen gevonden heb, maak mij toch uw wegen bekend, zodat ik U ken; opdat ik genade vind in uw ogen. Bedenk toch, dat deze natie uw volk is. Toen zei Hij: Moet Ik zelf meegaan om u gerust te stellen? En hij zei tegen Hem: Als Uzelf niet meegaat, doe ons vanhier niet optrekken. Waaraan zal anders geweten worden, dat ik en uw volk genade in uw ogen gevonden hebben, dan doordat U met ons meegaat? Immers daardoor zijn ik en uw volk afgezonderd uit alle volken, die op de aardbodem zijn. En Yahweh zei tegen Mozes: Ook deze zaak, waarover je gesproken hebt, zal Ik doen, omdat jij genade in mijn ogen gevonden hebt en Ik u bij name ken. Maar hij zei: Doe mij toch uw heerlijkheid zien. Hij zei: Ik zal mijn luister aan u doen voorbijgaan en de naam van Yahweh voor u uitroepen: Ik zal genadig zijn, wie Ik genadig ben, en Mij ontfermen, over wie Ik Mij ontferm.
Exodus 34: 9 hij
[Mozes] zei: Omdat ik genade in uw ogen gevonden heb, o Adonai, mijn Adonai, ga toch in ons midden, want het is een hardnekkig volk, maar vergeef onze ongerechtigheden en onze zonden; neem ons als erfdeel in bezit.

God Kent Me Bij Mijn Naam
Wow! Dat is Yahweh ten voeten uit. ‘Ik ken je bij name’. Als Elohim heeft God alles geschapen, maar als Yahweh treedt Hij Zijn schepping binnen om een relatie aan te gaan. Yahweh was een relatie met Mozes aangegaan en kende hem bij zijn naam. Mozes had opgekeken en Yahweh in de ogen gezien. Daar vond hij genade.

Meer Genade
Als je Yahweh zo hebt leren kennen wil je meer van Hem weten. Mozes vroeg om de wegen van Yahweh te mogen kennen en heel opmerkelijk is zijn argument om nog meer genade te vinden in Zijn ogen. Mozes wist dat hij niet zonder die genade kon.
Wij hebben genade gevonden bij onze Heer. Dat drijft ons verlangen om Hem beter te leren kennen. We willen Zijn wegen verstaan. Waarom? Omdat we ons bewust zijn dat we dan nog meer genade mogen vinden in Zijn ogen.

Nog Meer Genade
De genade die Mozes gevonden had geeft hem moed om bij Yahweh erop te wijzen dat ook het volk Israël niet zonder die genade kon. ‘Denk er toch aan dat dit Uw volk is’, zegt Mozes tegen Yahweh. Yahweh was bij de wetgeving een heel bijzondere relatie met dit volk aangegaan. Zij was Zijn vrouw geworden. Mozes wenste dat het volk zou proeven welke genade hij wel gevonden had in de ogen van Yahweh. Dat zou ze proeven in het feit dat haar Man meeging op reis. Opnieuw wijst Yahweh de genade, die Mozes in Zijn ogen gevonden had, en Zijn persoonlijke relatie met Mozes, dat Hij hem bij zijn naam kent, aan als de grond waarop Hij handelt. Yahweh gaat mee.

Overvloeiende Genade
Als je dan eenmaal geproefd hebt van die genade en die persoonlijke liefde wijdt Yahweh je ook nog in in het kennen van Zijn wegen, is het dan niet genoeg? Heb je dan niet al meer dan genoeg genade gevonden? Juist die genade werkt dat je nog altijd meer van de Heer wil leren kennen. Dat drijft Mozes ertoe om te vragen om de heerlijkheid van Yahweh te mogen zien. Wijst Yahweh dat af met de zo bekende woorden ‘Niemand heeft ooit God gezien’? Het is wel een heel apart antwoord dat Mozes hier krijgt. ‘Ik zal genadig zijn wie Ik genadig ben’.
De Heer is genadig tot het uiterste. In vers 20 t/m 23 gaat Yahweh aan Mozes voorbij en mag Mozes Yahweh van achteren zien.
Die Genade Is Ook Voor Ons
De Heer heeft altijd meer te geven uit Zijn genade. We mogen in Zijn ogen zien en daar genade vinden. We mogen door genade een heel persoonlijke band met Hem hebben waarbij Hij mij en jou bij onze naam kent. We mogen meer van Zijn genade ontdekken doordat Hij ons Zijn wegen bekend maakt. Hij wil in genade met ons optrekken. Hij zal ook Zijn genade aan ons bewijzen door ons Zijn heerlijkheid te tonen.

Argument Van Genade
In het volgende hoofdstuk toont Mozes dan ook de genade van Yahweh ten volle te kennen als hij op grond van die genade opnieuw aan Yahweh vraagt om met het volk op te trekken. Zouden we niets van die genade begrijpen dan lijkt het argument dat Mozes erbij opvoert wel heel onbegrijpelijk. Maar Mozes had inmiddels volledig door wat genade inhoudt. Dat houdt juist in dat God optrekt met een hardnekkig volk. Alleen een God die volkomen genade is handelt zo. Hij trekt met jou en mij op, hoe hardnekkig we ook zijn, want Zijn handelen is uitsluitend genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende