U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Eerst de Schrijver, daarna de secretaris
Nadat we de plek van het Evangelie van Mattheus bekeken en onderzocht hebben, zagen we de orde en structuur waarin de Heilige Geest dit onderwijs geschreven heeft. Het wordt nu tijd om wat aandacht te besteden aan de secretaris die dit Evangelie op schrift mocht stellen.

De naam Mattheus
Dit is een persoonsnaam dat op zich al een hele boodschap in zich draagt. De letterlijke betekenis is: ‘Geschenk van God’. De betekenis van zijn naam tekent alvast het Evangelie van het Koninkrijk, zoals hij het hier het volk Israël voorhoudt. Het Evangelie van Mattheus wordt als zodanig soms letterlijk opgevat: ‘Het blijde nieuws van het Geschenk van God’.

De tollenaar Mattheus
Mattheus is de enige van de vier evangelisten die Christus voorstelt in Zijn hoge ambt als Messias en Koning van Israël. Het is opvallend dat ook Mattheus zelf de enige van de vier evangelisten is die zelf een hoog ambt bekleedde. Hij was als belastingambtenaar officieel in dienst van de Romeinse overheid.
Mattheus 9: 9 Vandaar verder gaande zag Jezus iemand bij het tolhuis zitten, Mattheus genaamd,
Mattheus 10: 3 Filippus en Bartolomeus; Tomas en
Mattheus, de tollenaar;

De verachte Mattheus
Mattheus stelt Christus voor als Degene die recht had om als Koning over het volk Israël te heersen. Omdat Mattheus zelf in dienst stond van een onmetelijk imperium was hij voor God de aangewezen persoon om de Koning Messias aan het volk voor te stellen.
In de ogen van Israël was Mattheus alleen maar een verachte tollenaar. Dit soort belastinginners voor de bezettende macht werden door de Joden nog feller gehaat dan de Romeinen zelf. Mattheus werd daarom dus ook door zijn Joodse volksgenoten veracht, gehaat, verworpen en geboycot. Daarom kon hij ook zo met veel gevoel schrijven over Hem, die ‘zonder oorzaak’ door Zijn eigen volk gehaat, veracht en verworpen werd.

Genade voor Mattheus
Bij Mattheus zelf had die haat en verwerping, die hij onderging, wel degelijk een duidelijke oorzaak. Voor het volk was hij een zondaar van het ergste soort: een collaborateur, een landverrader, een verlengstuk van die gruwelijke overheid, lid van een clubje uitzuigers van professie, lid van de Romeinse maffia, een dwaze geld witwasser.
Wat is God toch een onvoorstelbaar God van genade dat Hij een persoon. die zo door het uitverkoren volk is uitgespuwd, nou juist gebruikt om het Koninklijke Evangelie voor dat volk te schrijven. Mattheus is dus wel het heldere bewijs dat ook onder het Nieuwe Verbond niemand voor God gerechtvaardigd wordt door zijn eigen werken. Ook onder de boodschap van het Nieuwe Verbond voor het volk Israël is rechtvaardiging uitsluitend op grond van genade alleen.

Genade in zijn naamsverandering
Nog op een andere manier komt de genade van God heel mooi naar voren bij Mattheus. Zijn naam als tollenaar was feitelijk ‘Levi’. Daar komen we achter dankzij de verslagen van de andere Evangelisten.
Markus 2: 14 Voorbijgaande zag Hij Levi, de zoon van Alfeus, bij het tolhuis zitten,
Lukas 5: 27 Hij zag een tollenaar,
Levi genaamd, bij zijn tolhuis zitten.
Als tollenaar stond hij bekend onder de naam ‘Levi’. Die naam heeft de betekenis van ‘loyaliteit’ of ‘trouw’. Eigen inspanning stond centraal in zijn naam, en in zijn daden was dat dan ook nog eens op de bezettende macht gericht. De Heer roept hem en dat verandert hem in het ‘Geschenk van God’. Ook die andere Evangelisten erkennen dit.
Markus 3: 18 en Andreas en Filippus en Bartolomeus en Mattheus.
Lukas 6: 15
Mattheus en Tomas, en Jakobus, de zoon van Alfeus, en Simon,
Handelingen 1: 13 Toen zij in de stad gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal, waar zij verblijf hielden: Petrus en Johannes en Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeus en
Mattheus,

Genade blijft, ook als het verworpen wordt
Mattheus, de tollenaar onder de Romeinse overheersing, is het ware geschenk van God dat de boodschap van de ware Koning aan zijn volk mag aanbieden. Het volk verwerpt het geschenk van God en blijft daardoor als de tollenaar onder de overheersing van heidense machten. Het geschenk verliest daardoor geenszins zijn zegen omdat er geen schaduw van omkeer in de trouw van Yahweh is. De Koning zal eenmaal in rechtmatigheid in Israël heersen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: