U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Unieke Gebeurtenissen
Dit tweede hoofdstuk van Mattheus is uniek tussen de andere drie Evangeliën. Nergens anders komen we deze gebeurtenissen verder in de Bijbel tegen. Dit is geen reden om te twijfelen aan de echtheid van deze geschiedenissen. Het is juist een extra aanwijzing van het Joodse karakter van dit Evangelie. De Koning der Joden staat centraal.

Joods Evangelie In De Notendop
Het hele onderwijs van dit Mattheus Evangelie is als het ware samengebald in dit tweede hoofdstuk. De ware Koning is er. Zijn Koninklijke Residentie is nog onbekend. Het volk weet van niets en erkent nog een vreemde koning. Heidenen zoeken Hem om Hem te aanbidden. De geestelijke leiders zijn onverschillig en de heersende koning zoekt Hem te doden.

De Troonpretendent
Dit hoofdstuk wordt de eerste strijd van de troonpretendent, de Messias Koning, en de in Israël regerende macht. Herodus wordt daarom niet zomaar in het eerste vers geïntroduceerd. Hij wordt voorgesteld als Koning Herodes.

Terugblik
Nadat het geslachtsregister de bewijzen op tafel legde van het recht op de troon van deze Koning Messias van het volk Israël werd Zijn geboorte beschreven. Zijn missie werd daarbij direct helder voorgesteld: In Hem was God met Zijn volk. Hij kwam om Zijn volk te redden van hun zonden.

Genesis, Exodus
Zoals Mattheus 1 de Messias Koning tekent als de nieuwe Genesis, zo wordt Hij in Mattheus 2 getekend als de nieuwe Exodus.

Plaatje Van Het Toekomstig Resultaat
De wijzen uit het Oosten zijn in werkelijkheid magiërs of sterrenwichelaars. De omschrijving van de aanbidding door deze magiërs tipt summier al het geweldige resultaat van de boodschap van dit Koninkrijk aan, wat pas aan het eind van dit Evangelie aan de orde zal komen.
Mattheus 28: 19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Genade In Aktie
Zonder onderwijs of catechisatie gaat een groep magiërs op pad. Ze laten zich leiden door wat bij hen als astrologen vertrouwd is, een ster. Zij geloven vast in de beloofde Messias voor het volk Israël, zonder zich door het ongeloof van de geestelijke klasse in Jeruzalem te laten ontmoedigen. Alles wat tegen hen kon pleiten bezaten ze. Alles wat voor hen kon pleiten ontbrak. Zij kwamen aanbidden.

De Slang Tegenover De Vrouw
De strijd van het zaad van de slang tegen het zaad van de vrouw laait hoog op in de haat van de Edomiet Herodes de Grote. Waar de enige ware Koning der Joden gezocht wordt om aanbeden te worden is deze Herodes bang voor het verlies van zijn eigen kroon. Het loopt uit op een ware slachtpartij van alle kinderen tot twee jaar in het gebied van Betlehem.

Eén met Zijn volk
Vanaf Zijn vroegste jeugd vereenzelvigt Messias Yahshua Zich met Zijn volk Israël. Waar zij uitweken naar Egypte voor redding van de dood, wijkt hun Koning uit naar Egypte. Waar zij uit Egypte trokken naar het beloofde land, gaat ook Hij diezelfde weg.

Jozef, De Wettige Erfgenaam
In dit Evangelie van de Koning blijft het Jozef, als wettig erfgenaam van Koning David, die voortdurend het initiatief neemt. Ook hier verschijnt opnieuw tot twee keer toe een engel van de Heer in een droom aan Jozef om hem te waarschuwen. Eerst om te vertrekken. Later om terug te keren.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: