U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 2: 9 Zij hoorden de koning aan en reisden weg; en zie, de ster, die zij hadden gezien in het Oosten, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het kind was.

Zij Hoorden De Koning Aan En Reisden Weg
Letterlijk: ‘Nadat ze de Koning hadden aangehoord reisden ze weg’.
In onze Nederlandse taal betekent ‘iemand aanhoren’ dat we luisteren naar wat iemand te zeggen heeft waarbij we voor onszelf onze eigen conclusies trekken.
In het Midden Oosten houdt ‘iemand aanhoren’ tevens in dat we samen tot een overeenstemming komen. Er ligt dus al gelijk een positief antwoord in besloten. Ze zullen dus meeste kans hebben ingestemd om op de terugweg nog even bij koning Herodes langs te gaan.

Reisden Weg
Naar Nazaret. Niet naar Betlehem.
Ze lieten zich niet ontmoedigen door het ongeloof van de geestelijkheid. Ze grepen die ene Bijbeltekst als het licht dat hen nu zal leiden na het licht van de ster.

Zie
Een tussenvoegsel om extra aandacht van de lezer te vragen voor het volgende. Komt telkens terug. Zie ook vers 1.

Die Zij Hadden Gezien In Het Oosten
Letterlijk: ‘die zij zagen toen ze in het oosten waren’. Dat was de situatie in vers 2.

Ging hun voor
Letterlijk: ‘bleef voor hen uitgaan’. Daarom kan het niet een gewoon astronomisch fenomeen zijn. Welke sterrenformatie men ook denkt hier te kunnen invullen, zo’n formatie kan niet letterlijk voor de wijzen uitgaan tijdens hun tocht naar Nazaret. Het heeft eerder veel overeenkomst met de wolk- en vuurkolom, die het volk Israël voort leidde door de woestijn naar het beloofde land.

Totdat
Dit houdt zowel afstand als tijd in zich dat dit fenomeen voor hen uit bleef gaan. Bij het ‘totdat’ komt dit fenomeen dus tot een stilstand boven Nazaret. Een bijzondere reis voor een ster, als dit een gewone ster was geweest.

De Weg Van De Ster
Door de profetie van Micha naar Betlehem gestuurd (ten zuiden van Jeruzalem) zien ze de ster. Hun gezicht staat dus naar het zuiden als ze de ster opnieuw zien. Dan draait die ster naar het noorden en gaat hun voor naar het noorden, want daar ligt Nazaret. Van zuid naar noord gaan is geen gebruikelijke richting voor een gewone ster. Dan komt de ster tot stilstand boven het huis in Nazaret. Dat is misschien nog wel de meest ongebruikelijke handeling voor een gewone ster.

Mattheus 2: 10 Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.

Toen Zij De Ster Zagen
Letterlijk: ‘De ster gezien hebbende’. Zij namen het dus waar tot en met dat het stilstond boven Nazaret.
Het is hier niet zo maar een zien, zoals elk ander het ook kon waarnemen. Het is een zien en tevens de zaak doorzien. Het is het Griekse werkwoord ‘oida’. Zie hiervoor de aantekening bij vers 16.

Verheugden Zij Zich Met Zeer Grote Vreugde
De magiërs waren razend enthousiast toen ze eindelijk de ster van de Koning der Joden weer zagen. Hun reactie geeft aan dat ze de leiding van de ster een tijd hadden moeten missen. De ster was hen dus niet voorgegaan op hun trip naar Jeruzalem. Pas toen ze Jeruzalem weer verlieten naar Betlehem op grond van de profetie uit Micha, die de schriftgeleerden hen hadden voorgelezen, sprong die ster weer voor hen in zijn positie. Hij ging hen niet voor naar de stal in Betlehem, maar naar het huis in Nazaret.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: