U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 2: 8 En hij liet hen naar Betlehem gaan, en zei: Gaat en doet nauwkeurig onderzoek naar dat kind; en zodra jullie het vinden, bericht het mij, opdat ook ik hem hulde ga bewijzen.

Betlehem
Zie Mattheus 2: 1.

Dat Kind
Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt is ‘paidion’. Dit is het verkleinwoord voor het gebruikelijke Griekse woord ‘pais’ voor kind in het algemeen. Een betere weergave is dus ‘kindje’, ‘zuigeling’ of ‘klein kind’. Heel wrang is wel dat koning Herodes hier een koosnaampje hanteert, terwijl hij in het Grieks toch een ruime keuze uit bewoordingen voor een kind had. Wellicht dacht hij met deze keuze wat eerder de sympathie te winnen van deze wijzen.

Tien Woorden Voor Kind
Er zijn zo’n tien verschillende Griekse woorden die kunnen verwijzen naar kinderen. We kunnen ze als volgt onderscheiden:

1/ Teknon
Dit is dat wat geboren of gebaard is (is afgeleid van ‘tikto’, wat ‘baren’ betekent). Dit woord wordt gebruikt voor een kind als natuurlijke afstammeling. Het kan zowel een jongen als een meisje zijn.

2/ Teknion
Dit is een verkleinwoord van het eerste woord ‘teknon’. Dit wordt als een soort koosnaampje gebruikt.

3/ Huios
Een zoon oftewel een mannelijk kind. Verwijst naar de afkomst en de aard, zowel als naar de verstandhouding met de ouders.

4/ Pais
Dit is weer gewoon een kind, maar altijd in relatie tot. Als zoon of dochter in relatie tot de wet. Als jongen of meisje in relatie tot de leeftijd. Als dienstknecht of dienstmeid in relatie tot hun stand.

5/ Paidion
Dit is weer een verkleinwoord van het voorgaande woord ‘pais’. Het is dus een klein kind of zuigeling. Tevens is ook dit weer een koosnaampje.

6/ Paidarion
Een ander soort verkleinwoord van ‘pais’. Wij zouden zeggen: ‘een knaap’ of ‘een jongmens’. Het kan zowel op een jongen als een meisje slaan.

7/ Neptos
Niet oud genoeg om te spreken. Komt van Grieks ‘ne’, dat een ontkenning is, en Grieks ‘epo’, dat ‘spreken’ betekent.

8/ Brephos
Een embryo, maar ook een pasgeboren baby.

9/ Korasion
Een jong meisje. Het is een verkleinwoord van ‘koré’, dat gewoon een meisje betekent. Evenals Teknion (2) en Paidion (4) functioneert ook deze term als koosnaampje.

10/ Neaniskos
Een jongeman in de leeftijd van twintig tot veertig jaar.

Opdat Ook Ik Hem Hulde Ga Bewijzen
De nadruk ligt op ‘ook ik’. Koning Herodes de Grote pretendeert dat hij, evenals hen, ook de geboren Koning Messias wil aanbidden.
Een verkeerde conclusie zou zijn dat hij ook naar de Messias wil gaan, zoals hij naar anderen toe ging. Nee, hij doet het voorkomen alsof hijzelf ook, net als de wijzen, naar de Messias toe wil om te aanbidden. Natuurlijk lagen zijn plannen in werkelijkheid volkomen anders. Zie wat hij uiteindelijk doet in Mattheus 2: 16.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: