U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 2: 7 Toen riep Herodes de wijzen in het geheim en deed bij hen nauwkeurig navraag naar de tijd, dat de ster geschenen had.

Herodes.
Zie Mattheus 2: 1.

Herodes Riep De Wijzen
Het waren niet de geestelijke leiders van het volk, de overpriesters en schriftgeleerden, die deze magiërs de weg wezen vanuit het Woord. Deze boze koning met zijn slechte gedachten en plannen maakte hen ermee bekend. God kan echt alles en iedereen gebruiken.

Deed Nauwkeurig Navraag
Grieks: ‘akriboo’. Herodes handelde hier alsof het een rechtszaak gold.
Deuteronomium 19: 18 Dan zullen de rechters dit nauwkeurig onderzoeken, en blijkt, dat de getuige een valse getuige is en dat hij een valse aanklacht tegen zijn broeder heeft ingediend,
Dit was echter geen rechtszaak, maar een persoonlijke zaak van het zaad van de slang tegen het zaad van de vrouw. De enige andere plek waar dit Griekse werkwoord nog voorkomt betreft het opnieuw Koning Herodes de Grote.
Mattheus 2: 16 Toen Herodes zag, dat hij door de wijzen misleid was, ontstak hij in hevige toorn en zond bevel om in Betlehem en het gehele gebied daarvan al de jongens van twee jaar oud en daar beneden om te brengen, in overeenstemming met de tijd, die hij bij de wijzen had uitgevorst.

Uitermate Nauwkeurig
Het Grieks geeft aan dat Herodes heel precies, heel nauwkeurig, zichzelf liet onderwijzen. Hoe precies dat dan wel was ontdekken we als we wat verder in dit Griekse woord duiken. Het woord is afgeleid van het bijvoeglijk naamwoord ‘akron’. Dat woord betekent letterlijk: ‘tot het uiterste’, ‘tot het allerhoogste’, ‘tot op het eind’ of ‘tot op het laatste puntje’.
Herodes wenste dus geen algemene informatie. Hij was zelfs niet tevreden met zomaar goede informatie. Nee, bij de info, die hij opeiste, zoog hij echt alles tot op het allerlaatste puntje eruit.
Als hij uiteindelijk de magiërs laat gaan eist hij dezelfde nauwgezetheid van hen in vers 8 als die hijzelf aan de dag legde. Het woord ‘nauwkeurig’ in vers 8 is namelijk weer een afleiding van dit woord. Daar is het: ‘akriboos’.

De Tijd, Dat De Ster Geschenen Had.
Letterlijk: ‘de tijd van de verschenen ster’. Herodes vroeg dus letterlijk naar de tijdsduur vanaf zijn verschijning tot nu toe. Het moment dat hij voor het eerst verscheen wilde hij weten. Dit was de derde vraag in Mattheus en de tweede vraag van Herodes. De vorige vonden we in vers 4. Dat was de vraag waar de Heer geboren was.
De vraag is zo exact geweest dat Koning Herodes in vers 16 precies wist hoe oud de kinderen, die hij moest treffen, maximaal waren.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: