U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 2: 6 En jij, Betlehem, land van Juda, bent geenszins de minste onder de leiders van Juda, want uit jou zal een leidsman voortkomen, die mijn volk Israël weiden zal.

Citaat Profetie
Micha 5: 2 En jij, Betlehem Efrata, al ben jij klein onder de geslachten van Juda, uit jou zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

Verschil Tussen Bron & Citaat
Blijkbaar citeerden de schriftgeleerden de tekst vanuit een Chaldeeuwse beschrijving en niet vanuit de Septuagint. Dat kan het verschil in bewoording verklaren.

Betlehem
Zie Mattheus 2: 1.
Het is verbazingwekkend hoe makkelijk veel mensen deze niet mis te verstane profetie over het hoofd zien. Betlehem is per definitie de geboorteplaats van de Messias. Zelfs de Joodse Talmut in ‘B’rakhot 5a’ wijst helder en duidelijk Betlehem als Zijn geboortegrond aan.

Land van Juda - Judea
Zie Mattheus 2: 1.
In Micha is er sprake van Betlehem Efrata terwijl in dit citaat sprake is van Betlehem, land van Juda. Micha verbindt de plaatsbepaling met de streek zoals het vanouds genoemd werd (Genesis 35: 19). Mattheus geeft dezelfde plaatsbepaling in verband met de streek zoals die in die tijd bekend stond (Het zuidelijk rijk van Israël).
De toevoeging ‘land van Juda’ wordt ook gegeven om deze stad Betlehem te onderscheiden van die in het gebied van Zebulon.

Bent Geenszins De Minste
Een spreekwijze van afzwakken of verlagen van een zaak, juist om diezelfde zaak sterker en groter voor te stellen. Betlehem is juist de geboortegrond van de Leidsman en Heerser van het volk Israël.

Geenszins
Grieks: ‘oudamos’. Een heel resolute ontkenning die alleen hier in de Bijbel voorkomt. Betekenis: ‘beslist niet’.

Onder
Grieks: ‘en’. Betekenis: ‘rustend in’.

De Leiders
Grieks: ‘hegemoon’. Dit kan elk soort leider zijn. Het Griekse woord is nauw verwant aan de Leidsman (‘hegeomai’), zoals de Messias zelf in ditzelfde vers genoemd wordt. Het is de Herder, die de leiding neem over het volk (de schapen).
Vergeleken met de NBG vertaling van het gedeelte in Micha lijkt het verschil enorm groot. Andere vertalingen geven hier echter ‘duizenden’ weer. Daarmee wordt verwezen naar groepen van duizend, die onder leiders stonden (schapen onder één herder). Dan blijkt de overeenkomst weer helder.
Het Griekse woord ‘hegemoon’ wordt verder nog twintig keer gebruikt in de Bijbel en dan wordt telkens de stadhouder bedoeld.

Juda
Het zuidelijk rijk na de splitsing van Israël.

Uit
Grieks: ‘ek’. Dit is letterlijk ‘vanuit’.

Een leidsman
Grieks: ‘hegeomai’. Hierboven bij de aantekening over ‘de leiders’ heb ik al op de verwantschap van deze beide woorden gewezen. Hier is dus de eerste aanwijzing dat de Messias Koning van Israël de Herder van Zijn schapen (volk) zal zijn.
Hoe vertroostend menigeen het ook vindt om over ons, als de huidige gelovigen, te denken als de schapen van de goede Herder, toch geeft de Bijbel daar geen enkele grond voor. Uit Betlehem, in het land van Juda, is een Herder voortgekomen die Zijn volk Israël zal weiden.
Het Griekse woord ‘hegeomai’ heeft betrekking op het geheel van de functie van herder, het leiden, het bewaken, het hoeden, het weiden, zowel als het voederen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: