U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 2: 5 Zij zeiden tot hem: Te Betlehem in Judea, want aldus staat geschreven door de profeet:

Zij Zeiden Tot Hem
Het wordt hier totaal emotieloos van de kant van de geestelijkheid getekend. Het is alsof er slechts sprake is van een soort catechisatieoverhoring en verder niets. ‘Zorg dat je de goede antwoorden kent’. Er was geen ontsteltenis, maar ook geen blijdschap vanwege de boodschap van de magiërs. Ze spuwden slechts de geboorteplaats van de komende Messias zonder enig geloof dat Hij ook daadwerkelijk gekomen was. Dit in duidelijke tegenstelling tot koning Herodes, die ontstelt was.

Yahshua Zelf Geeft Antwoord
Het is laat in Zijn dienst dat de Messias deze geestelijkheid een helder antwoord geeft.
Mattheus 23: 3 Alles dan, wat zij [schriftgeleerden & farizeeën] jullie ook zeggen, doet dat en onderhoudt dat, maar doet niet naar hun werken, want zij zeggen het wel, maar doen het niet.
Zonder het gehoord te hebben volgden de magiërs deze raad al als vanzelf op.
Mattheus 23: 16 Wee jullie[schriftgeleerden & farizeeën], blinde wegwijzers,
Mattheus 23: 24 Jullie
[schriftgeleerden & farizeeën] blinde wegwijzers,

Betlehem
Zie Mattheus 2: 1.

Judea
Zie Mattheus 2: 1.

Aldus staat geschreven
Dit is een andere formulering als in vers 23.
Mattheus 2: 23 opdat in vervulling zou gaan hetgeen door de profeten gesproken is,
In vers 23 komen we nog uitgebreid terug op dit verschil.

Door De Profeet
Opnieuw in de betekenis ‘dwars door’. Zie de aantekening bij Mattheus 1: 22.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: