U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 2: 4 En hij liet al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk vergaderen en trachtte van hen te vernemen, waar de Christus geboren zou worden.

De Overpriesters
Een Overpriester is beter bekend onder de naam ‘Hogepriester’. Het was niet de bedoeling dat er zo scheutig met die titel werd omgegaan, maar tijdens het leven van Yahshua HaMashiah was dat in de Joodse Geestelijkheid helemaal uit de hand gelopen.

Schriftgeleerden van het volk
Het Griekse woord ‘grammateus’ kan je letterlijk zo overzetten naar ‘sopher’. De vertaling als ‘schriftgeleerde’ is wat het woord betreft prima, maar de functie van deze mensen tijdens het leven van Yahshua HaMashiah dekt die lading niet echt meer. Ze waren niet zozeer bezig met het kopiëren van de Schriften en andere kenmerkend secretariële taken als wel met het onderwijzen van het Jodendom.

Schriftgeleerden En De Messias
De reden dat het volk diep onder de indruk was van de prediking door Yahshua HaMashiah, was omdat Hij niet als de Schriftgeleerden sprak.
Mattheus 7: 28 – 29 En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen versteld stonden over zijn leer, want Hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden.
Men was blijkbaar van de schriftgeleerden gewend dat ze niet op eigen gezag de Schriften uitlegden, maar altijd weer vroegere rabbi’s citeerden. Iets wat wij in het christendom ook wel kennen als het gaat om telkens terugvallen op vroegere leraren als Kalvijn, Luther, Darby en Scofield, om er enkele te noemen.

Overpriesters En Schriftgeleerden
Onder de priesters en de overpriesters, oftewel de hogepriesters, bevonden zich grotendeels de Sadduceeën (de vrijzinnigen). Onder de schriftgeleerden kwamen we meer de Farizeeën tegen (de orthodoxen). Daarmee hebben we wel de beide grootste machten binnen de Joodse geestelijkheid bij elkaar. Als we hen samen voor de eerste keer bij name genoemd tegenkomen in het Mattheus Evangelie komen we hier uitgebreid op terug.
Mattheus 3: 7 Toen hij [Johannes de doper] nu zag, dat vele van de Farizeeën en Sadduceeën tot de doop kwamen, zei hij tot hen: Adderengebroed, wie heeft jullie een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan?

Overpriesters En Schriftgeleerden In Dienst Van De Vijand
Dit zijn de ‘Sopherim’. Dit zijn de onderwezen mensen uit het volk. Het waren degenen die door de leiding van het volk apart waren gezet om onderwezen te zijn in de Schriften, het Woord van God.
Hier zie je de overpriesters en hen die alle kennis van het Woord van God horen te hebben in dienst staan van de ene koning, die illegaal zijn macht doet gelden. Ondanks hun grote verschil in opvattingen is hun antwoord op de vraag van koning Herodes eensgezind.

Schriftgeleerden En Wijzen
Tegenover deze mensen met kennis staan de wijzen van het volk, die de ware Koning der Joden zoeken. Het voorval in dit vers tekent hoe leeg en zinloos intellectuele kennis van het Woord van God is als het zonder het uitleven van die kennis blijft. De wijzen zoeken Hem van wie het Woord spreekt. De schriftgeleerden hanteren het Woord om Hem omgebracht te krijgen.

Trachtte Te Vernemen
Letterlijk: ‘Bleef onderzoeken’.

Christus
Zie Mattheus 1: 1.

Waar de Christus geboren zou worden
Dit is de tweede belangrijke vraag. De eerste vonden we in vers 1. De volgende vraag vinden we in vers 7. Dat wordt de ‘wanneer’ vraag.
Mattheus 2: 7 Toen deed [Herodes] bij hen nauwkeurig navraag naar de tijd, dat de ster geschenen had.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: