U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 2: 4 En hij liet al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk vergaderen en trachtte van hen te vernemen, waar de Christus geboren zou worden.

De Overpriesters
Het gaat hier om een synode of vergadering van alle Hogepriesters. We zouden misschien maar één Hogepriester verwachten, maar die functie was zo lucratief geworden dat het voortdurend in andere handen kwam.
Een rabbijn verklaarde dat de eerste tempel, die het zo’n 410 jaar had volgehouden, slechts 18 Hogepriesters had gekend van de allereerste tot de allerlaatste. In de tweede tempel, die er zo’n 420 jaar heeft gestaan, hadden meer dan 300 Hogepriesters gediend.

Niet Het Sanhedrin
Velen denken dat deze Hogepriesters het Sanhedrin vormde. De zittende Hogepriester is inderdaad voorzitter van het Sanhedrin, maar verder wordt deze Joodse rechtbank gevormd door 70 oudsten.
Hier is dus sprake van een groep gevormd door de zittende Hogepriester samen met al zijn voorgangers met daarbij gevoegd dus de schriftgeleerden. Alle levende voorgangers bleven hun titel en waardigheid houden.

Het Priesterschap
In onze tijd, zonder een duidelijk zichtbare Tempel in Jeruzalem, is het tamelijk moeilijk je een voorstelling te maken van de plek die de priesters in het Jodendom innamen, laat staan van de Hogepriester. We hebben een verworden idee over priesters vanwege on-Bijbelse priesters in het Christendom en de priesters in allerlei afgodische godsdiensten.

Wil De Ware Opstaan?!
De priester is evenals de profeet een kenmerkend Joods ambt. Beiden zijn in de Bijbel exclusief aan het volk Israël verbonden. Niet Joodse priesters of profeten zijn dan ook per definitie Bijbels gezien kwakzalvers. ‘Not The Real Deal’.

Zonder Tempel Geen Priester
Evenals een profeet is een priester middelaar tussen God en mens. De profeet spreekt namens God tot de mensen terwijl de priester tot God spreekt namens de mens. De priester deed zijn dienst in de tempel. Het huidige gemis aan de tempel maakt dat je best wel een ‘Cohen’ of een ‘Levi’ tegen kan komen, maar je zult hem niet zijn taak als priester zien uitoefenen.

Priesters In De Toekomst
In Israël was één speciale stam, de stam van Levi, aangewezen om zijn dienst als priester uit te voeren. Met name de profeet Ezechiël laat ons in veel hoofdstukken zien dat zij die taak in de toekomst weer opnieuw zullen uitoefenen in een vierde Tempel in Jeruzalem.
Voor die tijd zal er echter nog een derde Tempel zijn. Dat zal in een zware, moeilijke tijd voor Israël plaatsvinden.
2 Thessalonica 2: 3 – 4 Laat niemand je misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.
Ook dan zal dus de stam Levi haar taak al op zich hebben genomen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: