U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 2: 2 en vroegen: Waar is de Koning der Joden, die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen.

Wij Hebben Zijn Ster In Het Oosten Gezien
Letterlijk: ‘wij in het oosten zagen Zijn ster’. Het gaat er hier dus om dat zij ten oosten van Jeruzalem verkeerden toen zij Zijn ster zagen. Zij zagen dus niet Zijn ster in het oosten van de hemelboog.

Wij Hebben Zijn Ster Gezien
Stel je voor dat je met dit verhaal bij de regering aankomt! Ze zouden je zo voor gek verklaren. ‘Die is klaar voor de inrichting’. Deze magiërs waren niet gek en verklaarden stug wat ze gezien hadden.

Zijn ster
Numeri 24: 17 Ik zie hem, maar niet nu; ik schouw hem, maar niet van nabij; een ster gaat op uit Jakob, een scepter rijst op uit Israël,
Openbaring 22: 16 Ik, Jezus, …..Ik ben de wortel en het geslacht van David,
de blinkende Morgenster.

Wij Hebben Zijn Ster Gezien
Er wordt nergens gesteld dat die ster hen geleid heeft naar Jeruzalem. Integendeel, Mattheus 2: 10 suggereert dat ze een tijdlang de ster niet gezien hadden. Vandaar de vreugde toen ze hem eindelijk weer zagen. Het werkwoord ‘zien’ is hier weer ‘oida’, hetgeen meer is dan slechts waarnemen. Het houdt tevens in dat ze het fenomeen doorzien. Het waren niet alleen magiërs, maar zelfs helderzienden (grapje). Zie hiervoor de aantekening bij vers 16.

Welke Ster?
Sommigen denken aan de komeet van Halley, die rond het jaar 11 voor Christus prachtig zichtbaar moet zijn geweest. Vaak heeft men ook gedacht aan een bijzondere conjunctie (samenstand) van de planeten Jupiter en Saturnus, die eens in de 300 jaar zou optreden. Jupiter was de koningsster en Saturnus de ster van de Joden. Zeven jaar voor onze jaartelling zouden die twee vlak boven elkaar hebben gestaan. Dat zou een pijlvormige lichtbundel naar beneden hebben geworpen.

Waarom Zie Ik Niets In Die Theorieën?
1/
De Bijbel spreekt niet over de kenmerken van zo’n komeet
2/ De Bijbel spreekt niet over een dergelijke samenstand van meerdere hemellichamen
3/ De Bijbel zegt dat ze de ster in het Oosten zagen (Mattheus 2: 2) en daarna tot op Jeruzalem niet meer.
4/ De Bijbel zegt dat ze de ster weer zagen toen ze op weg naar Betlehem (het zuiden) gingen (Mattheus 2: 9).
5/ De Bijbel zegt dat de ster hen voorging (naar het noorden) naar het huis in Nazaret (Mattheus 2: 9).
6/ De Bijbel zegt dat de ster stilstond boven het huis in Nazaret (Mattheus 2: 9).

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte:
Ster & Haar Mysterieuze Leiding