U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 2: 2 en vroegen: Waar is de Koning der Joden, die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen.

Waar is de Koning der Joden?
De allereerste vraag in het Nieuwe Verbond is de vraag naar de Koning Messias. Dit is als het ware het antwoord op de allereerste vraag in het Oude Verbond. De vraag waar God informeerde naar de mens.
Genesis 3: 9 Yahweh Elohim riep de mens tot Zich en zei tot hem: Waar ben je?
De hele vraagstelling tekent op zich wel al dat dit onmogelijk een groep koningen kon zijn. Als koning hadden ze het politieke gewicht van deze vraag doorzien met de grote gevaren die daaraan verbonden waren. Deze groep magiërs kwam echter niet om politieke redenen. Zij hadden geestelijke redenen, die zich uitte in de aanbidding van het Kind in vers 2 en 11.

De Koning Der Joden
Deze kenmerkende titel voor de Messias van Israël werd nooit door het Joodse volk zelf gehanteerd. Het waren telkens de heidenen die met deze verklaring kwamen. Zo zullen in de toekomst de heidense volkeren naar Jeruzalem komen om de Koning der Joden te eren. Ze erkennen Hem als hun eigen Redder, maar niet hun Koning. Hun Redder is de Messias en Koning van Israël.

Opsomming

1/
De Magiërs uit het Oosten
Mattheus 2: 2 Waar is de Koning der Joden, die geboren is?

2/ Stadhouder Pilatus
Mattheus 27: 11 De stadhouder ondervroeg Hem: Bent U de Koning der Joden?
Markus 15: 2 En Pilatus ondervroeg Hem: Bent U
de Koning der Joden?
Lukas 23: 3 Pilatus vroeg Hem: Bent U
de Koning der Joden?
Johannes 18: 33 Pilatus dan ….riep Jezus en zei tot Hem: Bent U
de Koning der Joden?
Markus 15: 9 Pilatus antwoordde hen: Willen jullie dat ik
de Koning der Joden loslaat?
Johannes 18: 39 Willen jullie dan, dat ik
de Koning der Joden loslaat?
Markus 15: 12 Pilatus antwoordde hen: Wat moet ik dan doen met Hem, die jullie
de Koning der Joden noemen?

3/ De Romeinse Soldaten
Mattheus 27: 29 Toen vielen zij voor Hem op de knieën en spotten, zeggende: Wees gegroet, Koning der Joden!
Markus 15: 18 Zij begonnen Hem te begroeten: Wees gegroet,
Koning der Joden!
Johannes 19: 3 en zij traden op Hem toe en zeiden: Gegroet,
Koning der Joden!
Lukas 23: 37 en zeiden: Indien U
de Koning der Joden bent, red dan Uzelf!
Mattheus 27: 37 Boven zijn hoofd brachten zij op schrift de beschuldiging tegen Hem aan: Dit is Jezus,
de Koning der Joden.
Markus 15: 26 En het opschrift, ….., luidde:
De Koning der Joden.
Lukas 23: 38 Er was ook een opschrift boven Hem: Dit is
de Koning der Joden.
Johannes 19: 19 er was geschreven: Jezus, de Nazoreeër,
de Koning der Joden.

4/ De enige uitzondering: Protest van de Joodse Geestelijkheid
Johannes 19: 21 De overpriesters der Joden dan zeiden tot Pilatus: Schrijf niet: De Koning der Joden, maar dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning der Joden.

Een Komst In Verachting, Een Komst In Verheerlijking
De enige maal dat het werkelijk positief gebruikt werd, was hier in ons uitgangsvers door de Magiërs. Zij komen de Koning der Joden aanbidden. In alle andere voorbeelden wordt deze titel uitsluitend gebruikt om de verachting te uiten. Daarmee wordt door de Magiërs een vooruitblik geschonken in de tweede komst van de Messias Koning.

Waar Is De Koning Der Joden?
Tevergeefs stelden deze heidense magiërs deze vraag. De grote stad met haar prachtige godsdienstige instellingen, de schitterende Tempel van Herodes, het aristocratische priesterschap en geweldige voorschriften, wist niets van die Koning. Er was geen sprankje verlangen naar de komst van die Messias.
Dit is heel in het kort al een voorafschaduwing van de hele geschiedenis van de verwerping van de Messias Koning.
Johannes 1: 11 Hij [Yahshua] kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen.

Die Geboren Is
Grieks: ‘tikto’. Hetzelfde woord dat met ‘baren’ vertaald wordt in Mattheus 1: 21,23 & 25. Zie aantekening bij Mattheus 1: 21.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: