U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 2: 21 En hij stond op en hij nam het kind en zijn moeder en kwam in het land Israël.

Israël
Zie Mattheus 2: 7.

Mattheus 2: 22 Toen hij echter hoorde, dat Archelaus koning over Judea was in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. En van Godswege in de droom gewaarschuwd, ging hij naar het gebied van Galilea,

Archelaus
Een persoonsnaam met de betekenis ‘eerste van het volk’.
Dit is één van de twee zonen uit het huwelijk van Koning Herodes de Grote met zijn vrouw Malthace. Hij regeerde over Juda van 4 jaar voor Christus tot 6 jaar na Christus. Hij was de oudste volle broer van Herodes Antipas.

Judea
Zie Mattheus 2: 1.

In De Plaats Van
Grieks: ‘anti’. Dit is een juiste vertaling. Het woord heeft nooit de betekenis van tegenstander of opposant.

Herodes.
Zie Mattheus 2: 1.

Vreesde Hij Daarheen Te Gaan
Die angst bij Jozef om terug te keren naar Betlehem, vlak bij Jeruzalem, was heel vanzelfsprekend. Archelaus had net na zijn troonsbestijging in Jeruzalem drieduizend mensen laten afslachten. Dat was een heel stuk gruwelijker dan zijn vader Herodes de Grote. Voor zo’n wreed heerser schrik je wel terug.

Van Godswege Gewaarschuwd
Letterlijk: ‘via een orakel beantwoord’. Zie Mattheus 2: 12.

Galilea
Een geografische omschrijving van een gebied of district. De woordbetekenis is ‘draaiende’ of ‘omkeer’.
Het is het gebied ten noorden van Samaria.
Voor Israël komt de omkeer uit een hoek waar men het niet verwacht.

Dit is het door Jeruzalem verachte gebied. Het gebied in Israël voor de heidenen.
Mattheus 4: 15 Galilea der heidenen:
De Joden verwachtte niet dat de Messias uit Galilea zou komen.
Johannes 7: 41 anderen zeiden: De Christus [Messias] komt toch niet uit Galilea?
De Joden erkenden geen profeet die uit Galilea kwam.
Johannes 7: 52 Ga maar na en zie, dat uit Galilea geen profeet opstaat.

Alleen al vanwege deze woonplaats wordt de Koning der Joden door de leidslieden van het volk verworpen. De magiërs uit de heidenen komen op deze verachte plek hun aanbidding en geschenken brengen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: