U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 2: 1 Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het Oosten kwamen te Jeruzalem,
(
Leidse Vertaling: Mattheus 2: 1 Toen dan Jezus te Bethlehem in Judea ten tijde van koning Herodes geboren was, kwamen enige sterrenwichelaars uit het Oosten te Jeruzalem,)

Jezus
Zie Mattheus 1: 1.

Toen Jezus Geboren Was In Betlehem
De Griekse grammatica hier houdt in dat dit al enige tijd geleden was. Dit is twee jaar voordat de wezenlijke gebeurtenissen, die beschreven werden in dit hoofdstuk, plaatsvonden (Zie Mattheus 2: 16).
Dankzij een fout van de monnik Dionysius Exiguus in de zesde eeuw begon onze jaartelling niet bij de geboorte van de Messias. Men schat in dat Yahshua ergens tussen 8 en 4 jaar voor Christus geboren moet zijn.

Te
Grieks: ‘en’. Letterlijke betekenis: ‘rustend in’.

Betlehem
Een plaatsnaam met de betekenis van ‘Broodhuis’. Het ligt zo’n 7 tot 8 kilometer ten zuiden van Jeruzalem. Het was één van de ommuurde steden die door Rehobeam gebouwd is.
Genesis 35: 16 Toen zij nog maar een eindweegs van Efrat verwijderd waren, baarde Rachel, en zij had een moeilijke bevalling.
Genesis 35: 19 Zo stierf Rachel en werd begraven aan de weg naar
Efrat, dat is Betlehem.
De plaats heette dus oorspronkelijk ‘Efrat’ of ‘Efrata’. Die naam heeft de betekenis: ‘plaats van vruchtbaarheid’.

Hier in het Broodhuis, het huis dat altijd vol voedsel ligt dankzij de vruchtbaarheid die deze plaats kenmerkt, is de Messias geboren. Je kan zeggen: Het huis is daarmee helemaal vol want Hij is het ware Brood des levens.
Johannes 6: 35 Jezus [Yahshua] zei tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren.

Betlehem verbond de Messias weer helemaal met zijn Koninklijke geslachtslijn. Ruth en Boaz vinden we samen terug in Betlehem zowel als in Mattheus 1: 5.
Ru 1:22 Zo keerde Naomi terug met Ruth, …….zij kwamen te Betlehem aan in het begin van de gersteoogst.
Ru 2:4 En zie,
Boaz kwam uit Betlehem.
Koning David was zowel geboren uit Isaï als gezalfd door Samuel in Betlehem. Koning David zet zelfs zijn stempel op het geslachtsregister van Yahshua HaMashiah in Mattheus 1: 1, 6 & 17.
1 Samuel 17: 12 David nu was de zoon van die Efratiet uit Betlehem in Juda, wiens naam was Isaï,
1 Samuel 16:4 - 13
Samuel deed wat Yahweh gezegd had en hij kwam te Betlehem. ….. Samuel nam de oliehoorn en zalfde hem [David] te midden van zijn broeders.

Te Betlehem In Judea
Letterlijk is het: ‘In Betlehem van Judea’. Er zijn 2 steden met de naam Betlehem. De andere hoort bij Zebulon.

Judea
Een gebied dat dezelfde woordbetekenis heeft als Juda of Judas. De betekenis: ‘’geloofd’, ‘geprezen’ of ‘lof’.

Herodes.
Herodes was niet zozeer een echte koning. Hij was meer een plaatselijk vertegenwoordiger van Rome. Rome heerste over het hele gebied. Het land was onder Romeins gezag en militaire controle, maar aan de Joden was een ingeperkte soort van eigen heerschappij geschonken, die echter in handen lag van deze Edomiet.
Er zijn drieherodessen’. Dit is Herodes de Grote. Later krijg je nog Herodes Antipas en Herodes Agrippa. Zijn naam betekent ‘heerser’ of ‘held’.
Deze Herodus de Grote wordt alleen hier en in een tekst van Lukas genoemd.
Lukas 1: 5 Er was in de dagen van Herodes, de koning van Judea, een priester, genaamd Zacharias,
Deze Herodes heeft geleefd van 73 tot 4 jaar voor Christus. Hij was de fundamentlegger van de Herodiaanse Dynastie oftewel overheersing, die duurde van 37 voor Christus tot aan de oorlog met Rome in 66 tot 70 na Christus.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: