U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 2: 18 Een stem is te Rama gehoord, geween en veel geklaag: Rachel, wenend om haar kinderen, weigert zich te laten troosten, omdat zij niet meer zijn.

Citaat:
Jeremia 31: 15 Zo zegt Yahweh: Hoor, te Rama klinkt een klacht, bitter geween: Rachel weent om haar kinderen, zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat er geen meer is.

Letterlijk
Als we eerst deze profetie puur letterlijk opvatten, dan wordt Rachel aan ons voorgesteld alsof ze uit haar graf zou opstaan om haar kinderen, de nakomelingen van Jozef en Benjamin, te zoeken. Ze zoekt vergeefs omdat er geen één meer is. Ze zijn namelijk of meegenomen naar Babel of uitgemoord. Het draait hierbij dus om de wegvoering naar Babel, eerst van de noordelijke stammen van Israël, de zonen van Jozef, later van de zuidelijke stammen, die van Benjamin. Het vertrekpunt van beide wegvoeringen was Rama.

Toegepast
Er zal zonder meer een groot geween opgegaan zijn onder de moeders van Israël ten tijde van deze wegvoering. Rachel is hier voor het volk als het ware het prototype van die moeders, ook al leefde zij niet meer.

Vervulling
Opnieuw valt hier de eenwording van de Messias met Zijn volk Israël op. Wat er in het verleden heeft plaats gevonden spitst zich nu toe in deze enorme aanval op de Messias. Deze kindermoord is daarmee een vervulling van deze profetie. Daarbij zij opgemerkt dat het geen kenmerk van een profeet was om geschiedenis te schrijven, maar profetie.

Nog Toekomstige Vervulling
Het ergste moet feitelijk nog komen.
Jeremia 30: 7 Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob [onbekeerde Israël]; maar daaruit zal hij gered worden.
Een veel groter geschrei en geklaag zal dan gehoord worden. Maar let op de belofte! Het zal daaruit gered worden.

Nog Een Betere Toekomstige Vervulling
Rachel weigert inderdaad zich te laten troosten om haar kinderen. Het volk Israël is inderdaad kapot van verdriet over alles wat hen is overkomen. De profetie van Jeremia eindigt echter niet met deze uitspraak in 31: 15. Er is hoop. Er is uitzicht voor het volk.
Jeremia 31: 16 – 17 Zo zegt Yahweh: Weerhoud je stem van wenen, je ogen van tranen; want er is loon voor je arbeid, luidt het woord van Yahweh, zij zullen terugkeren uit het land van de vijand. Ja, er is hoop voor jullie toekomst, luidt het woord van Yahweh, de kinderen zullen naar hun gebied terugkeren.
Het volk zal bij de wederkomst van haar Messias volledig hersteld worden. Een belofte voor diezelfde jochies, diezelfde ogen, monden, karakters! Ze zullen als verloste mannen hersteld worden.

Rama
Dit is een stad in Benjamin. De betekenis van haar naam is ‘hoge plaats’. De plaats ligt zo’n 10 kilometer ten noorden van Jeruzalem. Het graf van Rachel kan hier nog altijd bezocht worden.

Rachel
Dit is de dochter van Laban en de vrouw van Jakob. De naamsbetekenis is ‘ooi’, oftewel ‘vrouwelijk schaap’.

Kinderen
Grieks: ‘teknon’.

Mattheus 2: 19 Toen Herodes gestorven was, zie, een engel des Heren verschijnt in de droom aan Jozef in Egypte,

Herodes.
Zie Mattheus 2: 1.

Jozef
Zie Mattheus 1: 16.

Egypte
Zie Genesis 12: 10.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: