U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 2: 15 en daar bleef hij tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zei: Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen.

De Dood
Grieks: ‘teleute’. Letterlijk: Het ‘einde’. Het wijst wel op het levenseinde. Dit woord wordt alleen hier in de Bijbel gebruikt.

Herodes.
Zie Mattheus 2: 1.

Egypte
Zie Genesis 12: 10.

Uit Egypte Heb Ik Mijn Zoon Geroepen
Citaat van Hosea.
Hosea 11: 1 Toen Israël een kind was, heb Ik het liefgehad, en uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen.
Hier zien we dat de Heer het via de profeet gesproken heeft, maar dat het ook wel degelijk is opgeschreven.

Israël Was Gods Eerstgeboren Zoon
Exodus 4: 22 Zo zegt Yahweh: Israël is mijn eerstgeboren zoon;
Israël zou het kanaal van Gods zegen voor de volkeren zijn. Zijn priesters voor de volkeren.
Exodus 19: 6 En jullie zullen Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die je tot de Israëlieten spreken zal.
Als Gods zoon heeft het volk gefaald in gehoorzaamheid en liefde. Hier treedt de ware Zoon van God, het ware Israël, de ware strijder Gods al naar voren. Hij vlucht in Egypte om daar als zoon uit geroepen te worden.

Identificatie
Het idee dat de Messias geïdentificeerd wordt met Israël is typisch Joods. De belangrijkste bron voor deze uitspraak zijn natuurlijk de Schriften zelf. Een heldere vergelijking:
Jesaja 42: 1 Ziet, Mijn Knecht [de Messias], Dien Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft! Ik heb Mijn geest op Hem gegeven; Hij zal het recht aan de heidenen voortbrengen.
Jesaja 49: 3 Hij zei tot mij: Jullie zijn
mijn knecht, Israël, in wie Ik Mij zal verheerlijken.

Eenwording Voor De Jood
De eenwording van Yahshua HaMashiah met Zijn volk Israël is ook een belangrijk onderdeel van het evangelie van het Koninkrijk voor het volk. Die eenwording begon voor de Jood al bij de doop.
Handelingen 2: 38 – 39 Petrus antwoordde hun: Bekeer je en een ieder van jullie laat zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van je zonden, en jullie zullen de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor jullie [Joden aanwezig] is de belofte en voor jullie kinderen en voor allen, die verre zijn [Joden in de verstrooiing], zoveel als de Here, onze God, ertoe roepen zal.

Eenwording Van De Heiden
De Heiden die tot geloof kwam op de prediking van het evangelie van het Koninkrijk werd bij Israël ingeënt.
Romeinen 11: 17 Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en jullie [heidenen] als wilde loten daartussen geënt zijn en aan de saprijke wortel van de olijf [Israël] deel hebben gekregen,

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: