U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 2: 14 Hij stond op en hij nam in de nacht het kind en zijn moeder en week uit naar Egypte,

Hij Stond Op
Jozef, via wie de troon voor deze Zoon van David loopt, blijft in dit Evangelie de verantwoordelijke. Jozef en Maria hadden beiden even sterk een relatie met Yahweh, maar in dit Evangelie ligt de nadruk op Jozef.
Het is opvallend dat God de bescherming van het Kind in de hand van Jozef legt. Hij had door een wonder Zijn Zoon kunnen verplaatsen, maar de Messias moest elke menselijke ellende doormaken.
De reactie van Jozef op de boodschap van de engel is net zo alert als bij de voorgaande keer.
Mattheus 1: 24 Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed hij, zoals de engel des Heren hem bevolen had.

Hij Nam
Letterlijk: ‘Hij nam met zich mee’.

Hij Week Uit
Grieks: ‘anachoro’. Letterlijk: ‘uit angst een andere plek zoeken’. Het is jammer dat dit toch wel specifieke werkwoord in veel vertalingen gewoon wegvalt. Uitwijken doe je als er boze machten aan het werk zijn. De magiërs deden dit al in vers 12. Als Jozef later met zijn gezin uitwijkt naar Galilea wordt dit werkwoord opnieuw weg vertaald.
Mattheus 2: 22 Van Godswege in de droom gewaarschuwd, ging hij naar [Letterlijk: week hij uit naar] het gebied van Galilea,
Feitelijk is dit werkwoord kenmerkend voor de weg van vernedering die deze eerste komst van de Koning Messias tekent. Yahshua kwam niet om te heersen. Hij week telkens uit.
Mattheus 4: 12 Toen Hij [Yahshua HaMashiah] vernam, dat Johannes overgeleverd was, trok Hij Zich terug naar Galilea.
Mattheus 12: 15 Maar Jezus doorzag het en
ging vandaar weg.
Mattheus 14: 13 Toen Jezus dit hoorde,
trok Hij Zich vandaar in een schip terug naar een eenzame plaats, alleen.
Mattheus 15: 21 Jezus ging vandaar en
trok Zich terug naar de omgeving van Tyrus en Sidon.
Dit werkwoord past bij vluchtelingen en asielzoekers. Daarom past het ook zo kenmerkend goed bij de eerste komst van de Messias Koning, Zijn komst in vernedering.

Egypte
Zie Genesis 12: 10.
Egypte was het vluchtland bij uitstek.
1 Koningen 11: 17 Toen vluchtte Hadad, en met hem enige Edomitische mannen, hovelingen van zijn vader, om naar Egypte uit te wijken;
1 Koningen 11: 40 Jerobeam maakte zich op en
vluchtte naar Egypte,
1 Koningen 12: 2 Hij was nog in
Egypte, waarheen hij voor koning Salomo gevlucht was.
2 Koningen 25: 26 Zij kwamen in
Egypte; want zij waren bevreesd voor de Chaldeeen.
Jeremia 26: 21 Uria vernam het en
werd bevreesd en hij nam de vlucht en kwam in Egypte.
In die tijd woonden veel Joden in Egypte. In Alexandrië alleen al één miljoen. Jozef kon dus zijn eigen taal blijven spreken en naar zijn eigen synagoge gaan.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: