U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 2: 13 Toen zij weggetrokken waren, zie, een engel des Heren verschijnt Jozef in de droom en zegt: Sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte, en blijf aldaar, totdat Ik het u zeg; want Herodes zal alles in het werk stellen om het kind om te brengen.

Toen Zij Vertrokken Waren
De heerlijkheid van de Messias Koning (aanbidding door de heidense magiërs) wordt direct gevolgd door Zijn vernedering.

Een engel van de Heer
Er is geen lidwoord in de grondtekst. Zie verder de aantekening bij Mattheus 1: 20.

Des Heren.
Grieks: ‘kurios’. Zie hier ook de aantekening bij Mattheus 1: 20.
Hier heeft het de betekenis van ‘Yahweh’.

Click hier om een algeheel overzicht te bestuderen van het gebruik van ‘Kurios’ in het Nieuwe Testament.

Een engel des Heren verschijnt
Hier was Goddelijke tussenkomst noodzakelijk om de plannen van de vijand te verslaan. Er was uitsluitend sprake van directe Goddelijke leiding waar en wanneer dat ook duidelijk nodig was.
Zo’n ingrijpen zien we wel in Gods programma met Zijn volk Israël (hier en vers 20 & 22) en zullen we vergeefs zoeken in Zijn handelen met de nieuwe Mens van Efeze 2, de Gemeente als het Lichaam van Christus.

Jozef
Zie Mattheus 1: 16.

Neem Het Kind En Zijn Moeder
Letterlijk: ‘Neem het Kind en Zijn moeder met je mee’. De verantwoording blijft in de handen van Jozef liggen. Hij moet het Kind en Zijn moeder meenemen. In de opsomming staat dus het Kind voorop.
Mattheus 2: 14 Hij nam in de nacht het kind en zijn moeder.
Mattheus 2: 20 en zegt: Sta op, neem
het kind en zijn moeder.
Mattheus 2: 21 hij nam
het kind en zijn moeder.
Nergens staat de moeder voorop.
Opvallend is ook de lichte afstandelijkheid die er in deze woorden ligt. De uitdrukking ‘Het Kind’ is nog begrijpelijk omdat het niet de zoon van Jozef was. Maria was echter wel zijn vrouw, maar in die relatie staat ze hier niet in Gods aanwijzing aan Jozef. Het Kind staat vooreerst en vooral voorop.

Egypte
Zie Genesis 12: 10.

Herodes.
Zie Mattheus 2: 1.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: