U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 2: 12 En van Godswege in de droom gewaarschuwd om niet tot Herodes terug te keren, trokken zij langs een andere weg naar hun land terug.

Van Godswege Gewaarschuwd
Letterlijk: ‘via een Godsspraak een antwoord aan degene die een vraag stelt’. Dit houdt in dat hier een vraag aan voorafging. Wellicht waren ze al in onzekerheid over die Herodes. In vers 22 komt dit nogmaals voor.

Nog Een Godsspraak
Naast deze wijzen uit het oosten is alleen de hoofdman Cornelius de enige die ook een Godsspraak ontving.
Handelingen 10:22 En zij zeiden: Cornelius, een hoofdman, een rechtvaardig man en vereerder van God, die goed bekend staat bij het gehele volk der Joden, heeft door een heilige engel een godsspraak ontvangen om u te zijnen huize te nodigen en te horen wat gij zeggen zult.

Godsspraak & Koninkrijk Van God
Zo’n Godsspraak stond telkens in directe relatie met het Koninkrijk van God. Bij Cornelius was het zelfs een verandering in het programma van dat Koninkrijk. De exclusieve adressering aan het Joodse volk verviel en ook de heidenen kregen hun plek in de boodschap van het Koninkrijk.

Nu Geen Godsspraak
Binnen de huishouding van het geheimenis is er geen sprake van een Godsspraak. Ook maakt God geen gebruik van een droom en er verschijnen geen engelen aan de mensen. God is verborgen, maar ook wij zijn met Christus verborgen in God.

In
In de uitdrukking ‘in de droom’. Grieks ‘kata’. God maakt gebruik van de droom om te waarschuwen.

De droom
Grieks: ‘onar’. Deze uitdrukking komt uitsluitend voor in dit Evangelie van Mattheus. Zie aantekening bij Mattheus 1: 20.

Herodes.
Zie Mattheus 2: 1.

Trokken Zij Naar Hun Land Terug
Dit is het laatste wat wij van die heidense magiërs lezen in de Bijbel. Ze begonnen met zich door die ster te laten leiden. Ze luisterden toen naar het Woord, waarna de ster opnieuw de leiding overnam. Ze lieten zich nu weer door een Godsspraak leiden. Allemaal middelen waar God zich van bediende in die huishouding.
Onze les is wellicht dat wij ons laten leiden door het Woord, waar het spreekt over Gods handelen in Zijn huishouding van het geheimenis.
Zij trokken terug. Dit werkwoord is hetzelfde werkwoord dat in vers 14 vertaald is met ‘uitwijken’. Een veel betere weergave.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: