U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 2: 11 En zij gingen het huis binnen en zagen het kind met Maria, zijn moeder, en zij vielen neder en bewezen hem hulde. En zij ontsloten hun kostbaarheden en boden hem geschenken aan: goud en wierook en mirre.

Gingen Binnen
Letterlijk: ‘gingen tot in’. Grieks: ‘eis’.

Het Huis
Nogmaals wijs ik op de verkeerde voorstelling alsof de wijzen samen met de herders uit Lukas in de stal van Betlehem waren. Veel later kwamen zij hier in het huis van Nazaret.
Hoe hadden de magiërs hier moeten kiezen tussen de verschillende plaatsen en tussen nog veel meer verschillende huizen? Als er een gewone ster had gestaan hadden ze nooit zo secuur het huis weten te vinden. Een ster is daar niet toe in staat. Een samenstel van sterren is daar evenmin toe in staat. Ook een komeet kan niet deze precisie hanteren.
Hetgeen de wolk- en vuurkolom tijdens de woestijnreis deed, werd hier door deze ster uitgevoerd.

Het Kind
Opnieuw is het hier ‘Paidion’, Evenals in Mattheus 2: 8.

Maria
Zie Mattheus 1: 16.

Het Kind Met Maria
Zelfs de volgorde van woorden tekent al wie hier voorop staat. Er is geen sprake van Maria en kind, zoals het bij een bespreking van een madonna gebruikelijk is. De prioriteit staat helder en duidelijk in de tekst zelf.

Bewezen Hem Hulde
Van uitermate groot belang is aan wie zij hulde bewezen. Dat was Yahshua HaMashiah, de Messias Koning zelf. Het was absoluut niet Maria, Zijn moeder.
Grieks: ‘proskuneo’. Precies hetzelfde woord als in Mattheus 2: 2.

Aanbidding Of Dienst?
Er zijn veel ‘christelijke’ slogans die de menselijke dienst voorop zetten: ‘Gered om te redden’ of ‘godsdienst is elkaar dienen’. Bij deze magiërs zien we de uitwerking van genade: ‘Aanbidding’. Waar weinig zicht is op Gods oneindige genade komt vanzelf de eigen inspanning weer naar boven en is er nauwelijks aanbidding.
Moeten we dan aanbidden? Die vraag hebben deze magiërs zich meeste kans ook nooit gesteld.

Kostbaarheden
Grieks: ‘thesauros’. Letterlijk is dat de kist of koffer waarin de waardevolle zaken bewaard worden. Je kan het dus weergeven met: ‘Ze maakten hun schatkist open’.

Goud, Wierook en Mirre
Uit deze drie geschenken maakt de traditie op dat er sprake was van drie wijzen. Daar zit geen enkele logica in en het heeft ook totaal geen grond. Daarnaast maakt men er zelfs drie koningen van. Dat is nog meer gebaseerd op fantasie.
Het waren zeer praktische geschenken. De komende reis en het verblijf in Egypte kon hiermee gefinancierd worden. Zo voorzag God van tevoren in wat nodig was.

Profetische Geschenken
De betekenis van de geschenken die deze magiërs brachten is uitermate groot. Zonder dat ze het wisten en de betekenis kenden van wat zij deden, werden hun handen bij het uitkiezen van de geschenken Goddelijk geleid. Ze hadden Hem als Koning gezocht en aanbeden. Hun geschenken waren volledig in overeenstemming met het karakter van deze Koning Messias.

Goud
Het geschenk voor een Koning. Het spreekt van Zijn Goddelijke en Koninklijke heerlijkheid.

Wierook
Het geschenk voor een Priester. Dit spreekt van de heerlijke geur die Zijn leven verspreidt als Zoon van God in kracht. Het is het leven naar de geest der heiligheid.

Mirre
Het geschenk voor iemand die op het punt van sterven lag. Dit is het meest vreemde geschenk voor een nieuwe Koning. Het balsemsap van de Arabische mirre werd gebruikt bij begrafenissen. Het spreekt van Zijn dood, het afleggen van Zijn leven.

Geen Vervulling
Men wil dit gebeuren nog wel eens zien als een vervulling van een profetie van Jesaja.
Jesaja 60: 6 Een menigte kamelen zal u overdekken, jonge kamelen van Midjan en Efa; uit Seba zullen zij allen komen; goud en wierook zullen zij aanbrengen en de roemrijke daden van Yahweh blijde verkondigen.
Hier wordt niet over magiërs gesproken en ook de opvallende mirre blijft achterwege.

Wanneer Wel Vervuld?
In Jesaja wordt verwezen naar de wederkomst van de Koning der koningen in macht en heerlijkheid. Ook in die tijd zullen de heidenen optrekken naar Jeruzalem. Dan komt de Messias niet als de verachte, die zal moeten lijden voor Zijn volk, waar de mirre op wijst.
Jesaja 60: 2 – 3 Over u [Israël] zal Yahweh opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.

Geen Vervulling Maar Typen
Als plaatje van wat komen zal wordt dit wel al direct in de start van dit bijzondere Evangelie vermeld. De Messias gaat te midden van Zijn volk een tijd van lijden en verachting tegemoet, maar let op! Het zal erop uitlopen dat de volkeren zullen uitgaan om deze Messias Koning te huldigen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: