U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 1: 9 Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia,

Uzzia
Zie Mattheus 1: 8.

Jotam
Dit is een persoonsnaam met de letterlijke betekenis: ‘Yahweh is volmaakt’ of ‘Yahweh is oprecht’.

Achaz
Dit is een persoonsnaam met de letterlijke betekenis: ‘bezitter’.

Hizkia
Dezelfde als Jehizkia. Een persoonsnaam. Letterlijke betekenis: ‘kracht van Yahweh’.

Mattheus 1: 10 Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amon, Amon verwekte Josia,

Hizkia
Zie Mattheus 1: 9.

Manasse
Niet te verwarren met de zoon van Jozef en de stam en het gebied Manasse. Een persoonsnaam. Letterlijke betekenis: ‘doen vergeten’.

Amon
Dit is een persoonsnaam met de letterlijke betekenis: ‘troetelkind’.

Josia
Dit is een persoonsnaam met de letterlijke betekenis: ‘Yahweh geeft’ of ‘Yahweh geneest’.

Mattheus 1: 11 Josia verwekte Jechonja en diens broeders ten tijde van de Babylonische ballingschap.

Josia
Zie Mattheus 1: 10.

Jechonja
Dit is een persoonsnaam met de letterlijke betekenis: ‘Yahweh bevestigt’.

Deze koning kreeg in zijn tijd een heftig oordeel:
Jeremia 22: 30 Zo zegt Yahweh: Schrijf deze man in als kinderloos, een man die in zijn dagen geen geluk heeft, want het zal aan geen van zijn nakomelingen gelukken om te zitten op de troon van David en weer over Juda te regeren.
Dit lijkt een onderbreking van deze geslachtslijn. Jechonja heeft echter wel degelijk zeven zonen gekregen. Er staat niet dat hij kinderloos was. Hij werd beschouwd als kinderloos. Hierna heeft hij nog Sealtiel gekregen,
Geen van zijn kinderen heeft ook inderdaad op de troon van David gezeten. De wettelijke rechten zijn echter wel degelijk doorgegaan in deze lijn.

Ballingschap
Grieks: ‘metoikesia’. Letterlijk: ‘wegvoering’ of ‘van huis veranderen’. Dit woord komt uitsluitend voor in dit hoofdstuk in dit vers, vers 12 en vers 17. Het begon onder koning Jojakim en ging door tot en met koning Sedekia. De beschrijving vind je terug in 2 Koningen 24 & 25.

Mattheus 1: 12 Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiel, Sealtiel verwekte Zerubbabel,

Jechonja
Zie Mattheus 1: 11.

Sealtiel
Dit is een persoonsnaam met de letterlijke betekenis: ‘van God gevraagd’.

Zerubbabel
Dit is een persoonsnaam met de letterlijke betekenis: ‘verstrooid in Babel’.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: