U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 1: 7 Salomo verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asa,

Salomo
Zie Mattheus 1: 6.

Rechabeam
Dit is een persoonsnaam met de letterlijke betekenis: ‘open plaats’ of ‘het volk is vergroot’.

Hier begint een bijzonder deel van de geslachtslijn:
Rechabeam (een slechte vader) verwekt Abia (een slechte zoon).
Abia (een slechte vader) verwekt Asa (een goede zoon).
Asa (een goede vader) verwekt Josafat (een goede zoon).
Josafat (een goede vader) verwekt Joram (een slechte zoon).
Alle geledingen (mannen, vrouwen, Joden, Heidenen, goede en slechte) zijn vertegenwoordigd in dit koninklijk geslachtsregister.

Abia
Dit is een persoonsnaam met de letterlijke betekenis: ‘vader is Yahweh’.

Asa
Dit is een persoonsnaam met de letterlijke betekenis: ‘beledigend’.

Mattheus 1: 8 Asa verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia,

Asa
Zie Mattheus 1: 7.

Josafat
Dit is een persoonsnaam met de letterlijke betekenis: ‘Yahweh richt’ of ‘Yahweh verleent recht’.

Joram
Dit is een persoonsnaam met de letterlijke betekenis: ‘Yahweh is hoog’.

Joram verwekte
Dit gedeelte van het geslachtsregister wordt door vrijzinnigen gretig aangegrepen om de feilbaarheid van de Bijbel aan te tonen. Zodra we echter zicht krijgen op de perfecte opbouw van dit geslachtsregister om het recht van Koningschap voor de Messias aan te tonen, zullen we tevens opmerken dat dit integendeel prachtig de Goddelijkheid van dit geslachtsregister aantoont.

Er worden drie koningen overgeslagen.
2 Koningen 8: 24 Joram ging bij zijn vaderen te ruste en werd begraven bij zijn vaderen in de stad Davids; zijn zoon Achazja werd koning in zijn plaats.
2 Koningen 11: 2 Jehoseba, de dochter van koning Joram, de zuster van Achazja, nam
Joas de zoon van Achazja, en bracht hem ….naar de bergplaats voor de bedden; en zij verborgen hem voor Atalja, zodat hij niet ter dood gebracht werd.
2 Koningen 11: 21
Joas was zeven jaar oud, toen hij koning werd.
2 Koningen 12: 21 Jozabad namelijk, de zoon van Simat, en Jozabad, de zoon van Somer, zijn dienaren, sloegen
hem [Joas] neer, zodat hij stierf. En men begroef hem [Joas] bij zijn vaderen in de stad Davids; zijn zoon Amasja werd koning in zijn plaats.

Drie overgeslagen koningen
Tussen de koningen Joram en Uzzia zaten de drie koningen: ‘Achazja’, ‘Joas’ en ‘Amasja’. Deze zijn dus overgeslagen in dit geslachtsregister. Let wel, dit geslachtsregister toont het legale recht van de Messias aan op de troon van David. Met het oog daarop worden deze drie bewust overgeslagen.

Wie waren deze drie koningen?
Zij waren nakomelingen van de dochter van de boze koning Achab, Atalia. Atalia wilde het koninklijk zaad van het huis van Juda uitroeien. Deze vreemde lijn was dus botweg een aanval van satan om dit koninklijk doel van God te verijdelen. Het was dus een puur Anti-Messiaanse lijn. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de Heilige Geest deze drie koningen heeft overgeslagen.

Uzzia
Dit is een persoonsnaam met de letterlijke betekenis: ‘Yahweh versterkt’.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: